Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

LÉČIVÉ ŽENSKÉ ARCHETYPY: SÍLA PŘÍBĚHŮ

Změň scénář a postavy, změníš svůj život, radí v úvodu své nové knihy zkušená odbornice na tarot a lektorka ženských kruhů Judita Katona Peschlová. Kniha před časem vyšla v edici Knihovnička Meduňky a rozhodně stojí za přečtení! Je skvělou inspirací pro všechny ženy, které chtějí ve svém životě dosáhnout pozitivních změn, měnit i sebe samé, a po podivném „covidovém“ roce vzít život do svých rukou…Knihu získáte na www.knihovnickamedunky.cz

Živlová archetypologie
„Navzdory archaickému mene tekel, že voda patří rybám a vzduch ptákům, dobyl člověk i tyto živly…“  Erich von Däniken

Živly provázejí lidstvo ve všech myslitelných směrech již od počátků jeho existence. Uplatňují se jak v životě profánním, tak v magickém, mystickém a posvátném. Nejdřív byly elementy, jak se jim také říká, předmětem uctívání a součástí rituálů, později se jimi zabývali alchymisté, lékaři, a taktéž filozofové a vědci.
Pak se kdysi, mnohem dříve, než byste si možná mysleli, staly podkladem pro tzv. živlovou typologii. Víc než čtyři století před Kristem přišel s jejími základy jako první filozof Empedokles. Jenom o něco později rozvinul jeho teze nejproslulejší lékař starověku, osnovatel racionálního lékařství Hippokrates. Na základě charakteristik živlů vypracoval systém čtyř lidských temperamentů – sangviniků (vzduch), choleriků (oheň), melancholiků (země) a flegmatiků (voda). Na Hippokrata navázal další slavný starověký lékař Galenos. Propracovanější metodologii živlových typů pak světu představil Carl Gustav Jung. Ke každému z nich přiřadil jednu ze čtyř funkcí – cítění (voda), myšlení (vzduch), vnímání (země) a intuici (oheň). Hans Jürgen Eysenck, německo-britský psycholog, v jistém období Jungův současník, poskládal různé typologické dimenze a použil přitom též závěry práce Junga, Pavlova a Hippokrata.
Představíme-li si sami sebe jako velkolepou celoživotní stavbu, archetypy, rovněž ty živlové, se mohou stát jednou z posledních chybějících cihel, často však i pevným základem pro celý chrám naší duše, těla i celého života.

Kromě vzorů z řad skutečně žijících žen by vám mohl být ku pomoci právě některý z léčivých živlových archetypů. Namísto toho, abyste, jak se velice často stává, hledali k sobě partnera, přátele, kolegy, kteří doplní živel, jenž vám schází, můžete si jednoduše osvojit archetyp deficitního živlu. Práce se živlovými archetypy se stane vaší cestou k celistvosti. Nakonec se můžete proměnit v komplementární bytost, která oplývá požehnáním a pozitivy všech čtyř živlů. Ani jeden pak nezůstane pohřbený hluboko ve vašem nevědomí a vy je budete moci všechny čtyři využít ve svůj prospěch. Čím budete úplnější, čím víc budou ve vašem osobním „repertoáru“ zastoupené všechny čtyři živly, tím budete šťastnější, úspěšnější a zdravější, vaše vztahy budou harmoničtější a svobodnější.

Začněte jedním z nich, nezkoušejte to hned zpočátku se všemi čtyřmi.
Neznamená to nevyhnutelně, že máte vyhledávat archetyp toho živlu, jehož vlastnosti v sobě již cítíte. Samozřejmě, můžete to učinit, pokud jej chcete posilnit, zkvalitnit či se uplatnit ve sféře, která je tomuto archetypu vlastní a zatím jste v ní neuspěli. Můžete si však vybrat ten živlový archetyp, jehož charakteristiky vám dle vašeho mínění chybí a vy si je přejete osvojit, ať již z jakéhokoli důvodu.
Bude-li vás někdo přesvědčovat, že jste zrozena v jednom z živlů již navždy, a nejde to nijak změnit, nemusíte takovéto tvrzení brát vůbec v potaz. Považujete-li se kupříkladu za Královnu země, neboť jste rodinně založená, pečujete o své blízké a o jejich všestranné potřeby a za každou cenu je chcete vidět šťastné, nenechte se nikým zmást, bude-li vás chtít mermomocí kategorizovat jako sportovně založenou ohnivou Královnu pouze proto, neboť s láskou provázíte své děti i manžela na sportovní utkání, tréninky a soustředění. Klidně se však můžete přetransformovat v Královnu vody, bude-li to vaše přání, takže nemusíte navěky zůstat zemskou Královnou ani se měnit na Královnu ohně, ačkoli ohniví budou všichni vaši milovaní.
Věřte vždy a za všech okolností v možnost změny a ona přijde, neboť jí svou vírou otevřete dveře dokořán.
V konceptu živlových pozitivních archetypů mluvíme o živlových Královnách, protože žena, která najde sebe samu „ve svém živlu“, ve svém živlovém archetypu, bude skutečnou, zdravou, silnou, vitální a úspěšnou Vládkyní svého života.

 

Koupit Meduňku