Meduňka

Jak mít zdravé srdce? Dočtete se v květnové Meduňce!

Srdce je úžasný orgán, díky jehož činnosti žijeme od prvního nadechnutí až po to poslední. Podle tradiční čínské medicíny je však také sídlem našeho „já“. Všichni to podvědomě víme, protože když řekneme já, každý z nás ukáže doprostřed svého hrudníku. Také je zajímavé, že obraz srdce můžeme vidět na špičce nosu, a když řeknou „já“ Japonci, ukazují si právě sem…
Tento článek, který připravili MUDr. Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán, je součástí hlavního tématu akuálního květnového čísla, které stále zakoupíte na stáncích PNS a také v elektronické verzi na emedunka.cz 

Podle čínské medicíny patří srdce k elementu Ohně. Znamená to, že jeho energie je akční, horká a rozlévá se do všech stran. Rychle vzplane a zrovna tak se dá rychle uhasit. Párovým orgánem srdce je tenké střevo. Může se zdát, že tyto dva orgány spolu nemají nic společného, ale jen na první pohled. Jsou to totiž orgány, které velice úzce souvisejí s krví. Úkolem srdce je, aby se krev dostala do celého těla a vyživila všechny buňky. Na kvalitě a činnosti tenkého střeva zase závisí to, aby krev měla co rozvádět. Zde se totiž vstřebávají veškeré živiny, které se pak pomocí srdce dostávají ke každé buňce. Spolupráce těchto dvou orgánů náležejících k prvku Ohně pro nás tedy má zásadní význam.
Pokud se podíváme na funkci srdce ze širšího úhlu pohledu, uvidíme velmi zajímavé souvislosti. Všichni víme, že slouží jako pumpa, která rozhání krev do celého těla. Tato funkce závisí na dvou základních faktorech – schopnosti srdce se dostatečně uvolnit tak, aby bylo schopné pojmout dostatek krve, a pak také na jeho síle, s níž se stáhne a vyšle krev do celého těla. Harmonie uvolnění a stažení je základem toho, aby naše tělo a každá jeho buňka byly dostatečně vyživovány. Srdce nastoluje harmonii, ale harmonii v našem životě ke své funkci také potřebuje.

Sídlo vědomí a vnímání
Srdce je také sídlem našeho vědomí a vnímání. To, zda jsme při vědomí či v bezvědomí, víme. Vnímání je rozlišování celku i detailů, jejich chápání a využívání. Když je srdíčko slabší, slábne i tato jeho funkce. Uvědomila jsem si to, když jsem se se svou devadesátiletou babičkou dívávala na televizi. V té době byla naprosto zdravá a orientovaná, ale při sledování filmů, kde se vše rychle měnilo, lidé byli pokaždé jinak oblečení a některé situace byly pouze naznačené, bylo na konci filmu zřejmé, že babičce mnoho situací uteklo a některé věci hůře chápala. Vnímání a rozlišování bylo menší, protože srdíčko už bylo slabší.
Tak jako každý orgán, i srdce má své silné a slabší emoce. Základní emocí srdce je radost, a právě proto mají na špičce nosu červenou bambulku klauni, kteří ji lidem přinášejí v hojné míře. Když je srdíčko zdravé a energie Ohně je přiměřená, člověk má vyvážené emoce a dokáže je adekvátně prožívat. Cítí radost i smutek, a to vždy vzhledem k dané situaci. Pak emoce zase odejdou a člověk jde dál. Když je tento orgán slabší – a to jak akutně, tak zvláště pak dlouhodobě či vrozeně –vidíme změny i v psychické rovině. Takoví lidé velmi rádi baví druhé, jsou středem pozornosti a dokáží na sebe upoutat pozornost. Problém je v tom, že vnitřně cítí v srdci prázdno. Je zde velký rozdíl mezi tím, co dávají ven a jak se cítí uvnitř. Tento problém mělo i mnoho našich známých bavičů.
Srdce má také velký vliv na náš spánek. Je-li přetížené, nemůže se naše vědomí ve spánku dostatečně uvolnit a naše relaxace je pak nedostatečná. Často se budíme, máme divoké a živé sny a nezřídka i bušení srdce. Všichni takový stav známe po psychickém stresu či velmi těžkých zážitcích…

Celý článek si přečtete v květnovém čísle Meduňky.

 

Koupit Meduňku