Meduňka,  Pro inspiraci,  Rady a tipy,  Zvířata

Z červencové Meduňky: Základy první pomoci pro psy

Hlavní téma červencové Meduňky věnujeme léčivým silám přírody, a protože důležitou součástí přírody jsou zvířata, věnujeme pozornost i jim. Víte, co je třeba dělat, když se váš čtyřnohý parťák dostane do nebezpečí nebo se zraní? Mnoho praktických a užitečných rad se dozvíte v článku Zdeňky Kudové, který je součástí tématu aktuálního červencového čísla MEDUŇKY. Pokud jste si červencové číslo ještě nepřečetli, můžete si ho koupit na stáncích PNS, v řadě obchodů nebo se podívejte na emedunka.cz

Z článku Zdeňky Kudové:

Dobře provedená první pomoc ve správný okamžik je jedním z hlavních předpokladů přežití v případě úrazu, nemoci či náhlé změny zdravotního stavu. Její poskytnutí zraněnému člověku by mělo být naprostou samozřejmostí. Správný postup, jak ostatním můžeme pomoci, se učíme už ve škole nebo nám mohou poradit odborníci přes tísňové volání. Jak se však zachovat v případě, že se do ohrožení života dostane náš čtyřnohý přítel?

Neštěstí nechodí po horách, ale i po psech
Díky své hravé a energické povaze se psi mohou snadno dostat do mnoha potíží. Jejich přirozená zvědavost je nabádá prozkoumávat nejrůznější zákoutí i neznámé věci. K tomu stačí chvilka nepozornosti jejich páníčků a neštěstí je na světě. Během pár vteřin se může váš veselý a zdravý pejsek ocitnout v ohrožení života. Ať už jste doma, na zahradě, na procházce, v parku, v lese nebo na výletě, všude se můžete setkat s nehodou. Proto je dobré být vždy připraven a vědět, co v takové chvíli dělat.

Základ první pomoci: zachovat klid a bezpečí
Přestože to může znít jako klišé, je v první řadě důležité zachovat klid a ujistit se, zda je pro vás poskytnutí první pomoci bezpečné. Zraněnému psovi určitě nepomůže, pokud z vás ucítí strach, nervozitu, hysterický chaos nebo když se dostanete do situace, kdy nakonec budete v ohrožení života i vy. Psa se pokuste uklidnit, mluvte na něj klidným hlasem a vyhněte se panice. Nebuďte však přehnaně citliví, to by mohlo psa ještě víc vyděsit.
Pokud se ujistíte, že je pro vás celá situace bezpečná a nic vám nehrozí, je třeba zamezit dalšímu působení vnějších vlivů způsobujících zranění (např. vypnutí elektrického napětí, v případě zasažení elektrickým proudem, zajištění místa nehody, pokud vašeho psa srazí auto apod.). Po zhodnocení celé situace je důležité zvážit, jestli situaci můžete zvládnout sami, nebo jestli bude třeba přivolat další pomoc v závislosti na závažnosti zranění (např. transport velkého psa do auta, resuscitace atd.).
Pokud pes jeví známky bolesti, agrese, strachu nebo se nejedná o vašeho vlastního psa, je nutné přistupovat k němu s maximální obezřetností a zafixovat mu tlamu. Předejdete tak nepříjemnému pokousání. I hodný pes, který by za normální situace nikdy nikomu neublížil, může kvůli dezorientaci, bolesti nebo stresu kousnout. Zavázání tlamy však není možné v případě, že je zvíře v bezvědomí, hrozí u něj zvracení, má dýchací obtíže, je malátné nebo má křeče, je extrémně teplé počasí nebo se jeho zranění týká přímo tlamy nebo nosu. Psa je také vhodné zajistit vodítkem kvůli možnému útěku. Pokud u sebe zrovna nemáte vodítko či náhubek, je možné použít obvaz, látkový pásek, šálu nebo další věci, které máte po ruce.
Dalším krokem je posouzení celkového stavu zvířete, je důležité zjistit, o jaké zranění se jedná a jak na tom pes v současné chvíli je. Nejprve je nutné určit, jestli je zvíře při vědomí, nebo je v bezvědomí. Poraněného psa tedy nejdříve oslovte, zatleskejte na něj, zlehka jej poplácejte nebo ho jemně štípněte do ucha. V případě, že je zvíře v bezvědomí, ujistěte se, že dýchá. Pokud pes nedýchá, je třeba zahájit resuscitaci. Při první pomoci je vždy nejdůležitější zachování životních funkcí a až poté ošetření zranění od nejzávažnějšího po méně závažná. Zde je třeba mít na paměti, že zástava masivního krvácení má vždy přednost před zahájením resuscitace!

Kontaktujte svého veterinárního lékaře
V případě zranění vždy kontaktujte svého veterinárního lékaře nebo výjezdovou veterinární službu (pokud je ve vaší blízkosti dostupná), ještě před transportem do veterinární ordinace. Včasný telefonát může zajistit mnohem lepší připravenost zvěrolékaře na konkrétní stav raněného psa a poradit vám další postup. Z tohoto důvodu je důležité mít telefonní kontakt na vašeho či nejbližšího (v případě dovolené) veterinárního lékaře neustále u sebe (např. uložený v telefonním seznamu). Během hovoru je nutné sdělit, co a kdy se přesně zvířeti stalo. V jakém stavu se nachází, zda je při vědomí, jaká má viditelné zranění, zda se u něj projevily nějaké změny (např. křeče, nafouklé břicho atd.), popřípadě i další fyziologické hodnoty. 

První pomoc v indiciích a číslech
Pro správné posouzení zdravotního stavu vašeho psa je nutné znát několik fyziologických hodnot, které vám toho o stavu vašeho zvířete mnohé napoví. K nejdůležitějším z nich patří barva sliznic, doba kapilárního návratu, elasticita kůže, teplota a dechová i tepová frekvence.

Barva sliznic
Zjištění barvy sliznic ať už oka (spojivky) nebo na dásních nám toho může o zdraví zvířete hodně prozradit. Sliznice zdravého psa by měly mít růžovou barvu, pokud tomu tak není, je třeba se mít na pozoru. Je-li barva sliznice červená, může se jednat o infekci či otravu oxidem uhelnatým. Modrá barva je příznakem nesprávného okysličení tkáně, ke kterému může dojít následkem onemocnění srdce, plic, dušením nebo zástavou krevního oběhu. Bílá barva sliznic značí onemocnění krve, anémii či krevní ztrátu, při níž může hrozit šok, a žlutá barva poukazuje na žloutenku nebo onemocnění jater. Našedlé zbarvení sliznic je symptomem smrti.

Doba kapilárního návratu
Pomocí této metody můžeme zjistit rychlost návratu krve do kapilárního řečiště. Pomocí jednoho prstu stlačíme na pár vteřin nepigmentované místo sliznice v tlamě (nejlépe nad špičákem). Vlivem tlaku dojde k vytlačení krve z kapilár, čímž vznikne bílé místo na dásních. Našim úkolem je sledovat, za jak dlouhou dobu bílé místo opět zrůžoví. Normální doba je do dvou vteřin. Pokud je doba kapilárního návratu delší, může se jednat o známku dehydratace, poškození krevního oběhu, šoku či velké ztráty krve.

Koupit Meduňku