Děti,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Rodina

Skvělá inspirace pro děti i jejich rodiče: Když děti vidí bez použití očí…

Zdá se vám tento titulek nejasný nebo dokonce trochu nesmyslný? Ujišťujeme vás, že rozhodně nesmyslný neníjak zjistíte po přečtení zajímavého článku od Zdeňky Řepkové.
Autorka v něm představuje metodu pro výuku intuitivního vidění pro děti. Článek je součástí hlavního tématu červnového čísla Meduňky. Téma jsme nazvali Naši potomci a nová doba a najdete v něm obrovské množství užitečných informací, které se různým způsobem týkají dětí – jejich zdraví, rozvoje a výchovy, volnočasových aktivit, využití speciálních léčebných metod v léčbě dětí – např. akupunktury atd. Červnová MEDUŇKA je stále ke koupi na stáncích PNS a v řadě obchodů, a také v elektronické verzi na emedunka.cz  

 

Moji milí přátelé, čtenáři časopisu Meduňka. Ve svém článku s vámi chci sdílet poznatky ze své práce s dětmi a napsat něco o metodách, se kterými pracuji. Byla jsem oslovena Markem Komissarovem v souvislosti s jeho vědeckými metodami, které přišly z Ruska, abych se podílela na výuce ,,intuitivního vidění pro děti“ a ,,přímého vnímání informací z okolí pro dospělé“. Naše centrum v Olomouci kromě toho také jako první v Evropě před dvěma lety obdrželo osvědčení k výuce „osobnostního rozvoje dětí“ od jeho autora Noe Esperóna Hernándeze z Mexika. Ve španělsky mluvících zemích se jeho metodou již zabývají některá školská zařízení, a to s velmi dobrými výsledky.
Velké přání Marka Komissarova bylo, aby s jeho metodou byly děti obeznámeny alespoň v první třídě, a tím se mohly mnohem snadněji a rychleji naučit předepsané učivo. U nás byla však metoda vidění bez použití očí mnohými zesměšňována a považována za podvod.
Obě uvedené metody bez rozdílu mají v dětech probudit správný, ničím a nikým nezkreslený pohled na okolní svět a rozvinout v nich opomíjené a potlačované intuitivní vnímání. Učí je rozpoznat intuici od vlastního rozumového chtění a napomoci k jejich rychlejšímu pochopení a vyhodnocení situací i k maximálnímu rozvinutí jejich osobnosti bez vlivu okolí na ně samotné. Nejlépe se pracuje s dětmi od 7 do 10 let, protože ještě pevně věří, že jsou schopny vidět bez očí. Nic nezpochybňují, vydrží bez problémů pracovat celou hodinu se zakrytýma očima a umí již číst i psát. Proto se výuka může ubírat více směry.

Dvě metody, jedna cesta
Jistě vás bude zajímat, v čem spočívá rozdíl mezi výše uvedenými metodami. Při výuce podle metody Marka Komissarova se pracuje s neprůhlednými plastovými brýlemi, které dětem umožňují mít pod nimi oči otevřené. Tato metoda je zaměřena více na vidění a otevření šestého smyslu, při kterém si děti během výuky velmi rychle a snadno otevřou ještě ,,jedno očičko“ k vidění, ale zároveň se stávají vnímavější a více empatičtí ke svému okolí. Díky tomu přistupují správně k situacím, které se kolem nich odehrávají.
Schopnost rozvinutého vidění pomáhá i slabozrakým dětem, protože zlepšuje jejich vidění. Nejde zde o uzdravení fyzických očí, jak by se mnozí mohli domnívat, ale spočívá v rozvinutí dalšího smyslu, kterým se dokáží dívat ještě jinak než vlastníma očima.
Výuka probíhá společně s více dětmi a v první fázi je postavena na rozpoznávání jednotlivých barev, kdy se šestý smysl začne pomalu rozvíjet. Nejprve děti vidí jen velmi malým prostorem a pouze v přímém směru, ale postupně se různými cvičeními prostor k vidění začne zvětšovat a následně jsou děti schopny vidět vše zřetelně a bez potíží. Pak dokážou číst, kreslit si, hrát spolu společenské hry atd. i se zakrytýma očima a je to pro ně zkrátka super zábava.
Mexická metoda se nezaměřuje na vidění, ale je soustředěna mnohem více na rozvoj schopností, které jsou člověku zcela přirozené, ale evolucí jsou potlačené. V současné době je již z různých důvodů nemusíme, nebo nechceme vědomě rozvíjet. Tato výuka probíhá vždy jen s jedním dítětem, tedy individuálně, ale rovněž se zakrytýma očima. Tady je nutné, aby děti měly oči zavřené, a proto se používají jiné, třívrstvé brýle, skládající se z jedné vrstvy látkové a dvou na sobě nezávislých vrstev molitanových, které dětem během výuky neumožní oči otevřít. Postupujeme podle výukového plánu, který je zcela odlišný od předcházející metody. Spočívá v práci na odstranění všech strachů, psychických bloků a jiných překážek v mysli dítěte. Při výuce mexickou metodou rovněž dochází k vidění bez použití očí, ale v tomto případě to není hlavní cíl ani záměr.
Mnozí z vás se budou zřejmě ptát, k čemu je vlastně tato výuka dětí dobrá a co dětem či dospělým přináší. Procházíme nyní složitou dobou, kdy je naše mysl v důsledku náročných situací zaplavena mnoha informacemi, někdy i nepravdivými. Mnozí z vás je nedokáží objektivně vyhodnotit, a proto upadají do depresí, a tím i do nemoci. Strach je pro nás v některých ojedinělých situacích pomocníkem, ale mnohdy je spíš velkým nepřítelem, který nás může zcela paralyzovat, a tím oslabit naši psychickou i fyzickou stránku, což se v současné době také v mnoha případech děje…

Zdeňka Řepková, certifikovaná lektorka Marka Komissarova

 

 

Koupit Meduňku