Alternativní medicína,  Meduňka,  Zdraví

Cévní mozková příhoda:

Patnáctého května si připomínáme Světový den proti mrtvici. Ta patří mezi nejčastější přičiny úmrtí ve vyspělých zemích a mnoho pacientů se dlouhodobě nebo dokonce doživotně potýká s jejími následky.
Následující článek připravila před časem pro Meduňku MUDr. Zuzana Vančuříková, která se léta věnuje tradiční čínské medicíně. Zabývá se v něm otázkou, jak mohou přispět postupy tradiční čínské medicíny k prevenci a léčbě cévní mozkové příhody a také popisuje své zkušenosti z tehdejšího pobytu na neurologickém oddělení čínské nemocnice.

 

 

Cévní mozková příhoda
Cévní  mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je závažný stav, který ohrožuje život jedince nebo následně výrazně zhoršuje kvalitu jeho života. Postihuje převážně pacienty ve věku vyšším než 55 let (3/4 případů) a četnost výskytu s věkem stoupá. Přestože v dnešní době většina pacientů CMP přežije, je toto onemocnění jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Velmi závažné jsou pro pacienta i pro jeho okolí následky cévní mozkové příhody, jako jsou obrny hlavových nervů, ochrnutí poloviny těla, poruchy výslovnosti, potíže s porozuměním řeči, poruchy rovnováhy apod.

Příčiny a příznaky
Příčinou tohoto urgentního stavu podle západní medicíny je postižení funkcí mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu. V 80 % případů je příčinou ischemický stav (porucha prokrvení), způsobený trombózou nebo embolií, v menším procentu dochází k mozkovému postižení náhlým krvácením. Souvisejícími chorobami jsou arterioskleróza, vysoký krevní tlak, cukrovka, vady srdečních chlopní, fibrilace srdečních síní a další. Proto diagnostika i léčba musí být komplexní a individuální. Včasný zásah, do 3-6 hodin po příhodě, je velmi důležitý co se týče záchrany života  i omezení následných postižení.
Před vlastní atakou se může objevovat únava, spavost, bolesti hlavy, kolísání krevního tlaku, zhoršení zraku, zvuky v uších, psychická excitace, lehké potíže s vyjadřováním, poruchy čití v končetinách… Vlastní cévní mozková příhoda je pak charakterizovaná řadou především neurologických příznaků. Objevují se poruchy hybnosti různých částí těla, obrny hlavových nervů, především lícního nervu, poruchy citu v nohou, rukou a obličeji, poruchy rovnováhy, poruchy tvorby a porozumění řeči, výpadky zrakového pole, poruchy vědomí od zmatenosti až po bezvědomí…

Pohled čínské medicíny
I tradiční čínská medicína pečlivě pátrá po příčinách příznaků, které tvoří výše zmíněný obraz nemoci, aby dokázala ovlivnit následky a předejít opakování  stavu. Sleduje základní nerovnováhu v organismu (nerovnováha jinu a jangu, poruchy cirkulace čchi a krve, přítomnost hlenů, oslabení funkce sleziny a žaludku…). V diagnostické rozvaze pak označuje příčiny mrtvice jako  působení vnitřního ohně, úder vnitřního větru, hleny, blokáda krve, oslabení středního ohniště apod.  K těmto stavům se však člověk musí propracovat. Ten, kdo nerespektuje vrozené dispozice, má nepravidelnou a nesprávnou  životosprávu, špatně se stravuje, fyzicky a psychicky se přetěžuje a nezvládá své emoce, se bohužel mílovými kroky přibližuje k vážné nemoci, jakou je i mrtvice.

