Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rady a tipy

Tarotový výhled na srpen

Každý měsíc nahlíží do tarotových karet naše spolupracovnice a osvědčená a oblíbená „meduňková“ autorka Milena Králová. Co nás čeká v srpnu – měsíci, který právě začíná? Mileniny tarotové předpovědi jsou v tomto roce součástí každého čísla Meduňky, tedy i nového čísla, které právě vyšlo.
Přejeme vám dobrý a úspěšný vstup do nového měsíce.

Měsíc srpen příchází pod 14. tarotovou kartou Velké arkány, která se nazývá Harmonie, Mírnost nebo Umění. Jiný název karty je též Očišťovací proces.
Je to archetyp rovnováhy, vyrovnání, sjednocení protikladů, tvořivých sil, vnitřních změn i transformace a také v sobě obsahuje možnost kvantového skoku. Říká nám, že nyní je vhodné období pro to, aby se v našem životě odehrála rozsáhlá harmonická proměna. Hledání nebo námaha budou odměněny. Vnitřní harmonie se následně přelévá i do vnějších záležitostí. Tento archetyp v sobě obsahuje klid a mír vnitřní i vnější, tedy i klid a mír v duši. Přináší možnost nového životního pocitu, nového pochopení nebo nového vztahu, ať už k sobě samému nebo k druhému člověku.
Umírněnost je univerzálním principem spojování a slučování. Je nutné, abychom uvedli do rovnováhy všechny paradoxy a protiklady v našem nitru i v životě. Synergie, což je spojení dvou nebo více složek, které následně vytvoří entitu vyšší hodnoty, než byla celková hodnota jednotlivých složek, je výraznou vlastností tohoto archetypu. Musíme láskyplně přijmout světlá i tmavá místa své osobnosti, abychom mohli plně vyjádřit svou pravou podstatu. Pod tímto archetypem máme v tomto období uvést do rovnováhy i situace, u kterých se to dosud jevilo jako nemožné. Opět jsme v souladu se sebou samými i se svým životem. S pomocí Harmonie je snadné ukončit spor nebo hádku, ale začít musíme vždy sami u sebe.
Energie Harmonie/Umění nás učí žít život při plném vědomí. Je to vyšší inteligence, která zkouší a prověřuje. Celý archetyp je charakterizován symboly integrace, tedy sjednocení protikladů, jako je například spojení ohně a vody, světla a tmy, přílivu a odlivu, dávání a braní, mužského a ženského principu, smrti a znovuzrození apod. Splynutí protikladů je podstatným krokem k vytvoření Jednoty a počátkem něčeho nového. Symbolem Harmonie je duha jako most mezi nebem a zemí a barvy všech sedmi čaker. V každodenním životě nastává rovnováha a celistvost. Je zde ale přítomné výrazné varování před jakýmkoli extrémem a nutnost klidného postupu.
Vyšší moudrost přesahuje naše chápání, ale my už víme, že jí můžeme důvěřovat. Je nutné stále vyvažovat intelekt a intuici, neboť i tyto dva fenomény by měly být v rovnováze. Velmi vhodné je vytyčení nového žebříčku hodnot. Nesmíme už dovolit, abychom opakovali staré chyby, a toto nebezpečí je zde velmi výrazné. Chce se po nás, abychom nás vedla inteligence srdce. Harmonie/Umění nás vyzývá k tomu, abychom se učili nepoddávat se strachu z porážky, zklamání a obavám vedoucím k frustraci a úzkosti. Obsahuje v sobě hojivý účinek času, který nám pomáhá jednat trpělivě, jemně a pomalu. Je vhodné dosavadní situaci přehodnotit a nahlédnout na ni z jiného úhlu pohledu. Je čas jít zlatou střední cestou.

Přínos pro vztah
V dosahu je nová, vyšší forma vztahu. Do archetypu Mírnost/Umění patří rozpouštění starých forem, rozvolňování strnulých vazeb a napravení starých představ. Je tedy velmi pravděpodobné, že přátelský vztah se změní v milostný nebo milostný se pozvolna změní v přátelský. Do vztahu tento archetyp přináší vyrovnanost a citovou vyspělost. Vývoj citu je pomalý, ale trvalý, vztah může dojít až k dlouhodobému svazku či k manželství.
Kompenzačním spojením dvou protikladů a dvou protichůdných aspektů vzniká životodárná energie. Archetypu Mírnost se proto také říká Nebeský alchymista a na obrázku karty je vyobrazen anděl. Strážný anděl nám dodává trpělivost a víru. Anděl mírnosti před námi stojí tiše jako trvalá přítomnost. Jsou v dosahu náhlé vhledy, nové dimenze, nové zkušenosti.
Podle C. K. Junga Anděl představuje a zosobňuje průnik něčeho nově vzniklého z hlubokého nevědomí do vědomí. Tvořivou životní energii ale nelze usměrnit či nasměrovat egem, je nutné obrátit se k intuici.
Symbol anděla pomáhá usmířit oba aspekty života – vnitřní i vnější, ten vědomý i ten nevědomý. Archetyp v sobě obsahuje milost boží a pomoc andělů, přítomen i Archanděl Michael. Harmonie nás podporuje v léčení a vyléčení sebe sama je schopen nás velmi posunout směrem k osvícení.
Archetyp Harmonie neznamená víru v něco ani názor, nýbrž je to přímé poznání. Obnovené spojení s posvátným. Soulad mezi dokonalým principem a dokonalou formou. Už bychom měli být schopni pohledu na celkovou situaci z perspektivy věčnosti. Odkaz karty Harmonie je výzvou k pohledu do vlastního nitra. Proces transformace ve fázi integrace protikladů již nepotřebuje žádné vnější podněty. Ke svému znovuzrození potřebujeme svůj vlastní souhlas, své povolení, puštění se a uvolnění. To přinese nečekaná posílení a hezká překvapení. Pokud chcete posílit působení tohoto archetypu, použijte temně rudou barvu, polodrahokam chalcedon a z květin orchidej. Také sem patří symbolika velryby, vodopádů a studní.

Koupit Meduňku