Knihovnička Meduňky

Edice Knihovnička Meduňky: Vesmírné energie – dokonalost v jednoduchosti

Těší nás, že dlouhodobou spolupracovnicí Meduňky je legenda české makrobiotiky, třiadevadesátiletá paní Ing. Jarmila Průchová. Paní Jarmila a její syn Jaroslav, který je zároveň jejím nejbližším spolupracovníkem, připravili pro naši edici velmi zajímavou knihu  s názvem Vesmírné energie – dokonalost v jednoduchosti. Kniha není určena jen příznivcům makrobiotiky, ale určitě může být přínosná pro každého, kdo chce pochopit určité děje probíhající v nás i kolem nás a porozumět působení energií, ovlivňujících nás ve všech sférách našeho života.
Knihu získáte přes meduňkový e-shop  www.obchodmedunka.cz.

O zásadních problémech místo běžného úvodu
Současný svět je zahlcen tendencemi mít vše, co je právě v módě. Dokonce i žít a jednat tak, jak je to právě v módě. Totéž se bohužel týká i stravy. Proč bohužel? Za posledních 70 let jsme totiž poznali a teoreticky i prakticky prostudovali a vyzkoušeli 23 nejrůznějších způsobů jak se stravovat údajně „zdravě.“. Z těch způsobů se 22 udrželo jen dočasně, dříve nebo později na ně svět zapomněl. Protože to vždy byla jen móda. Dnes je to jak móda, tak byznys. Bitva o peníze. V klidu a šťastně jsme zůstali stranou. Jen se nadechujeme pro zásadní kroky nutné na pomoc ke změně sebe i světa k lepšímu, proto si s  vámi společně probereme následující téma.

Strava není móda
Strava je cesta, jak je možné přetrvat tisíciletí zdravě, spokojeně a prospěšně. Nejen jako jednotlivec, ale jako člověčenstvo, lidstvo, které ví a má vyzkoušeno, že je nutné porozumět nejen hmotě, ale i energiím, které hmotu tvoří a ovládají. Tak jako to lidé na Dálném východě znali a uměli používat už dříve než před čtyřmi tisíci lety. Naši evropští myslitelé – jako především slavný Řek Hérakleitos – tuto filozofii a vědu také ovládali. Podobně jako on v letech 530–480 před naším letopočtem ji i myslitelé v dalších staletích všemi dosažitelnými prostředky rozšiřovali. A vyučovali své žáky. Po nich totéž činili žáci těch žáků a tak se dělo stále. Tento duch mudrců a myslitelů vládl nad Evropou až do konce středověku. Co mimořádného přinesli světu?
Osvětlili a prověřili, že člověk není jen chodící hmota, ale silně koncentrované klubko dvou pulzujících energií. Jedna z těch, které do nás vnikají a nás budují, k nám přichází z vesmíru. Druhou vyzařuje díky svému otáčení sama planeta Země.
Tyto dvě základní energie našeho dvoupólového Vesmíru odevždy a neustále bez přestání intenzivně „pracují“. Střídají se v převaze své intenzity i v kvalitě svých frekvencí a tyto dvě hodnoty si navzájem vyměňují systémem dvou protichůdných, ale navzájem se doplňujících pólů. Jednoduše a moderněji řečeno: střídá se jejich plus a minus, kontrakce (stah) a expanze (rozvolnění), pohyb energie vesmíru směrem dolů a té zemské nahoru.
Ještě jinak: neustávající vliv jejich vzájemného střídání a doplňování nás stále obklopuje jako neustálá změna a pohyb, základ (nejen našeho) života.
Co nám v prvé řadě umožňuje náš život prožívat ve zdraví, prospěšně a spokojeně? Strava, vyprodukovaná a sestavená s ohledem na harmonii těchto dvou energií v potravinách i nápojích. Z hlediska dneška: strava jako umění vařit a jíst jinak než podle dlouhodobě a celosvětově šířených nevhodných receptů od nezdravých kuchařů. Stačí 40 let studovat energetický systém orientální diagnostiky – a nejrůznější až hrozné choroby většiny profesionálních kuchařů jsou jasné na první pohled. K tomu blíže: nemocný kuchař neuvaří zdravé jídlo. Takže nejen relativní většinu obyvatel, ale i profesionální kuchaře a učitele vaření čeká náročná budoucnost, a to naučit se připravovat stravu podle uvedených dvou protichůdných kvalit energií.
Co se na naší planetě neděje zharmonizováním těchto dvou kvalit základních kosmických energií, to se nikdy nemůže stát trvalou a obecně přijatelnou realitou.
Na téma „život“ a „životospráva“ jsou sice stále objevovány a vynalézány nejrůznější aktivity a systémy – ale z historického hlediska to jsou jen řešení dočasná, na která se většinou dříve nebo později doplácí. Proto vám přejeme, abyste co nejdříve našli tu šťastnou cestu – seznámili se s kvalitou citovaných dvou základních kosmických energií. Naše knížka slibuje přátelskou pomoc nejen vám, ale každému, kdo bude na této cestě bloudit a bude chtít nezabloudit. Protože nabízí způsob jak a kde hledat a pak najít řešení skutečně harmonické a nejlidštější…