2022,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 1/2022

Milí čtenáři, milí přátelé,
za celý kolektiv naší Meduňky vás vítám v novém roce 2022. Co nám všechno přinese, nevíme, ale jisté je, že naše zkouška ještě nekončí. Jak mi vždy tvrdil malíř a léčitel Vladimír Kafka, než se naše společnost obrodí, temné síly ještě zvednou hlavu. Když mi o tom před lety vyprávěl, neuměla jsem si pod tím nic představit, ale teď už mi vše připadá jasné.
Konec světa, který se na energetické úrovni odehrál v roce 2012, je zkrátka tady a vše – včetně nás – prochází očistnou proměnou. Po období, kdy jsme v letech 2013 až 2020 mohli bilancovat a uzavírat staré účty, se nyní společenský a ekonomický rozklad starého světa materializuje, takže to již můžeme vidět i na vlastní oči. Můžeme – a dokonce musíme – přitom zůstat v klidu, protože přece víme, že to je jen fáze určitého přírodního cyklu a vše bude završeno kvalitativním posunem celého lidstva. Meduňka se bude snažit provést vás tímto časem s nadějí a vírou v přerod do nového světa založeného na skutečných (duchovních a nikoliv materiálních) hodnotách. Nadále vám také chce přinášet užitečné rady pro udržení vaší kondice a udržení zdraví těla i duše, být vaší dobrou rádkyní a blízkou přítelkyní. Jak už víte, z důvodu navýšení ceny tiskařského papíru jsme však byli po dlouhých letech nuceni od nového roku zvýšit prodejní cenu časopisu. I tak věříme, že nám nadále zachováte přízeň. Jsme tu pro vás a cítíme, že společně tvoříme jednu rodinu.
Oporou v náročných časech, kdy dochází k lámání chleba, jsou mi například moudré věty z díla učitele národů J. A. Komenského. Nyní pro vás na prahu nového roku vybírám tyto:

• Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vchází světlo, tma tam brzy buď řídne, nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.
• Je třeba se vystříhat toho, abychom se někdy nespokojovali se světlem odraženým a nezanedbávali světlo prvotní.
• Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.
• Všichni na jednom jevišti velikého divadla stojíme – a cokoli se tu koná, všech se týče.

Většinou si do nového roku vzájemně přejeme hodně štěstí a zdraví, ale tentokrát přeji všem ze všeho nejvíce zdravý rozum, resp. zdravý selský rozum, kdy je k rozumové složce vždy přidán i cit, protože pak zůstáváme lidskými bytostmi. A lidskost, pokora, naděje a láska jsou to, co nyní potřebujeme ze všeho nejvíce. Strach nechť skončí v propadlišti dějin. Lokah Samastah Sukhino Bhavantu – kéž jsou šťastny všechny bytosti.
Srdečně
Věra Keilová

Obsah
Rozhovor
s MUDr. Josefem Kremlem 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA: SAMOLÉČÍCÍ SCHOPNOSTI ORGANISMU

Účinky placeba a noceba 10
MUDr. Ludmila Eleková

Samoléčící schopnosti
v době covidu 13
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Pane doktore, je to zlé? 16
MUDr. Jan Vojáček

Věř a víra tvá tě uzdraví 17
Mgr. Naďa Pažoutová

Zpráva o stavu mé víry 22
Jitka Ševčíková

Práce a poslání:
znáte svého daimona? 28
Ing. Věra Šimonová

Píseň mého srdce 30
Ing. Jiří Mazánek

Abeceda zdravých potravin 32
Ing. Iveta Kulhánková

Sarček škoračka 34
Václav Větvička

Novoroční propojení nejen
s Matkou Zemí 36
Mgr. Martina Burýšková

Co o roce 2022 prozrazuje tarot 38
Milena Králová

Horoskop je klíčem k duši 40
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Místa se zvláštní silou 41
Ing. Markéta Růžena Vopičková, Ph.D.

Co nám může nabídnout
arteterapie 42
Mgr. Jitka Větrovská

Člověk a dav 44
MUDr. Pavel Špatenka

Jak v zimě podpořit imunitu 45
Jiřina Pouzarová

Koupit Meduňku