Meduňka

Co nám přinesou Štědrý den a Silvestr?

Na tuto otázku odpovídá ve svém stejnojmenném článku, uveřejněném v prosincovém čísle Meduňky, naše spolupracovnice a autorka, publicistka Milena Králová. Z tohoto článku vybíráme ukázku…

 

 

 V následujících řádcích vám představím letošní Štědrý den a také poslední den v roce na základě výkladu tarotu. Co o nich vypovídá a na co se můžeme těšit?

 

Štědrý den – 24. prosinec 2019

V tento sváteční a velmi duchovní den se budeme nacházet pod vlivem archetypu Univerzum, Svět. Energie Univerza je energií znovunalezené jednoty. Jejím posláním je podpořit nás v dokončení kosmického sjednocení a v ukončení karmy. Je to karta sebeusměrňování, vlastní volby, kázně, splněných přání, sebepoznání a osvícení, vnitřní i vnější cesty, přesahující dosavadní hranice. Něco v nás nebo v našem životě prochází nádherným završením.
Univerzum je karta vlastní volby, která nám dává veškerou energii k tomu, abychom došli k cíli. Svět je nám otevřen a můžeme spatřit vše, co je pro nás teď důležité a dobré. Nemusíme o nic bojovat, pomůže nám otevřenost a důvěra. Uzavírá se určitá etapa a určitý cyklus, ale současně jde o nový začátek na vyšší úrovni bytí. Karta může být vykládána i jako návrat k prapůvodní kosmické Jednotě. Člověk nyní vidí sám sebe i svět takový, jaký opravdu je. Všechny převleky a masky se staly nadbytečnými a nepotřebnými. Jsme spojeni s prapůvodní přirozeností, ve shodě s neustálým pohybem vesmíru. Jde o symbol osvobození, kdy jsme prohlédli podstatu svých omezení.
Karta je pod vládou Saturna, který nám umožňuje přijímat světské závazky a odpovědnost jako duchovní práci a poslání. Pod energií archetypu Univerzum jsou tělo, mysl i emoce v naprosté harmonii. Můžeme dál provádět rutinní úkoly svého každodenního života, ale dělat je s větším uvědoměním a s vyšší energií. Jsme tedy schopni kontrolovat a ovládat svoje reakce na události života. Naše duchovní probuzení nám umožňuje předávat poselství druhým. Pokud jsme řekli a udělali všechno, co bylo v našich možnostech, můžeme nyní přenechat vše ostatní Univerzu a božskému plánu.
Podpůrnou energií pro splnění těchto úkolů je přímočarost a upřímnost. Pod vlivem Univerza je možné šťastné složení zkoušek a úkolů, které vedou k osvobození od nepříjemných situací a vztahů. Důležitý je souzvuk s přírodou, který bychom rozhodně neměli přerušit ani v zimním období. Může nastat významná změna v našem životě, ale je k ní nutná vlastní sebedůvěra, která přinese úspěch. Nepatří sem malá sebeúcta a malá sebedůvěra – Univerzum nám připomíná, že rosteme a vyvíjíme se ve spirále a neustále rozšiřujeme své vědomí. Máme schopnost umět si poradit ve vnějším světě, ale stejně tak i ve svém životě. Jsme bytosti, které přitahuje možnost objevovat, pouštět se do dobrodružství a budovat nové světy.
Pod energií karty Svět dokážeme na svůj život nahlédnout z odlišné perspektivy a odhodlat se k vlastní vnitřní změně, která nám dovolí stát se ve svém nitru ještě celistvějšími, plně projevit svoji osobnost bez omezení a také pochopit úkol, který jsme sem přišli splnit.
Chce se po nás, abychom se nebáli projevit vlastní identitu. Není třeba, abychom byli dokonalí, ale abychom byli úplní a celiství. Znamená to, abychom prošli všemi zkušenostmi, kterými projít máme, poučili se z nich a přijali všechny svoje stránky, světlé i temné. Vesmír je univerzální princip lásky, která má moc uzdravovat ze smutku všechny bližní i celou zemi. Tím, že měníme k lepšímu sami sebe, měníme zákonitě i druhé. Seberealizace jednoho člověka trvale proměňuje i lidi kolem něj, což ovlivňuje celou společnost.

Zázrak seberealizace
Kartu Svět vystihuje symbol kvadratury kruhu, což je kruh ve čtverci. Významem je spojení pozemské a nebeské zkušenosti, což vytváří zázrak seberealizace. Tento symbol také podporuje vzájemné porozumění a jednotné vědomí. Je to dobrá karta pro rodinu i pro zdraví, ale dává nám na vědomí, že i naše zdraví a láska záleží na naší volbě.
Všichni máme více svobody, než si uvědomujeme, abychom si vybrali události v našem životě a porozuměli jim. Když si začneme hlouběji uvědomovat, kdo jsme, můžeme se také začít moudře a vědomě rozhodovat a přijímat situace, které nám zdánlivě nenabízejí žádnou volbu, ale které jsme si podvědomě přáli prožít. Energie archetypu Univerzum je trvalá a dynamická souhra všech protikladů, harmonické prolínání všech aspektů přírody, které nás vede k oddělení se od všeho nepodstatného a nalezení vlastního prostoru. Varuje nás, že kdykoli ztratíme kontakt se svou přirozeností, jsme deprimovaní, protože nikdy nemůžeme být nikým jiným než sami sebou.
Saturn pomáhá překlenout propast mezi osobním a transpersonálním světem. Jiný název Saturnu je Zkouška. Saturn klade osobnosti stále nové výzvy, přináší sílu směrovat sám sebe, dává nám za úkol vážit si sebe samých a vědomě se účastnit vytváření své vlastní skutečnosti.
Je možné setkání s osudovým partnerem pro celoživotní vztah. Univerzum přináší do vztahu harmonii a souzvuk duší, což často vyústí v manželství. Tento svazek by tedy měl mít všechny předpoklady k tomu, aby byl šťastný…

Pokud vás pohled do tarotových karet v podání Mileny Králové zaujal, můžete si celý článek přečíst v prosincovém čísle Meduňky…