Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Partnerské vztahy,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Tarot

Z meduňkové knihovničky: Vostrá škola života

V edici Knihovnička Meduňky vyšla v reedici úspěšná kniha Vostrá škola života, její autorka, vědma, astroložka a známá kartářka Markéta Vostrá vycházela při její přípravě volně ze své dlouholeté praxe a zúročila v ní nejen své znalosti, ale i své zkušenosti z práce s lidmi. Vysvětluje důležité principy, seznámí nás s některými klíčovými pojmy, nabídne i poučné příběhy… Markéta vychází z předpokladu, že člověk je tvůrcem svého života a že využít v pravý čas svůj potenciál znamená se aktivně na kvalitě svého života podílet.
Potřebujete se zamyslet nad svou dosavadní životní cestou, chystáte se udělat ve svém životě nějaké změny? Váháte, kudy dál? Pak vám Markétina kniha může přinést důležitou inspiraciKnihu získáte na www.knihovnickamedunky.cz

Ukázka z knihy Vostrá škola života

Astrologie, výklady z karet, co se nám vybaví při vyslovení těchto pojmů? Většině z nás populárně psané horoskopy na zadních stránkách časopisů, kde autoři zůstávají v hluboké anonymitě a obsahy jejich předpovědí nás rozhodně nepřesvědčují o korektnosti a serióznosti tohoto odvětví, či jarmareční kartářky, které se za drobný obolus zahledí do vzdálené budoucnosti a zahrnou nás informacemi o jejichž serióznosti se můžeme jen složitě přesvědčovat. Přesto si mnozí, ne-li většina z nás i tuto formu jakéhosi sdělení o sobě přečteme či alespoň jednou za život si tuto zkušenost dopřejeme. Snad každý dnes ví, v jakém znamení zvěrokruhu je zrozen či v jakém znamení jsou jeho bližní.
V čem tkví přitažlivost této oblasti? Je to mystérium čehosi, co není přístupné každému, či spíše přirozená touha a zvídavost lidského ducha dozvědět se o sobě co nejvíce?
Uklidnit se tím, že pradávný systém počítá i se mnou a má k dispozici návody, jak projít životními úskalími co možná nejlépe a nejšetrněji.
Horoskop může být vnímán jako jízdní řád, jako dokonalý systém, který při správném výkladu může být nesmírně užitečným nástrojem. Minimálně proto, že víme na vteřinu přesně kdy se započalo nelehké či naopak úspěšné období a kdy také skončí.
Využít v pravý čas svůj potenciál znamená podílet se aktivně na kvalitě svého života.
Naše schopnosti se potřebují projevit a potvrdit ve hmotném, reálném světě a přispět k pokračování utváření života prostřednictvím našich individuálních forem. V tom zřejmě spočívá jeden ze základních smyslů lidského života. Vnímat procházející vesmírnou energii skrze svou bytost a na základě podnětů, které tato energie vzbuzuje, vytvářet v souladu se sebou samým a s celkem. Vzepření se systému či odklon od této struktury je zaznamenám a předložen k novému zpracování. Sebereflexní složka v každém z nás je tímto trestajícím a odměňujícím mechanismem. Ten nám předkládá stále nové a nové situace, kterými lidská bytost prochází aby pochopila, že není úniku, zvláště před sebou samým, před opuštěním projevů života, jichž je nositelem a které sem přišla manifestovat do reálného světa.
Svět nabízí rozpoznání sebe sama prostřednictvím okolí, které tvoří rámec života a samozřejmě pomocí situací, které tvoří obsah tohoto rámce. V každém okamžiku naší pozemské pouti probíhá konfrontace vnějšího a vnitřního obsahu. Následná vyhodnocení tvoří kolorit kvality života. Zřejmě ideální variantou prožívání je slučování obou vjemů, jak daného, tak pociťovaného, v jakémsi pomyslném středu kde jsme s to pochopit realitu takovou jaká skutečně je. Tento fakt reálně odžívat a přitom netrpět celou škálou pocitů křivdy, nepochopení, odstrčení, nelásky a mnoha dalšími. Vlastní vjem nemusí být totožný s realitou. Rodiče mohou mít pocit, že svému dítěti vytvořili láskyplné a na kvalitní prožitky bohaté dětství. Toto dítě pak může ve vlastní dospělosti vnímat své dětství jako období, které bylo naplněno prázdnotou, nepochopením a setrvalým dojmem, že jeho individualita nebyla rozpoznána, akceptována či podpořena okolím. To je ovšem jeho subjektivním vjemem, který nemá nic společného s rodičovskou invencí ani objektivním zhodnocením nestranného pozorovatele. Tento vjem se pak prostřednictvím situací vrací k novému zpracování, aby se přijetím nového postoje pochopila realita uplynulého času a zaujal se k ní postoj, který již nebude bránit plnému rozvinutí osobních kvalit.