Prevence  
Co může tradiční čínská medicína nabídnout v oblasti prevence této nemoci? Může poradit především lidem s vrozenými dispozicemi k srdečně cévním onemocněním, často to bývají tělnatí, zlostní lidé, buď choleričtí, pedantičtí nebo příliš potlačující své emoce, trpí vysokým krevním tlakem a v jejich rodinách se vyskytují mozkové příhody, infarkty, tromboembolická nemoc či další faktory, které riziko tohoto onemocnění zvyšují. Rady se budou individuálně týkat především životosprávy, tedy vyvážení námahy a odpočinku, zařazení energetických cvičení, správného spánku, důležité je vytvoření individuální ho jídelníčku, který by měl respektovat jednak roční období, jednak konstituci a choroby pacienta. Nejde jen o správnou skladbu potravin, ale i o pravidelnost v jídle, správnou úpravu jídla, kvalitu a pestrost potravin, nezbytná je samozřejmě pacientova spolupráce. Zásadní roli hrají psychologické faktory — emoce se podílejí na vzniku choroby minimálně 60 %! Proto je pro důležitým a nezbytným úkolem terapeuta naučit pacienta dívat se na věci s větším nadhledem, správně postavit priority, umírnit jeho náročnost a nadměrnou soutěživost a zvýšit jeho toleranci ke stresu. K dosažení těchto cílů může terapeut samozřejmě využít i byliny, masáže  nebo akupunkturu.

Stavy po mrtvicích
Při léčbě stavů po mrtvicích může tradiční čínská medicína západní medicíně výrazně pomoci. Pro stabilizaci zdravotního stavu a snížení následků cévní mozkové příhody je důležité zejména časné, ale dlouhodobě probíhající zařazení akupunktury mezi léčebné metody. Akupunkturou a současně i cílenou terapií bylinami sledujeme jednak zlepšení nejzávažnějších příznaků nemoci jako jsou obrny, poruchy řeči atd., jednak ovlivnění základního patologického stavu. Individuálně se vybírají body a bylinné směsi, které napravují tok čchi a krve v jejich cestách, utišují játra, uklidňují vítr, pročišťují oheň, odstraňují hleny, posilují funkce sleziny a žaludku, aby se předešlo opakování závažné situace.

Na vlastní oči…
Měla jsem možnost sledovat působení čínské medicíny při léčbě následků cévní mozkové příhody při svém třítýdenním pobytu na neurologickém oddělení v čínské nemocnici. S poměrně velkým překvapením jsem pozorovala zlepšující se stav pacientů, kteří na oddělení pravidelně docházeli na ošetření akupunkturou. Velmi zajímavý a pro mě poučný byl přístup lékařů, ale i  samotných pacientů. Lékaři kombinovali možnosti nových vyšetřovacích metod (CT, magnetická rezonance) a akutního zásahu podle západní medicíny s akupunkturou (prováděnou na oddělení, kam jsme docházeli), která má daleko větší efekt, pokud se nasadí co nejdříve. Pacienti byli akupunkturou ošetřováni denně, a to deset dní za sebou, pak většinou následovala stejně dlouhá pauza, a opět se opakovala stejně dlouhá série ošetření akupunkturou. Ošetření probíhalo ve větších místnostech, v každé bylo 6-10 lůžek, oddělených plenami, a přestože lékaři neměli na pacienty příliš mnoho času, dávali jasně najevo zájem o každého z nich. Pacienti  byli velmi trpěliví, neviděla jsem, že by si některý z nich stěžoval. Každého pacienta doprovázel aspoň jeden rodinný příslušník, často jich bylo více, třeba i pět.
Nemohu říci, že se mi vše líbilo, viděla jsem řadu situací, které nebyly v souladu s našimi představami a zásadami péče o pacienty (např. hygienické zázemí, množství pacientů i dalších lidí v ordinaci, málo času na pacienta…). Za velmi důležitý však považuji fakt, že se na této klinice spojily různé metody ošetření a léčby pacientů, což je při tak závažných stavech, jakým stavy po cévní mozkové příhodě bezpochyby jsou, určitě pacientům ku prospěchu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       MUDr. Zuzana Vančuříková

 

Koupit Meduňku