Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Jak rozvíjet svou intuici?

S fenoménem intuice má nějakou zkušenost asi každý z nás. Je to úžasná moudrá a rychlá schopnost, která nám okamžitě poradí, co dělat či nedělat, co je nebezpečné, nebo nás může „navigovat“ někam, kde na nás čeká cosi důležitého…Jde ovšem o to, aby hlas intuice nebyl přehlušen hlasem rozumu, který může být zdánlivě silnější, ale ne vždy má pravdu. Pokud byste rádi svou intuici podpořili, posílili a rozvíjeli, pak je tu pro vás červencové číslo Meduňky, kde se MOUDROSTI A SÍLE NAŠÍ INTUICE věnujeme v hlavním tématu. Červencové číslo Meduňky je skvělé a rozhodně stojí za přečtení!! Kromě papírové podoby naší milé Meduňky je k dispizici také e-verze emedunka.cz Jak rozvíjet svou intuici radí ve svém článku v rámci tématu v červencovém čísle MUDr. Monika Sičová, kterou znáte jako představitelku a propagátorku skvělého cvičení Mohendžodáro…

Ukázka z článku:

Svět okolo sebe vnímá většina lidí prostřednictvím pěti základních smyslů. Informace z našeho okolí čerpáme zrakem, sluchem, chutí, čichem a hmatem. Tyto smysly vytvářejí obraz světa okolo nás tak, jak jej známe. To však v současném světě, orientovaném především na výkon, již nestačí. V zaměstnání, v byznysu i ve společenském životě se musíme vyrovnávat s neočekávanými událostmi, které nás dokáží často velmi vykolejit. Díky těmto nepříjemným zkušenostem lidé žijí s pocitem permanentního ohrožení, jelikož „nevědí dne ani hodiny“ a stále čekají, odkud přijde nečekaný úder, který je srazí na kolena. Tento neustálý podvědomý strach je zdrojem stresu, který je příčinou mnoha dalších problémů od úzkostí, přes vyčerpání až po problémy ve vztazích. Je také příčinou většiny zdravotních potíží, pro které se vžil souhrnný název civilizační choroby. Nebyl by život daleko jednodušší, kdybyste mohli dopředu vytušit, co se v budoucnosti stane, abyste mohli případným katastrofám zamezit, ještě než vypuknou? Mám pro vás dobrou zprávu – může to dokázat kdokoli z vás.
Je známým faktem, že zvířata dokáží instinktivně předvídat blížící se události, o nichž nemohou mít dopředu ani tušení. Ptáci několik dní dopředu opouštějí místa, kde dojde k zemětřesení, hlemýždi vylézají na stromy před záplavami. Také veverky vycítí, že se blíží tužší zima než obvykle a shánějí si mnohem více potravy. Tato schopnost „vidět do budoucnosti“ se označuje jako instinkt nebo šestý smysl a dříve ji běžně používali i lidé. Nyní je však u většiny z nich tato schopnost zakrnělá, jelikož ji nejen nepoužíváme, ale ani si ji většinou neuvědomujeme. Kdysi jsme se museli spolehnout na svůj smysl pro intuici a vnitřní poznání, abychom přežili. Před nástupem moderních technologií bylo nejdůležitější spoléhat se na signály z okolí a instinkt, který nás vedl a umožnil nám vyhnout se potížím a nebezpečí. Stejně jako zvířata, která několik dní předem vycítí blížící se přírodní katastrofy, i lidé mají intuitivní šestý smysl. Jenom jsme s ním ztratili kontakt a také schopnost mu důvěřovat.

