Meduňka

Ze srpnové Meduňky: Přirozené prostředky péče o duševní zdraví

Z aktuálního srpnového čísla Meduňky vybíráme ukázku z článku Ing. Víta Syrového, který se věnuje důležitému tématu duševního zdraví a jeho podpoře pomocí alternativních metod, například vhodných bylin…

 

 

V předchozím článku (vyšel v lednovém čísle Meduňky) jsme upozorňovali na význam náležité duševní hygieny. Také jsme zdůrazňovali, že není moudré zbytečně se vystavovat  nepříznivě působícím podnětům či faktorům, které — přestože jsou pro většinu lidí neviditelné — mohou zjevně škodit. V tomto článku se zaměříme na praktické rady a připomeneme si přirozené prostředky, jež mohou být účinnými pomocníky jak v preventivní péči o duševní zdraví, tak i v případech rozvinutých psychických chorob.

Síla bylin pro zdraví duše
Pro čtenáře Meduňky nebude žádným překvapením, když nejdříve uvedeme cílené užívání bylin – od čajů a bylinných výluhů, přes sirupy a tinktury (tzn. lihové extrakty), maceráty (u nichž účinné látky přecházejí do tuku či oleje) až po květové esence, jako jsou Bachovy esence či Moravské květy. Nebudeme zde ovšem popisovat, které druhy bylin se užívají u daných konkrétních problémů. Jednak o tom v Meduňce už psalo více zkušených bylinářů, a kromě toho se nám nabízí tolik rozličných druhů bylin, že by se všechny tyto informace do jednoho článku nevešly. (Soupisy bylin s možnostmi jejich uplatnění v péči o duševní zdraví mohou zájemci nalézt např. v tabulkách mojí knihy Jak ochraňovat čistotu duše.)
Rozličné způsoby užívání bylin pramení z prastarého umění léčení bylinami. To patří k historicky ověřeným metodám – po tisíciletí se léčivé byliny sbíraly či pěstovaly a různými způsoby i zpracovávaly. Rovněž se podrobně zkoumaly jejich účinky. Z těchto důvodů jsou známy jak účinky léčivých bylin, tak i možná nebezpečí, která lze očekávat hlavně v případě jejich nevhodného užití nebo při předávkování. Pro léčebné i další užití bylin jsou nezbytné alespoň základní znalosti a je záhodno sbírat jen známé rostliny. Odedávna se užívaly převážně byliny z volného sběru v přírodě. I v současnosti se těchto pomocných prostředků užívá velké množství. Uvádí se, že k léčení a v kosmetických prostředcích nachází uplatnění přes 50 tisíc druhů divoce rostoucích bylin.
Smysluplné využití bylin je možné provést více způsoby. Správně vybranou bylinu, plod či další surovinu můžeme třeba prostě sníst, a to buď neupravené, nebo vhodně zpracované. Také je možné přidávat je do pokrmů či nápojů, uvařit z nich čaje apod., případně z nich  vyrobit rozličné preparáty. Rozhodneme-li se k jejich koupi, je záhodno zkontrolovat jejich celkové složení – a to i tehdy, když výrobce uvádí, že jde o „přírodní produkt“. Má-li být toto označení oprávněné, měl by takovýto produkt obsahovat výhradně přísady pocházející z přírody.
Také se vyplatí upřednostňovat menší výrobce, kteří většinu úkonů dělají ručně, a hlavně s láskou i touhou pomáhat ostatním. Ke správně získaným a vyrobeným čistě přírodním preparátům je také nutno přistupovat jinak, než je jen polknout. Jde přece o člověkem zpracované dary přírody. Proto je důležité za ně poděkovat, a to všem pomocníkům, kteří se podíleli na jejich růstu i zpracování.
Bylinky a z nich vyráběné preparáty, doporučované na rozličné psychické problémy, však působí jinak než chemická léčiva produkovaná farmaceutickými firmami. Pokud třeba někdo trpí nespavostí a spolkne odpovídající tabletu, upadne většinou do tvrdého spánku. Tento poměrně rychlý účinek a pasivní přístup mnohým vyhovuje, neboť při tom nemusí dělat nic jiného, ani se snažit nalézt příčiny daných problémů a zamezit jim. K zamyšlení je může dovést až stav, kdy se výrazněji projeví vedlejší nepříznivé účinky léčiv.
Takovéto nepříznivé účinky by byliny vykazovat neměly, neboť jde o jemnější prostředky. Neúčinkují ale většinou tak rychle a razantně. Proto bylinné čaje nacházejí největší uplatnění v prevenci. Je všeobecné známé, že například ke zklidnění a pro dobrý spánek se doporučují bylinky jako meduňka, kozlík, chmel, třezalka, dobromysl, levandule apod. V případech již rozvinutých psychických chorob většinou takovéto jemnější bylinky nestačí. Tehdy je nutno použít silnější byliny, jako je konopí, mařinka vonná a další. Jelikož tyto byliny obsahují silně účinné látky, musí se užívat opatrně, tzn. v přiměřených dávkách, a obvykle je přidávají do směsí jen zkušení bylináři.
Kromě toho se z bylin i z dalších přirozených surovin vyrábějí preparáty, jež obsahují vyšší obsah účinných složek, a proto mohou lépe pomoci také u rozvinutých psychických chorob. Kromě účinku na fyzické tělo by bylinky i správně připravené přírodní produkty měly působit na běžně neviditelné duševní úrovně. Aby ovšem byly tyto prostředky skutečně účinné, je nutno splnit více nezbytných podmínek a přijmout určité zákonitosti.
V první řadě by se byliny měly sbírat v čisté přírodě. Nesmírně důležité je i celkové nastavení toho, kdo bylinky sbírá. Při všech samosběrech je třeba přistupovat k přírodě ohleduplně a s citem. Přísloví „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, platí i v těchto případech. Přistupujeme-li tedy k bylince s láskou, pokorou, úctou a poděkujeme-li od srdce za to, že si ji můžeme vzít, bude mít mnohem příznivější účinky. Je načase pochopit, že dary přírody nám mohou velmi prospívat, ale jen při našem správném postoji!

Pomoc u vážnějších psychických chorob
Pro vyléčení je nezbytné nalezení skutečné příčiny dané choroby. Přitom odhalení těchto příčin mnohdy není jednoduché. Terapeuti i psychiatři na tom bývají podobně jako lékaři dávné minulosti, kteří ještě neměli k dispozici odpovídající laboratoře ani další v současnosti běžně užívané přístroje…

Celý článek si přečtete v srpnovém čísle Meduňky.

Koupit Meduňku