Meduňka,  Výživa a zdravá strava

My máme rádi víno… aneb I hroznové víno léčí – (dokončení)

Autor článku, spolupracovník Meduňky prof. Ing. Pavel VALÍČEK DrSc. vysvětluje přínos látky resveratrol, obsažené ve víně, pro naše zdraví. Ve druhé části článku (viz níže) se zaměřuje na vliv resveratrolu při onemocnění cukrovkou a při onkologických chorobách… Ovšem společně s panem profesorem Valíčkem připomínáme, že víno sice léčí – ale VŠEHO S MÍROU!

Pomáhá při cukrovce a rakovině
V souvislosti s polyfenoly je třeba se také zmínit o sirtuinech. Pokusy prokazují, že drastické omezení kalorického příjmu v potravě prodlouží život pokusným zvířatům až o 40 % a zároveň zvyšuje jejich odolnost k nemocem projevujícím se v pokročilém stáří. V praxi to znamená, že plně platí staré české přísloví „jez do polosyta, pij do propita,  vyjdou ti naplno léta“.
Při nízkém příjmu energie, ale dostatku ostatních důležitých živin, např. vitaminů, minerálních látek aj. se u většiny živých organismů aktivují geny zodpovědné za výrobu bílkovin ze skupiny sirtuinů. Sirtuiny potom aktivují enzymy, které následně chrání dědičnou informaci před poškozením. Životně důležité geny díky tomu vydrží déle pracovat tak, jak je třeba a neohrožují naše tělo třeba rakovinným bujením nebo jinými závažnými chorobami.
Touto problematikou se zabýval David Sinclair z Harvard Medical School a gen, který je za toto zodpovědný u člověka je znám jako SIRT1. Ovládat se dá některými látkami ze skupiny polyfenolů, především resveratrolem. Ten zvyšuje aktivitu tohoto životodárného genu v lidských buňkách až 13krát. Bylo prokázáno, že sirtuin prostřednictvím dalších mechanismů v těle nejen „opravuje“ poškozenou DNA, ale i pozitivně ovlivňuje protein Bax, který je jednou z klíčových molekul spouštějící tzv. apoptózu, což je „sebevražda“ buňky. Navíc také likviduje uložený tělní tuk.

Prevence a léčba diabetu
Novější výzkumy potom potvrzují, že resveratrol nabízí řadu možností v prevenci i léčbě diabetu. Díky tomu, že zvýšená aktivita SIRT1 způsobuje lepší citlivost inzulínu a tím snižuje hladinu glukózy v krvi. Resveratrol a nebo příbuzné sloučeniny by mohly být použity k zablokování škodlivých účinků glukózy. Diabetici II. typu mají bílkovinu amyllin, která se uvolňuje do buňky pankreatu spolu s inzulínem. Tvoří tam uvnitř buněk pevná vlákna a ta jí poškozují. Je to právě resveratrol, který tvoření těchto vláken zamezuje.
Velmi zajímavé jsou i výsledky u nemocných rakovinou pankreatu, který je velmi odolný vůči chemoterapii. Je to dáno tím, že neustálá tvorba trávicích enzymů chemoterapeutika „splachuje“, a snižuje tím jejich účinnost. Ukazuje se, že resveratrol oslabuje rakovinné buňky pankreatu a navíc zvětšuje jejich citlivost vůči chemoterapii.
Resveratrol působí pozitivně i při hromadění tuku v játrech, způsobeném požíváním alkoholu. Ten brání činnosti dvou proteinů, a to AMPK a SIRT1, které hrají významnou roli v ukládání tuků a jejich odstranění z jater. Porucha má za následek tvorbu jaterních chorob, jako je fibróza nebo cirhóza. Při pokusech provedených na myších se ukázalo, že u jedinců s přísunem resveratrolu se vytváří daleko méně tuku.

Koupit Meduňku