Meduňka

Magie versus mystika

Co znamenají pojmy magie a mystika? Jejich význam většina z nás asi spíše tuší, a proto může být zajímavé  přečíst si o nich něco víc…. Pěkně a srozumitelně o tom napsala ve svém článku naše autorka, terapeutka a výtvarnice Květa Kolouchová. Článek se jmenuje Magie versus mystika a je součástí hlavního tématu  červencového čísla Meduňky, které jsme nazvali O TOM, CO NÁS PŘESAHUJE. Červencovou Meduňku si stále můžete zakoupit na stáncích PNS či v obchodech nebo přečíst na emedunka.cz  

Ukázka z článku:

Magie versus mystika
Dříve než se zamyslíme nad změnami, jež magie a mystika prodělaly v dnešní době, potřebujeme je definovat. Mohlo by se totiž zdát, že magie i mystika k sobě mají blízko. Obě totiž svojí podstatou leží za hranicemi běžného a všechno, co leží za hranicemi běžného smysly uchopitelného světa, se často hází do jednoho spirituálního pytle. Je to chyba. Čím jsem starší, tím víc vidím, že mezi magií a mystikou je propastný rozdíl, dokonce se vzájemně vylučují.
Mystiku vnímám jako cestu k Bohu, tedy směrování pozornosti k nalezení své podstaty a jednoty s Bohem. Mystik se snaží objevit Boží vůli. Nejdůležitější je pro něj život v lásce, rozpouštění iluzí a z nich plynoucích závislostí a tužeb.
Magii definuji jako použití duchovní síly a pozornosti k zhmotnění osobních přání a tužeb. Troufám si tvrdit, že v podstatě neexistuje něco jako bílá a černá magie, jsou jen více sobečtí a méně sobečtí mágové. Není možné se věnovat magii bez větší či menší míry egoismu a oddělenosti od podstaty, bez preference osobní vůle a touhy zajistit si moc nebo alespoň krásný život v tomto světě. Sama jsem se dlouho věnovala magii zhmotňováním přání pomocí vizualizace, práce s myslí apod. Od určité doby to nedělám, protože to cesta k Bohu zkrátka není. Není na tom nic duchovního a začala jsem to nazývat duchovním materialismem.

Rozhovor mága a mystika
Myslíte si, že pokud by se potkali skutečný mág a skutečný mystik, byli by si vnitřně podobní? Pochybuji, protože každý z nich směřuje jinam. Mystik směřuje k Bohu, tj. k podstatě, zatímco mág k ovládnutí všech myslitelných světů a k nabytí osobní moci. Jejich rozvor o magii a mystice v moderní době by mohl vypadat třeba takto:

Mág: Dnes se mnohé se změnilo, všechno se zrychluje a zpřístupňuje. Lidé dnes mají informační technologie a internet, mohou se dostat ke všem pravdám a odhalit podstatu světa!

Mystik: Podstata přeci zůstává vždy stejná a Boha ve svém nitru mohl člověk odhalit ve všech časech. Ano, došlo k veřejnému k odhalení zákonů a zpřístupnění mnoha informací, ale souběžně dochází k ještě k většímu zahalení. Nejsnáze totiž informaci ukryješ, když spolu s ní zveřejníš stovky jiných informací, které jsou pozměněné a protichůdné. Pokud někomu chybí správný kompas, v informačním zahlcení se ztrácí. A to se dnes děje mnoha lidem.

Mág: V dnešní době mají lidé o magii zájem. Nebojí se jí, pochopili její podstatu a musím říct, že se opravdu výborně prodávají různé návody, techniky a zaručené způsoby, jak docílit všeho, čeho se člověku zachce. Člověk může ovlivnit sám sebe a svoji životní realitu svojí vůl, a z magie se tak stal zajímavý byznys. Před mnoha staletími by byl dobrým klientem možná tak císař Rudolf II, ale dnes mi naslouchá i František Vávra z Dolní Lhoty. Pustí si doma on-line kurz a je „můj“.

Mystik: Pravda je jen jedna. Nelze ji prodávat, lze ji jen vnitřně procítit a zažít. Jenom lež s iluzí na sebe chce upoutávat pozornost, a tak se neustále oblékají do nových a nových forem, které chtějí zaujmout. Dokud to člověk neprohlédne, jeho mysl stále hledá další informace, které jsou zaručené, jedinečné, odhalované jen vyvoleným a za peníze. Takový člověk ale přece bloudí v kruhu svých tužeb a Boha nenalézá. Šalba a klam působily na lidi vždy, ale v tomto čase mají mnohem větší možnosti dosahu.

Mág: V dnešní době už mnozí vědí, že jsou tvůrci svého života a že můžou prakticky cokoliv. Mnoho lidí mi to věří. Lidé se přestali se bát a věřit kněžím, berou zodpovědnost za svůj duchovní růst do svých rukou a hledají svoji cestu k naplnění svých tužeb.

Mystik: Ano, ale neuvědomují si, že vždy je něco na něco. Nejvíc záleží na tom, kam chtějí jít. Umíš si představit Ježíše Krista, jak učí lidi zhmotňovat svá přání a tvořit vše tak, jak by chtěli jen ze svého omezeného úhlu pohledu? Jak při kázání na hoře lidi motivuje k tomu, aby usilovali o bohatství, skvělou práci a dokonalé vztahy? Asi ne, že? On přeci mluvil hlavně o Lásce a Království nebeském, které není z tohoto světa. A poukazoval na to, že lpění na hmotném světě, hromadění majetku a slávy ať už tím, že se za tím člověk honí, nebo provádí magii, se s cestou k Bohu vylučují…

 

Koupit Meduňku