Sídlem intuice je třetí oko
Již ve starověku lidé věděli, že kromě běžného zraku máme ještě zrak duchovní, který sídlí v tzv. Třetím oku. Třetí oko, neboli šestá adžňa čakra, se nachází uvnitř lidského mozku, přibližně v oblasti mezi obočím. Moderní lékařská věda tyto starověké teorie potvrzuje. Přesně v místech, kde staří mystikové předpokládali existenci Třetího oka, se totiž nachází tajemný orgán šišinka mozková neboli epifýza, která se svou strukturou opravdu velmi podobá lidskému oku. Toto mocné duchovní centrum je sídlem naší intuice. Jde o duchovní čakru, jejíž moc vás může vést k vnitřnímu poznání, které nám ukáže cestu, pokud mu to dovolíme. Plně otevřená a probuzená šestá čakra může umožnit předvídání budoucnosti, telepatii, lucidní snění, rozšířenou představivost a zvýšenou inteligenci.
Schopnosti třetího oka jsou bohužel u většiny lidí potlačeny natolik, že si mnozí ani nechtějí připustit, že něco takového existuje. Informace, které nám čas od času spící třetí oko poskytne, protože ke své škodě často ignorujeme. Možná se někdy stalo i vám, že jste měli neodbytný pocit, že byste něco neměli dělat, a pokud jste to přesto udělali, dopadlo to špatně? Možná jste se v životě setkali s člověkem, který vám byl instinktivně nesympatický, přestože jste k tomu neměli žádný důvod, a posléze se z něj vyklubal podvodník, který se vám či někomu jinému snažil ublížit?
Vaše třetí oko se k vám prostřednictvím intuice snaží promlouvat a varovat vás před hrozícími problémy. Většinou jde jen o nejasné a neurčité pocity, jelikož třetí oko není plně probuzeno, a proto to většina lidí ignoruje. Následky přitom mohou být velmi vážné.  Pokud máte nepříjemný fyzický pocit, jakmile se snažíte učinit nějaké rozhodnutí, věnujte mu řádnou pozornost. Může to být jen důsledek stresu kvůli důležitému rozhodnutí, ale také to může být vaše intuice, která se vás snaží varovat před hrozícím nebezpečím.
Získat silně rozvinutou intuici, která vás povede životem jako neomylný průvodce, může každý z nás. Nejedná se o tajemnou schopnost, ani o zvláštní dar, se kterým se musíme narodit. Prakticky každý dokáže své třetí oko probudit pomocí speciálních technik, kterým se věnuji ve svém online kurzu. Kurz probuzení intuice a otevření třetího oka trvá rok a sestává ze dvou stupňů. Během prvního z nich se naučíte tři základní kroky k otevření Třetího oka, zatímco v druhé části kurzu je budete postupně zdokonalovat pomocí meditací a efektivních dechových technik. Nezáleží na vašich předchozích zkušenostech ani na věku. Otevřené a plně probuzené třetí oko zlepší váš život ve všech směrech. Získáte nejen silnou intuici, která vás dokáže varovat před nebezpečím a jako neomylný průvodce vám umožní dělat v životě správná rozhodnutí, ale zlepší se také vaše inteligence, empatie, soustředění, kreativita i rozhodnost. Začnete vnímat okolní realitu zcela jinak. Všechny tyto vlastnosti dokážou neuvěřitelným způsobem zlepšit celý váš dosavadní život, kariéru i osobní vztahy. Vaše nově nabyté duchovní vědomí vám pomůže ujasnit si, co od života skutečně chcete, a jasnozřivá intuice vám ukáže, jaké kroky musíte podniknout, abyste došli ke svým cílům.
Aby vaše intuice mohla posloužit jako spolehlivý vnitřní kompas, který vás provede rozbouřenými vodami vašeho života, je třeba ji kultivovat, tj. posilovat vaše třetí oko a snažit se jej probudit a otevřít. Intuice a schopnost předvídání není žádná magie, ani super schopnost, kterou by byli vybaveni pouze nadaní jedinci. Je to schopnost, kterou je vybaven každý z nás, protože nás dokáže ochránit před hrozícím nebezpečím a dovést nás k tomu, co si nejvíce přejeme. Záleží jen na vás, zda ji využijete, nebo ne. Nabídnu vám několik způsobů, jak tento vnitřní hlas zesílit.

Naučte se naslouchat hlasu své intuice
Abyste dokázali využít rad, které vám vaše intuice zcela nezištně poskytuje, musíte nejprve umět rozpoznat, když k vám promlouvá. Hlas intuice není většinou snadné rozeznat, snadno totiž zanikne v záplavě ostatních podnětů a navíc se u různých lidí projevuje odlišnými způsoby. Intuice k vám může promlouvat jako tušení, myšlenka nebo v některých případech i jako hlas. Můžete být dokonce schopni se svou intuicí vést dialog, abyste získali více informací. Někdy k vám může promlouvat i prostřednictvím fyzických pocitů, jako je husí kůže, nepříjemný pocit v útrobách, pocit úlevy nebo kyselá chuť v ústech…

Koupit Meduňku