Obsahem lidské mysli je jednak představa, jak by se měli dané okolnosti utvářet, jednak subjektivní vjemy a samozřejmě reálná skutečnost. Tyto tři vědomé složky jsou v neustálé pulsaci a v pevném navázání na složky nevědomé, které si žijí stejně obsažným a vědomí ovlivňujícím životem.
Budeme se postupně zabývat energií dvanácti sektorů, na které je rozdělen zvěrokruh. Oněch dvanáct výsečí a dvanáct hranic v nás svou rozdílnou náplní aktivují škálu našich vlastních vjemů a zároveň vytvářejí dispozice kde si je můžeme reálně potvrdit, prožít. Náplň či obsah astrologických domů, jak se tyto výseče nazývají lze přirovnat ke dvanácti komnatám kterými je potřeba projít, aby se správně pochopila a naučila hrát hra zvaná život. Astrologické domy se určují podle denního otáčení Země kolem své osy. Znamení jsou dána ročním oběhem Země kolem Slunce.
Z grafu horoskopu se nedá blíže určit zda se jedná o horoskop ženy či muže. I když by se našly dva naprosto totožné horoskopy muže a ženy, je vcelku jasné, že každý bude dané dispozice prožívat velmi odlišně, což je dáno rozdílností vnímání obou pohlaví.
Nás bude zajímat, jak se promítá do dvanácti sektorů lidská bytost, jak se formuje její identita, jak dalece ovlivňují kořeny původních rodin schopnost plně prožít a rozvinout své možnosti v rámci daných dispozic horoskopu a samozřejmě jaké situace mohou vyplynout z toho, když se nám zkrátka učit nechce.
V každé komnatě, kam se postupně dostaneme si popíšeme lekce, které musíme zvládnout. V tomto prostoru na nás čekají výzvy, které když správně uchopíme, naplníme své možnosti beze zbytku. Průchodem všemi dvanácti komnatami se stáváme mistry života.
Tajemství zvané život tedy luštíme ve dvanácti sektorech a chceme-li, můžeme využívat nápovědy. Ta spočívá v tom, že v každém prostoru vládne svou energií určitá planeta. Tato energie v nás aktivuje uložený program. Začíná se odvíjet děj, a abychom se v něm umístili co možná nejsmysluplněji, potřebujeme si osvojit charakterové vlastnosti jednotlivých znamení zvěrokruhu. Každá pozitivní hodnota, kterou jednotlivá znamení nesou je pro nás podstatná a důležitá. Pochopení a zvládnutí všech těchto hodnot se rovná zvládání života. Neméně podstatné pro náš vývoj jsou opačné hodnoty hodnot pozitivních. Tedy ty negativní. I ty, ač si to neradi připouštíme, jsou součástí našich charakterů a my si je potřebujeme naplno uvědomit a připustit, abychom je mohly proměnit a dát jim jejich opačnou, tedy pozitivní hodnotu. Vše je energií se kterou můžeme pracovat, která se dá transformovat. Pro nás je podstatné pochopit, čeho jsme vlastně nositelé, a čím tedy můžeme naše hodnoty zpolarizovat.
Charakteristické rysy jednotlivých znamení, která budeme popisovat v každé komnatě, kterou navštívíme, budou zastoupeny jak ve svých pozitivních, tak ve svých negativních hodnotách.
Jsme učiněni tím, co je náš největší problém, ale zároveň i naše největší pozitivum.
