Meduňka,  Pro inspiraci,  Rady a tipy

Z únorové Meduňky: Tarotový výhled na únor

Dnes nám začíná nový měsíc, už druhý v tomto „dvojkovém“ roce. S námi můžete nahlédnout do tarotového výhledu na únor, který pro Meduňku připravila Milena Králová (a bude je připravovat i na další měsíce – vždy v tom kterém čísle Meduňky). Nabízíme část její prognózy, celý text najdete v aktuálním čísle Meduňky, která je stále k dostání na mnoha prodejních místech nebo také na emedunka.cz

Měsíc únor přichází pod tarotovým archetypem Spravedlnost neboli Vyrovnání. Základní energií tohoto archetypu je vlastní sebeúcta!
Spravedlnost je osmá karta Velké arkány. Přináší energii rovnováhy, vyrovnání protikladů, vyváženosti a spravedlnosti.  Motivuje láskou, nikoliv strachem. Je to archetyp vlastní zodpovědnosti a přijetí faktu, že v tom, co nyní prožíváme, sklízíme následky svých dřívějších rozhodnutí a činů. Je po nás vyžadována koncentrace a vnitřní klid, protože to nám umožní, abychom dospěli do rovnovážného stavu ve všech důležitých situacích. Ale pozor – každá rušivá, negativní nebo pochybovačná myšlenka může tuto rovnováhu narušit a zkomplikovat uvedení věcí do pořádku. Utrpení vždy plyne z odporu, kterým reagujeme na bolestné nebo ohrožující zkušenosti. Řešením je přijmout je, prožít a vyřešit, prostě uvést do rovnováhy. 
Velkou podpůrnou vlastností je zde také osobní statečnost. Pod archetypem Spravedlnost/Vyrovnání je snadnější uvádět věci do pořádku a napravovat je. Máme možnost zvládat vnitřní i vnější konflikty a nepříznivé okolnosti s láskou nikoliv bojem. Nemluví se zde o zbytečné askezi, ale o sebereflexi. Došli jsme do bodu, kdy je nutné konfrontovat se sami se sebou. Měli bychom se nyní pozastavit, přestat usilovat a netlačit na pilu a jen věcem prostě jen umožnit, aby se děly. Nyní je vhodná období pro to někoho vyhledat, abychom mu sdělili něco, co urovná naše vztahy a stávající situaci. Je čas něco vyslovit nebo darovat.

Moliére:

„Nejsme zodpovědní pouze za své činy, ale i za to, co neuděláme.“
Spravedlnost /Vyrovnání nás varuje před jakýmikoli extrémy v každodenním životě čili ve vztazích osobních, milostných i v zaměstnání, ve finančních záležitostech, v názorech a postojích, ve zdravotních záležitostech a tak dále. Je dobré napsat si na papír všechna pro a proti a s tímto přehledem uvést situaci do rovnováhy. A za svým rozhodnutím si musíme stát: „Tohle jsem já. To si myslím. Tak to dělám.“ Tato zdánlivá nekompromisnost tříbí počet přátel i jiných lidí v našem životě, ale i tak je třeba své názory stále prověřovat a měnit, protože všichni se stále učíme, vyvíjíme a duchovně rosteme. A právě proto si v různých obdobích života s někým rozumíme a s někým ne.
Je ten nejvhodnější čas opravdu oddělit zrna od plev, a to jak ve svém osobním životě, respektive ve svém vědomí a podvědomí, tak i ve svém vnějším životě. Udělat si pořádek ve vlastním nitru a některé automatické myšlenkové vzorce prohlédnout a přenést je do vědomi. Chraňme se proto zjednodušujících soudů a snažme se porozumět sobě i druhým.

Buďme objektivní a spravedliví
To, co vysíláme, se nám vždy vrací, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Když si uchováme vyvážený postoj a nebudeme sklouzávat do extrémů, jsme schopni převzít odpovědnost za svou situaci a pochopit, že nejsme oběťmi druhých ani okolností. Chce se po nás určitá osobní statečnost jít odhodlaně za tím, čemu věříme, a pravdivě to projevovat. Zajímavým apektem Spravedlnosti/Vyrovnání je upozornění, že je čas přerušit závislost na rodičích a dětech. U mladší generace je čas se osamostatnit…

Koupit Meduňku