Meduňka

Z nové meduňky: Co je skutečná prevence nemocí?

Na tuto otázku odpovídá ve svém článku MUDr. Ludmila Eleková, praktická lékařka a naše spolupracovnice a autorka. A možná budete překvapeni, co je, a co naopak není prevence… Článek dr. Elekové otevírá celé téma lednového čísla, ve kterém se k problematice PREVENCE vyjadřují i další autoři.

 

Nejdříve je nutné vyjasnit pojmy. Prevence znamená předejít něčemu, učinit taková opatření, aby událost vůbec nenastala. V oblasti péče o zdraví je prevencí činnost, zdržení se činnosti nebo jiná opatření, aby nemoc vůbec nevznikla. Jsou tedy preventivní prohlídky skutečně preventivní?

Preventivní prohlídka
Měla by to být taková prohlídka nebo vyšetření, při níž se vás lékař důkladně vyptá na životní styl, zmapuje možné rizikové chování a navrhne vám úpravu životního stylu způsobem, který riziko v budoucnu hrozící nemoci sníží, nebo vyloučí. To znamená, že pokud byste prošli dnešní prohlídkou bez patologického nálezu, měli byste dostat informaci o tom, co dělat, aby to příště bylo stejně tak dobré.
Začínáte asi tušit, že co se za preventivní prohlídky vydává, jimi mnohdy vůbec není. Jsou to vyšetření a prohlídky screeningové. Screening je anglické slovo, znamená včasné zjišťování nemoci. Je to praxe, při níž jsou plošně vyšetřovány velké skupiny populace za účelem včasného záchytu nemoci, která dotyčné osobě dosud nezpůsobuje potíže, ale je již diagnostikovatelná.
Do oblasti screeningu patří všechny rutinně prováděné testy a prohlídky: zjišťování vysokého krevního tlaku, cholesterolu, glykemie, dále onkologický screening (prsa, konečník, prostata), u zubaře zjištění kazů, parodontózy, ortodontických poruch (uznávám, že u zubaře se preventivních rad skutečně dočkáte), u gynekologa cytologické vyšetření děložního čípku, zjišťování myomů, cyst apod., u urologa kontrola prostaty a varlat. Jestliže tedy pečlivě chodíte na výše uvedené prohlídky a s pocitem úlevy máte na dva roky splněno, pak nechodíte na prevenci, ale na screening. Je třeba, aby to bylo naprosto jasné. Bohužel i pojišťovny své klienty matou, protože v reklamách na své služby tyto prohlídky inzerují jako preventivní! Měly by to vědět lépe.
Můžete namítnout, že i tak je dobré na screening chodit, protože když se nemoc najde brzy, je to lepší než později. To jistě platí, ale ne absolutně. Někdy je výsledek stejný, jen jste déle pacientem. Na toto téma vřele doporučuji knihu Doba jedová 10 – méně medicíny, více zdraví, o screeningu a diagnostice. Screening je nepochybně vhodný, je-li riziko podstatné a šance na změnu trajektorie nemoci značná. Co je tedy skutečná prevence?

Skutečná prevence
Důležité je na ni vůbec pomyslit. Zamyslet se, jak chci vlastně stárnout, jak na tom chci zdravotně být za deset, dvacet, padesát let. Bohužel mnoho lidí něco tak prostého vůbec nenapadne. Ani na vteřinu se nezamyslí nad svou budoucností. Na tomto místě si dovolím rýpnout do žen, těch údajně nesobeckých, obětavých, které dělají vše pro svou rodinu a své potřeby ignorují. Milé dámy, tohle je velmi sobecké. Protože až zchátráte a přestanete být soběstačné o mnoho let dříve, než by bylo normální, vaše děti, pro které jste se obětovaly, se o vás budou muset starat. Budete jim způsobovat stres svým špatným zdravotním stavem. V tu dobu jim bude jedno, že jste se kdysi obětovaly. Vyrovnejte to. Dejte svým dětem lepší vzor. Ukažte jim, že je normální a v pořádku, že se o sebe každý člověk, tedy i matka stará. Učte své děti zdravě žít, vnímat své tělo, respektovat své potřeby. Budete jim pak k užitku mnohem déle a více než jako vetché nemocné stařenky. Když brzy zchátráte, připravujete zejména svým dcerám osud tzv. sendvičové generace: současně se musí starat o rodiče i o děti.
Prevence začíná správným nastavením mysli, dostatečnou sebeláskou…

Celý článek si přečtete v lednovém čísle Meduňky.

Koupit Meduňku