Osud nám v každé vteřině našeho bytí podává pomocnou ruku prostřednictvím opačného. Tedy toho, co si potřebujeme osvojit, abychom zvládli mistrovství života. To naprosto opačné je celoživotně umístěno přímo naproti nám ve zvěrokruhu. Jsme někým, a tím kým máme být, respektive koho charakterové rysy si máme osvojit, abychom se dokázali zažít ve svém středu a doplnili se tak do své vlastní celistvosti, toho máme umístěného přímo naproti sobě ve zvěrokruhu. Je naší přímou opozicí, vzdálen od nás sto osmdesát stupňů. Opozice je konflikt i spolupráce. Nejprve musí nastat revoluce, abychom byli ochotni cokoli změnit. Jestliže jsme ochotni ke změně, můžeme z tohoto faktu vytěžit maximum.
Jak jsme již podotkli ten, kterého charakterové rysy máme integrovat, je celoživotně přímo naproti nám. Je naším učitelem,naším kladem a samozřejmě i naším problémem. Je naší naprostou odděleností se kterou se potřebujeme sloučit do vzájemnosti.
Popisovat budeme i charakteristické rysy jednotlivých planet a jejich působení na nás prostřednictvím své energie.
Každá komnata má i svůj symbol. Je jím Tarotová karta přiřazená k jednotlivým znamením zvěrokruhu.
Poselství, které nám předává, nám může pomoci blíže rozpoznat a uchopit oblasti našeho nevědomí. Tarot je mapou, je prostředkem, jak se dostat do cíle po kvalitních a zajímavých cestách. Jak vytěžit co možná nejhlubší poznání z událostí a situací, kterými musíme projít. Tarot je pochopení toho, že každá negativní situace má vysoce pozitivní náboj a samozřejmě i naopak, pozitivní situace v sobě nese zárodek negativa. Pomocí symbolů Tarotu můžeme pohledět do světa za zrcadlem a odkrýt tak hluboko uložené pravdy o nás samých.
Závěr každé kapitoly tvoří příběhy, které jsou ukázkou zvládnutého či nezvládnutého obsahu daného komnatou. Jsou to skutečné příběhy těch, kteří stejně jako my ostatní se v každodenním zápase s realitou dopouští chyb a pak bojují s jejich následky ve svém životě, snaží se je napravit a vytvořit si tak lepší podmínky pro své bytí. Jména jsou samozřejmě změněna a příběhy většinou nemají konec, protože život jejich nositelů pokračuje dál a chystá ještě mnoho proměn a nových podob.

První komnata
Čas dětství je krátce vyměřen, přesto nás vjemy z této doby ovlivňují natolik, že je zpracováváme po zbytek života. Prostřednictvím reálně odžívaných situací na kterých si zrcadlíme nevědomé poznatky o tomto čase, i to co jsme nebyli schopni přijmout vědomě u své původní rodiny a co se nám tady automaticky přeneslo do vztahů v dospělosti.
Paměť z této doby zaznamená to,co je schopná dešifrovat a zařadit vědomá složka Já. Zbytek pocitových vjemů jako například stav bezpečí či naopak ohrožení, úzkosti, smutku, obavy, samoty, to vše zapadá kamsi do oblasti nevědomé. Vědomé Já, tedy naše rozumová složka, nám může v naší dospělosti hovořit o našem šťastně prožitém dětství, kdy laskavá paměť selektovala a vytěsnila do nevědomé složky vše to, co nebylo v této době slučitelné s naším chápáním či představou. Mysl pak skutečnost ještě mohla poupravit a přikrášlit tak, aby vzpomínka byla uložena jako fakt, který není ohrožující ani, si nevyžaduje změny postojů k daným skutečnostem.
Nevědomá složka plná nezpracovaných silných negativních vjemů bude však hovořit o pravém stavu věcí pomocí projevů, které má k dispozici. Melancholie, deprese ,smutek či setrvalá nespokojenost která v přítomném čase nemá zdánlivě konkrétní důvod, jsou poznatkem Já z dob raného dětství o našem přijetí okolím, o přijetí naší individuality.
Jsme na samém počátku, první nádech v pozemské realitě aktivuje daný potenciál k postupnému objevování, rozvíjení, upevňování a popisování sebe sama prostřednictvím hmotného světa.
Hodina našeho zrodu se nazývá v astrologické terminologii ascendent. Vítězství zrodu Já je zde demonstrováno prostřednictvím charakteristických rysů a podstaty znamení Berana. Učit nás bude energie planety Mars. Symbolem komnaty první, tedy komnaty našeho zrodu je Tarotová karta Císař.
