2021,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 10/2021

Vážení a milí čtenáři,

tento úvodník pro vás začínám psát v rehabilitačním ústavu na Slapech, kde jsem v létě po tříštivé zlomenině levého zápěstí a následné operaci strávila šest týdnů. Původně jsem o letních dnech měla zcela jiné představy, ale Nahoře to prostě viděli jinak. Jak už vím, útěchu a klid však nelze najít v ničem jiném než v přijetí a v pokoře, ať už se to týká čehokoli. A nic na tom nemění ani to, že se k tomu často dostáváme přes slzy. Bylo tak i u mě, protože jsem přito prožila dost fyzické i psychické bolesti.
V přijetí mi hodně pomáhalo připomínání si základního zákona harmonie a rovnováhy, který je vyjádřený neustálým vyrovnáváním jinu a jangu. Stejně jako nemůže z podstaty věci existoat neustálý ekonomický růst, nemůže ani nepřetržitě trvat období, kdy se nám daří, což ve svém článku o pěti elementech v toto vydání Meduňky krásně vysvětluje MUDr. Dagmar Komárková. Vždycky zkrátka přijdou chvíle, kdy jsme po období růstu a expanze přinuceni smířit se s určito ztrátou, a právě tehdy nejvíce znovuobjevujeme víru ve Vyšší princip. Jsme-li „na dně“ a pocítíme-li přito pokoru, pak se však období nezbytného jinu, které jen logicky vystřídalo jang – a nejde tomu nijak zabránit – stává dobou zrození něčeho zcela kvalitativně nového. Na nekonečné sinusoidě života tak procházíme vývojovým skokem. Jak se v tomto článku také připomíná, sestupná část věčně se opakujícího cyklu je vždy spojena se starostmi, bolestmi a utrpením, protože „dolů“ se nám zkrátka sestoupit nechce. Nechceme se vzdát ničeho, co nám bylo příjemné a v čem nám bylo dobře.
Nechceme pustit to co již máme, jenže zákon říká, že k transformaci dochází právě jen v jinové části pentagramu, kdy se rodí nová kvalita života, přestože je zatím ještě neprojevená ve stavu zárodku. Je to nejhlubší a nejtajemnější místo celého pentagramu, kdy z hloubky jinu počne po určité době znovu tryskat jang, tj. nový život a nové možnosti. Je však přitom třeba opustit vše staré a nepotřebné a stoupat po spirále života k novému začátku. Takových proměn prožije každý z nás za život několik a smrt je v principu tímtéž. Teorie je jasná a logická, ale procházet tím vědomě chce odvahu, víru a lásku, přestože na nás cení zuby strach, malověrnost a poraženectví.
Jinými slovy se to dá vyjádřit také tak, že prožití těžkých životních období má v sobě vždy sebeuzdravující potenciál a naší duši to přináší cenné dary. Vnitřní život je totiž právě v tomto čase velmi intenzivní. Bortí se staré nefunkční názory a návyky a na jejich uprázdněné místo mohou přijít nové, prospěšnější a jednodušší vzorce chování. Jak jsme již v Meduňce také psali, kdyby lidé občas netrpěli, neměli by žádnou hloubku, žádnou pokoru a žádný soucit. Nevěděli by, kdo jsou, co chtějí a co nechtějí. Vyhnout se těmto kvantovým transformačním skokům není možné, ani kdybychom se snažili sebevíc. Jin vždycky vystřídá jang, stejně jako den pokaždé vystřídá noc. Po ročních obdobích expandujícího jara a léta zase vždy přichází podzim a zima s energií uzavírání a odumírání a tak bychom mohli pokračovat.
Tento věčný cyklus mohou lépe chápat právě ženy, neboť jsou z podstaty cyklické a propojené s tímto řádem po celý život velmi intenzivně. Právě jim také po roce opět věnujeme téma naší Meduňky.
Za celou redakci vám přeji hezké čtení.

Věra keilová

Obsah

Rozhovor
s MUDr. Ludmilou Elekovou 6
Mgr. Zuzana Paulusová

TÉMA: ZDRAVÁ A VYROVNANÁ ŽENA

Život ženy 10
MUDr. Vladimíra Strnadelová,
Jan Zerzán

Přeji si být mámou 12
Irena Gloria Kupková

Uctívání ženství 14
Michaela Křížová

Čtyři ženské archetypy 15
Mgr. Naďa Pažoutová

Žena v proměnách 18
Romana Vaverová

Bylinky na bolestivou menstruaci 20
Jiřina Pouzarová

Hvězdné tipy pro krásu 21
Ing. Yvona Švecová

Pečujte s láskou a silou přírody
o své ženství 22
MgA. Zdeňka Vaculík Erlebachová

Matildin efekt 24
Ing. Věra Šimonová

Dobrovolníkem na statku 26
Lída Charvátová

Barbara rebarbora 30
Václav Větvička

Pět elementů v našem životě 32
MUDr. Dagmar Komárková

Jak covid-19 škodí školním dětem? 36
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Abeceda zdravých potravin: mléko 38
Ing. Iveta Kulhánková

Píseň mého srdce 41
Ing. Jiří Mazánek

Zpět ke kořenům 42
Ing. Markéta Růžena Vopičková, Ph.D.

Jak pomoci školákům s učením? 44
RNDr. Jarmila Komárková,
Mgr. Francesca Raphael

Největší biologický experiment 45
Ing. MgA. Martin Kopčaj

Akupresura – body první pomoci 47
Eva Joachimová

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku