Meduňka,  Pro inspiraci,  Rady a tipy

Tarotový výhled na květen

Je tady 1. květen a s ním začátek nového měsíce. Co nám přinese? Autorkou následující měsíční předpovědi je naše spolupracovnice Milena Králová.


Měsíc květen k nám přichází pod tarotovým archetypem 11. karty Velké arkány s názvem Síla nebo Chtíč. Je to archetyp vášně, velké tvořivosti a mnoha talentů, síly a integrace animálních sil. Jeho výrazným aspektem je překonání starých obav a úzkostných stavů. Velmi podstatnou energií tohoto archetypu je také sexualita.

Musíme přijmout zodpovědnost za to, jak žijeme, protože to je zásadní a první krok k nápravě vlastní karmy. Síla/Chtíč přináší schopnost a odvahu nahrazovat staré novým. Je to karta silného fyzického i psychického zdraví, jenom pozor na přílišnou zátěž, která by se projevila na úrovni pohybového systému.
Nemůžeme vyzařovat své vnitřní světlo, pokud neovládáme svou vnitřní sílu, osobní energii, své vášně. Je nutné, abychom byli sami sebou a autentičtí.  Síla/Chtíč vyjadřuje základní lidskou sílu, a to jak sílu vnitřní, tak i fyzickou. Také znamená radosti, požitky, sílu vášně a lásky. Síla/Chtíč znamená a vyjadřuje naše vnitřní zvíře, které představuje naše vášně, pudy, instinkty a sexuální energii. Toto vnitřní zvíře nelze zkrotit bojem nebo utlačováním, ale jen přijetím, porozuměním a láskou. Nelze ho zkrotit, ale lze ho ochočit.
Nemůžeme vyřešit problém, dokud si ho nepřiznáme. Můžeme tedy jedině vědomě rozhodovat o svých činech a zmírnit tak svou karmu.
Rozkoš je protipól bolesti. Síla, kterou získáme ochočením vnitřního zvířete, nám pomůže překonat naše staré omezující vzorce myšlení a chování, naše staré omezující úzkosti a strachy, naši starou omezující prudérní morálku. Vnitřní, osobní morálka je tou skutečnou a správnou, kosmické zákony lásky a jednoty jsou samy morálkou. Je nutné odvážně vyjádřit své vášně a ovládat je s láskou. Když přijmeme aktivní roli při spoluúčasti na vytváření svých životních situací a karmy, bude náš život méně záhadný. Vždy ale sklízíme, co jsme zaseli.

Sjednocená síla
Rozkoš a radost je pravá, jen pokud je sdílená s druhými. A přijatá bolest a strach se změní ve své opaky. Magie tohoto archetypu je založena na lidském vztahu k odvaze, k osobní účasti a k přímému fyzickému kontaktu. Tím se vyhneme možnosti pohlcení lvími aspekty– touhou po moci, pýchou a zuřivostí. Nedostaneme se do afektu emocí strachu, studu a zlosti. Pokud bychom se k naší lví, tedy zvířecí stránce otočili zády, stala by se nebezpečnou, ještě víc lačnící a žádostivější. Přehlížení jejích požadavků by vytvořilo psychosomatické onemocnění. Ochočený lev, tedy zkrocené vnitřní zvíře, znamená moudrost a vnitřní sílu. Lev je hinduistický symbol reinkarnace. 
Symbolika karty ukazuje klidnou ženu, cílevědomě kráčící se lvem po boku. Kolem jeho šíje je volně přehozen řetěz. Lev jde s ženou dobrovolně, neohrožuje ji, naopak je připraven ji chránit. Představuje ženiny animální pudy, které ji už neřídí, ani je nevleče za sebou. Nyní to jsou rezervoáry její síly, moci a odvahy pro případ potřeby. Pokud přijmeš vše, co v sobě nalezneš, dokážeš se vším zacházet s hlubokým procítěním, uvědoměním, láskou a porozuměním.
Poselství Síly/Chtíče nám připomíná, že vždy máme víc síly, moci a odvahy, než si uvědomujeme. Pozor ale na extrémy. Nesmíme dovolit, aby nás naše síla nebo naše nižší touhy ovládaly. A stejně tak je důležité, abychom je nepopírali, byli si jich vědomi a uměli je správně používat. Jejich přijetím uvolníme obrovskou energii, kterou jsme dosud potřebovali k jejich potlačování. Zdravá lidská nezkrotnost je vyjádřením radostně používané vlastní síly, odvahy, vůle, vášně a neporazitelnosti. Nepatří sem však pýcha a zastrašování druhých. 
Pro partnerský vtah tento archetyp znamená nějaký rychlý a téměř nekontrolovatelný děj a vývoj, zkrátka silné zážitky. Podporuje všechny krátké a rychlé vztahy založené na sexuální přitažlivosti. Pro vztahy dlouhodobé utváří náhlé změny, které mohou být vyvolány i třetí osobou.
Síla/Chtíč je velice důležitý archetyp vysvětlující sílu nevědomé, ženské stránky, kterou v sobě mají i muži. Ženská síla je něze, trpělivosti a schopnosti snášet bolest, která ženu činí neporazitelnou. Je to síla spojená s odvahou a přátelské, ale zároveň i jasně a věcně. Karta v sobě obsahuje sílu deseti předchozích karet, a proto „tato žena má sílu deseti, neboť její srdce je čisté.“ Žena zkrotila animální přirozenost a už nikdy se jí nenechá zcela ovládnout. Skrze ženino láskyplné přijetí je vnitřní zvíře nejen zkroceno, ale také proměněno – o tom pojednávají např. pohádky Kráska a zvíře a Žabí princ.


Doporučení
Přijímej vše vědoměji. City, jako je láska, smutek, bolest, zlost nebo strach, prožíváme často jako překážky a zábrany jen proto, že jsme se je nikdy nenaučili využít jako potenciál.

Otázky, které si můžeme položit
Které oblasti svého života chceš prožívat plněji?
Co ti v tom v minulosti bránilo?
Chceš začít znovu a nově?

Afirmace
„Vychutnávám život plnými doušky.“
„Jsem si vědom své osobní síly a používám ji správně.“
„Já ovládám své vášně a pudy, nikoli ony mne.“
„Tvořivost plyne z mého nitra neomezeně. “
„Projevuji svobodně svou energii, vitalitu a nadšení ve všem, co dělám. “

Koupit Meduňku