Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rady a tipy

SERIÁL: Předpověď podle archetypů aneb Tarotový výhled na červen

Začíná nám měsíc ČERVEN a také tento měsíc připravila naše spolupracovnice Milena Králová pro MEDUŇKU tarotovou předpověď . Nahlédla do karet a zjistila, že letošní červen k nám přichází pod archetypem dvanácté tarotové karty Velké arkány s názvem Viselec neboli Ukřižovaný, někdy též Rozcestí. (Milenin skvělý seriál najdete v každém čísle MEDUŇKY stejně jako další seriály, které připravují naši odborníci a autoři). Přejeme dobrý začátek nového měsíce a nezapomeňte, že s Meduňkou se kráčí snáze…-:) Příjemný červen, přátelé!

Archetyp Viselce

Viselec je představitelem univerzálního principu rozpoznání dosavadních rutinních vzorců, které nás dosud svazovaly a bránily našemu vývoji a růstu. Viselec tyto vzorce rozbíjí, a tak může dojít k prozření. Aby bylo možné vzorce porušit, je mnohdy nutné zaujmout naprosto odlišný životní postoj.
Viselec ztělesňuje stav vědomí, kterého můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud už dokážeme překonat své ego a uvěříme ve svoji hlubší podstatu. Je to stav osobní kapitulace a pokorného přijímání, které je nutnou zkouškou před tím, než se budeme moci osvobodit od ničivých a omezujících mentálních vzorců.
Archetyp Viselce se nazývá také Ukřižování nebo Smrt ega, které už splnilo svůj úkol. Učí nás, že vždy existuje mnohem více řešení a perspektiv než jen ty, které jsme doposud vzali na vědomí.
Pokud stále přemýšlíme postaru, míváme pocity otupělosti, nevšímavosti, osamocenosti a deprese. Ozdravný a obnovující proces nemůže začít, pokud jsme uvízli na mrtvém bodě. K tomu, aby se náš život obrátil lepším směrem, je potřeba obrátit své postoje o 180 stupňů – tak je vyobrazená postava Viselce, zavěšená za nohu hlavou dolů. Teprve v tomto v tomto úhlu pohledu je člověk schopen jiného úhlu pohledu a hlubšího soucitu, takže dokáže pocítit smíření i sám se sebou. Lze tak vidět některé staré záležitosti z jiné perspektivy a tato symbolika ukazuje proces osvobozování se. Člověk v této pozici se s důvěrou obrací ke zdroji ve vlastním nitru a s vírou a pokorou se odevzdává Vyšší moci.
Archetyp Viselce vždycky přináší zvrat, často ve spojení s určitým ponížením. Tato zkušenost bývá šokující. Hrdina se do své pozice viselce dostal svým dřívějším nevědomým chováním – arogancí, samolibou sebedůvěrou až nadutostí s absencí pokory. Nyní je Viselec vydán na pospas osudu a může jenom čekat, až ho nějaká vnější síla osvobodí a vymaní z jeho ponižující pozice. S jednou nohou volnou zpočátku zuřivě bojoval, aby se osvobodil, ale pak musel bez pokory dlouho trpět, než se se svou situací smířil. Otočíme-li však obrázek o 180 stupňů, postava tančí na jedné noze s rukama v bok tanec Osvobození.

Sestup do vlastních hlubin
Archetyp Viselce v sobě vždy obsahuje vzorec oběti. Zaprvé nás varuje před pocitem obětního beránka, kdy máme za to, že za to, jak nyní žijeme, mohou druzí. Zadruhé je význam oběti reprodukován jako dobrovolná oběť, tedy vzdání se něčeho celkem dobrého pro něco ještě mnohem lepšího. Do pozice Viselce se člověk nedostal sám a sám se tedy ani neosvobodí. Je zapotřebí uvolnit a propustit smutek spojený s minulostí a s odvahou zkoušet nové postoje a pohledy.
Viselec je archetypem sestupu do vlastních hlubin, kde můžeme nalézt vyléčení podstoupením určité zkoušky a překonáním netrpělivosti. Nabádá nás, že svůj problém můžeme vyřešit, pokud dokážeme změnit svůj pohled a přístup. Pokud se i nadále pokusíme na úkor sebe pokračovat ve starých kolejích, nejspíše způsobíme sobě i druhým jen další trápení. Je čas, abychom ustoupili, dopřáli si nějaký čas bez boje a obrany, otevřeli se a druhým ukázali i svou zranitelnost a smutek v našem nitru. V boji o přežití je dosaženo nejnižšího bodu, kdy máme pocit, že vše je ztraceno. Tato energie archetypu Viselce se přirovnává k bolestivému porodu. Když člověk přijímá své naprosté zničení a porážku, se však náhle otevírá zářivému světlu. Převládla atmosféra osvobození, vykoupení, lásky a odpuštění. Člověk se cítí očištěný od pocitu viny a strachu.
C. G. Jung řekl, že obětovat znamená učinit posvátným. Znamená to, že máme obětovat svou představu o tom, jak by věci měly být a jací by podle nás měli být druzí lidé. Je zde šance vědomě přijmout svůj osud a rozluštit jeho význam. Dříve vytvořená víra je podrobena zkoušce a egocentrický intelekt je znevážen. Chce se po nás vytvořit si vlastní psychickou rovnováhu na nové úrovni. Důležité je pochopení a přijetí, že naše srdce i duše s touto životní zkušeností souhlasí. Máme rozpoznat, které oblasti našeho života jsou strnulé a nepružné. Není třeba nic dělat – transformaci přináší pouhé přiznání a přijetí naší reality.
Vztah ovlivněný energií Viselce je charakteristický velkou oddanost a až nezdravou závislostí. Také to je bezvýsledná snaha o získání partnera, zabřednutí v problematickém vztahu, problémy ve vztahu stávajícím či předzvěst ukončení vztahu. Chceme-li energii Viselce podpořit, použijeme zelenou barvu, z kovů olovo, z drahokamů smaragd.

Vhodné afirmace
„V hloubi duše vím, jak se z téhle situace dostat, jak se s ní vyrovnat.“
„Vzdávám se a poznávám. Ve svém životě přijímám a následují boží vůli, která se mi krok za krokem odhaluje.“

Koupit Meduňku