Meduňka,  Pro inspiraci

Dnes nastává podzimní rovnodennost – začátek astronomického podzimu…

22. září v 21:20:55 středoevropského letního času vstupuje Slunce do základního vzdušného znamení Vah. Odpovídající horoskop ukazuje na dalších 90 dnů čas příležitostí k zvládání rozporů vznikajících mezi citem a rozumem jak v osobní tak společenské rovině – za předpokladu ujasnění si priorit a ochoty opírat se o prožité zkušenosti, kdy se uměřeným způsobem nasazují síly především v záležitostech týkajících se tradice, kořenů, základů a rodinných podmínek. Komplikovat to však mohou ještě jak podléhání pohodlnosti a sklonům k poživačnosti, tak i neočekávané a překvapující podněty z roviny podvědomí.

(…z Astrokukátka, které pro Meduňku pravidelně připravuje zkušený astrolog Zdeněk Bohuslav)