Meduňka

Z únorové Meduňky: Být či nebýt?

Autorkou tohoto článku je léčitelka Jana Kristy Blahá. Celý článek si přečtete v únorové Meduňce.

Ráda bych se v tomto článku věnovala tématu, na které má současná společnost velmi rozporuplný názor a pohled: tématu umělého přerušení těhotenství. Nechci zde podrobně rozebírat medicínský či církevní postoj, spíše vycházím ze skutečných příběhů klientek z mé terapeutické praxe.

Žena je dárkyní života
Ať má široká veřejnost na umělé přerušení těhotenství jakýkoliv názor – odsuzující, chápající či přehlížející, postoj našeho hlubokého podvědomí k tomuto prožitku je zcela jasný a jednotný, a platí u všech žen, s nimiž jsem se kdy k tomuto tématu dopracovala. Všechny cítí to samé – bolest a vinu. Podvědomá část naší bytosti si totiž nenechá nikým namluvit, že se nic neděje. Je až neuvěřitelné, kolik mladých dívek a žen v dnešní době podstupuje tento zákrok a většinou se mylně domnívají, že se tímto zákrokem problém vyřeší. Z jistého úhlu pohledu se skutečně vyřeší, naše nitro ovšem celou záležitost vnímá v mnohem hlubším kontextu života na této planetě. Možná, že i některé z vás, které právě čtete tento článek, jste už touto zkušeností v tomto životě prošly a možná se u vás opakovaně projevují různé nemoci nebo problémy, jejichž příčina je nejasná. Možná nemůžete objevit příčiny problémů, s nimiž se potýkáte ve vztazích…
Velmi bych vám proto doporučila vrátit se k tomu zážitku a vyřešit si ho v sobě. Pocit viny si totiž vždycky hledá trest. My ženy jsme od přírody dárkyněmi života, nikoli jeho ničitelkami, je pro nás přirozené rodit, nikoli zabíjet. Ve válkách a bitvách nenajdete mnoho žen. Je to velmi silný pud, který je vtisknutý do naší podstaty a pokud uděláme opak, jsme s tím konfrontovány.
Představte si, že naše tělo je jako krásný a harmonický tok energie. V okamžiku, kdy dojde k otěhotnění, se naše energie mnohonásobně rozzáří o další energetické pole, a to okamžitě po oplodnění. Proto některé ženy vědí hned po styku, že otěhotněly. V našem těle začíná jakýsi druhotný životní tanec. Pokud dojde k přerušení těhotenství, pak všechny ženy zažijí více či méně vědomě stejný prožitek – pocit vnitřní hluboké prázdnoty na kratší či delší dobu. Následuje změna proudu toku energie v těle, klidné a harmonické plynutí se promění v energii plnou bolesti a následné agrese. Ať si totiž necháte namluvit okolím cokoliv, uvnitř vás to silně zabolí a jak jsem již zmínila, vina si vždy hledá trest. Tyto pochody se dějí, pokud se jedná o přerušení těhotenství zdravého plodu, pokud dochází ke spontánnímu odchodu plodu nebo ukončujete těhotenství, které ohrožuje matku, energie v těle se po čase samy zharmonizují. Je to logické a pochází to z podstaty a základů matky přírody. Plod, který odchází spontánně, znamená pro tělo zprávu, že ještě nebylo připraveno na stvoření nového života. Ukončení těhotenství, když je ohrožen život matky, je také bráno z úhlu pohledu nejhlubšího zákona v nás – a to je zákon přežít. K velkým disharmoniím tedy dochází tehdy, když přerušuje těhotenství žena, která v sobě nosí zdravý plod. Tělo i duše jsou velmi citlivým nástrojem v nás a přesně rozpoznají plusové či minusové rozhodování každého z nás. Neřídí se tolik lidskými úhly pohledu, ale úhlem pohledu celého Univerza…

Koupit Meduňku