Když budeme pozorovat noční oblohu pouhým okem, naší pozornosti jistě neunikne oranžově rudá planeta. Na jejím členitém povrchu pokrytém prastarými krátery a řetězci vulkánů zuřívají prachové bouře. Prach se zvedá až do výše čtyřiceti kilometrů a je hnán třísetkilometrovou rychlostí za hodinu. Lidstvo již dávno připisuje možnost existence jiných forem života právě sem, lze tedy jen litovat domnělé marťany, jaký si nalezli nehostinný domov. A není se čemu divit, vždyť útočiště jim poskytuje sám Bůh války Mars, Áres, Smrtonoš. V pořadí čtvrtá planeta ve vzdálenosti od Slunce má své dva měsíce. Jsou to Phobos a Deimos. Nás bude zajímat, jak se jeho energie promítá na Zemi a jaké pohnutky vyvolává v nás pozemšťanech.
Marsovská energie v nás probouzí pradávný archetyp bojovníka a lovce bez milosti stíhající svoji oběť. Marsovská energie vyznává hesla „ulovím, nežli budu sám uloven, zabiji nežli budu sám zabit“. Mars není oběť a pokora, Mars je rvačka, boj, adrenalin. Mars nepřemýšlí nad tím, zda to co uloví bude k užitku, on stíhá pro potěšení z lovu, pro vřavu, pro vybití neskutečně silné a agresivní energie. Mars je energií zrodu, velkým třeskem který počíná děj a akci. Bez jeho dynamiky bychom jen těžko dokázali realizovat své myšlenky ve hmotném světě. Mars je síla počátků, nabývání tvarů a dobytí cílů. Mars je touha po prosazení se, ambice dostat se dál než ti ostatní. Mars je plodivá síla a sexuální energie, která zajišťuje trvání lidského rodu. Mars je ale i pud sebezáchovy a neustálé hledání rovnováhy mezi ofenzivou a defenzivou. Zušlechtěné lidské Já, kterým proniká marsovská energie, se bude projevovat v podobách konstruktivních plánů a projektů, které slouží ostatním a nepřináší záhubu. Transformací nízké pudové energie do jejích vyšších forem tak vznikají kvality jakými jsou odvaha být razícím štítem, vytváření a poskytování útočiště a pocitu bezpečí ostatním, sportovní zápolení.
Spojení marsovské energie s nízkým vnitřním nábojem se bude projevovat destrukcí, řáděním vandalů, rvačkami, vybíjením si energie na ostatních lidech či předmětech a v neposlední řadě i válkami. Společenství která se povětšinou věnují válečným vřavám, chystáním se na ně, či vzpamatováváním se z nich, jsou zajatci a zároveň obětmi Boha Marse.
Mars je naší zbraní pro obhájení si práva na svůj život na této planetě. Každý tuto zbraň dostal v jiné kvalitě a jiné podobě. Pro někoho bude díky postavení Marsu v jeho osobním horoskopu celoživotní zbraní slovo, pro jiného fyzický boj a pro dalšího třeba neústupná bezohlednost. Mars příliš nebere v potaz demarkační čáry ostatních a rád je přestoupí. Kdo se nepostaví proti němu se stejnou silou, většinou o své území přijde.
A je jedno zda se jedná o území reáln,é či o území duše. Mnoho slabých přichází denně o svou identitu a je zotročováno k plnění požadavků silných. Přesto je tato síla tím co udržuje a kontroluje dynamiku života tady na Zemi.
To v jakém znamení se ascendent a první dům nachází určuje kvality osobnosti, její vzhled, její zdraví, vědomí si vlastní síly a schopnosti používat jí ve svůj prospěch. Prvotní vnímání je ještě prosto potřeby vřadit se do stáda, je radostné svou odlišností a odmítá přijímat klišé, která ho sloučí se společenstvím. V době svého dětského věku vnímá duše kým je a toto vědomí si sebe sama je v této době jedinou danou jistotou Já. Je zároveň i počátkem nesnadné cesty o vydobytí si práva na to být sám sebou, schopností podržet si své kvality a vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Na to, jak dalece bude schopna vnímat i v budoucnu své bytostné potřeby, má významný vliv rodinné společenství…

Koupit Meduňku