Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Změna jako součást života…

…tak jsme nazvali hlavní téma lednové Meduňky. Vzhledem k turbulentním situacím, kterým jsme byli v posledních měsících vystaveni, nám toto téma přišlo velmi vhodné a přáli bychom si, aby vám články našich autorů pomohly se s přicházejícími změnami nejen vyrovnat, ale také – poku je to možné – jich využít ve svůj prospěch. Měnící se situace nás totiž mnohdy „nakopne“ a vybudí k tomu, k čemu bychom se sami a bez tlaku neodhodlali … Lednové číslo Meduňky můžete číst – kromě klasické papírové podoby, kterou zakoupíte na stáncích PNS a v obchodech, také v elektronické formě na emedunka.cz a nabízíme vám z něj ukázku z článku publicistky a lektorky cvičení pro zdraví Ivy Lhotské

Každý z nás se ve svém životě neustále setkává s celou řadou změn. Některé z nich vítá s otevřenou náručí, ale jiné jsou pro něj velkou zatěžkávací zkouškou, zejména když jde o nějakou nechtěnou změnu. Vždy je zapotřebí vynaložit dostatek psychické i fyzické energie, abychom se s ní náležitě vyrovnali.
Životní změny jsou však předpokladem k tomu, abychom se i nadále vyvíjeli. Někdy pociťujeme velkou touhu učinit v určité sféře svého života změnu, dlouhou dobu o ní uvažujeme a z celého srdce si ji přejeme. Když pak ale přijde správný okamžik, mnohdy si to rozmyslíme. Najednou jsme vnitřně přesvědčeni o tom, že teď to není to pravé a hledáme způsob, jak se změně vyhnout. Vždy se přece najde důvod, proč změnu neudělat! Proč se vyhýbáme něčemu, co nám může zlepšit život a nabídnout nové šance? Jednoduše nás přemohl strach, jelikož jsme nechtěli vystoupit ze své komfortní zóny. Podvědomě to tušíme, a proto se objevuje nespokojenost.
Přestože nám určitá situace vadí, přináší nám určitou jistotu a pohodlí. Chceme-li však udělat změnu, jde o pravý opak – musíme vykročit a jít vstříc něčemu zcela neznámému. Strach má mnoho podob – míváme obavu z neúspěchu, ze selhání, z neznáma či nejistoty, vlastního zklamání a také z toho, abychom nebyli kritizováni ostatními lidmi nebo že nenaplníme něčí očekávání. Změnu také doprovází emocionální bolest, ale tu je třeba akceptovat. Můžeme cítit bezmoc a spoustu dalších nepříznivých emocí, což je zcela přirozené. Najdeme-li kuráž tomu všemu čelit, jsme na změnu připraveni. Teprve tehdy nám vše začne dávat smysl a my před sebou spatříme počátek nové životní pouti. Odměnou nám bude získání klidu a pocitu uspokojení. Počítejte s tím, že se objeví chvíle, kdy budete chtít couvnout, ale nevzdávejte to!

Nechtěné změny a nové začátky
Určitě je rozdíl mezi změnami, které jsou pro nás radostné, jako např. úspěšné zakončení školy, svatba, narození dítěte apod. a změnami, které si nepřejeme. Nic to ale nemění na tom, že vždy je k tomu potřeba dostatek síly, abychom je zvládli a adaptovali se na nový život.
Asi každý z nás se někdy musel přizpůsobit něčemu, do čeho se mu vůbec nechtělo – počínaje menší újmou např. při ztrátě dokladů, přes nucené opuštění práce až po příchod onemocnění či nečekanou ztrátu blízkého člověka. Mně třeba nepříjemně zaskočilo, když jsme oba s partnerem v době covidu přišli o práci. Ovšem největším šokem pro mě bylo, když moje mladší sestra, léčící se přes deset let s karcinomem prsu, opustila tento svět. Sice se mi o ní dodnes občas zdá, nebo mám pocit, že ji někde vidím, ale chtě nechtě jsem musela tuto nenadálou změnu přijmout a nějakým způsobem se s ní vyrovnat. Veškeré neočekávané a nechtěné změny silně zasahují do všech oblastí našeho života – zdraví, vztahů, zaměstnání, ekonomické situace, volnočasových aktivit a působí i na naše další plány do budoucna.
Provést radikální změnu v životě není snadné. Dostali jste se na významnou životní křižovatku a jste nuceni přehodnotit svůj dlouholetý partnerský vztah, změnit bydliště či práci? Zvažujete, zda máte naslouchat svému vnitřnímu, znepokojenému hlasu, který volá po změně? Cítíte, že ve vašem životě už nějakou dobu není něco v pořádku a vy si s tím nevíte rady? Rozhodně ten nenápadný vnitřní hlásek neumlčujte, chcete-li situaci vyřešit a cítit se lépe. Obecně se dá konstatovat, že intuitivní osoby se dokážou se změnami v životě vyrovnat lépe. Rozumoví a hloubaví jedinci vše naopak ze všech stran probírají, ale často nic nepodniknou. Kolísaví lidé se pro změnu pohrouží do snění, z něhož nechtějí vystoupit. Potřebná je vždy určitá dávka intuice, ale i rozumu, a především je nezbytné cítit, že určitou změnu chceme, potřebujeme a hluboce po ní toužíme.
Schopnost zvládat změny je dnes klíčová. Dá se vyjádřit tzv. adaptačním kvocientem AQ, který zobrazuje, nakolik je člověk schopen zdolávat změny a vyrovnávat se s nimi. Musíme na to vynaložit mnohem více energie a také je důležité, abychom uměli změnit úhel pohledu. Je třeba posilovat svou kreativitu a uvědomit si, co nám změna nabízí a čemu se můžeme naučit. A pak už je jenom potřeba si změnu užít.

Koupit Meduňku