Alternativní medicína

Léčebné energetické obrazce

Náš dlouholetý spolupracovník, přední český psychotronik JAN HNILICA, připravuje i v letošním roce pro Meduňku speciální energetické léčebné obrace, jimiž lze pozitivně ovlivňovat zdravotní stav při různých potížích, ale také podporovat různé žádoucí procesy – v únorovém čísle MEDUŇKY, která právě vychází, najdete  obrazec pro podporu tolerance v rodině i v dalších skupinách osob.  S Janem Hnilicou jsme o této unikátní metodě povídali v následujícím rozhovoru…

Co jsou léčebné obrazce a na jakém principu působí?
Léčebné obrazce jsou vlastně „rezonátory“ – působí tedy na základě vibrací, které generují a tak napomáhají léčebné procesu na příslušný problém.

Lze jimi ovlivňovat zdravotní stav zdravotní stav nebo mohou složit i jako obrana proti negativním energiím?
Jak jsem uvedl výše, byly vytvořeny především k ovlivnění zdravotního stavu. Pochopitelně mohou mít i jiné účinky, nicméně na zdraví jako takové působí nejlépe.

Jak takový obrazec vznikne = jak víš, že zrovna takto uspořádané linky či geometrické tvary působí na ten který orgán v těle??
Obrazec nevzniká jako jakési „zrcadlo“ k příslušnému orgánu, ale jde o intuitivní vzorec zaměřený právě na ony záležitosti. Vytvářel jsem je tedy takto – za pomocí intuice, přitom jsem potvrzoval své závěry virgulí.

Potřebuje každý člověk léčebný obrazec „šitý na míru“ přímo pro něj nebo může jeden obrazec působit univerzálně – na více lidí? Lze tyto obrazce např. kopírovat?
Každý člověk pochopitelně nepotřebuje individuální obrazec. Ony obecné vzory, jak už napovídá název, jsou určeny globálně na všechny lidi. Samozřejmě mohou (a bývají) vytvořeny i individuální vzorce.

Jak se léčebný obrazec aplikuje?
Obrazec se aplikuje pohledem, vcítěním se do něj. Je dobré posléze mít i příslušný obrazec u sebe, například na nočním stolku, v kabelce a tak podobně, nicméně zásadní je použití zrakem. Lze dopracovávat ony metody, například se „naučit“ zpaměti a tak ho přijímat vizualizací.

Mají léčebné obrazce něco společného s talismany nebo amulety?
Svým způsobem ano, jakkoliv talismany a amulety jsou většinou navázány na nějakou významnou posvátnou bytost nebo místo, či jsou jinak vytvořeny. Nicméně – abych navázal na úvodní větu, podobnost zde je právě onou vazbou, skrytou ve vibracích.

Co je známo o historii léčebných obrazců – znaly je a využívaly už starověké národy?
Léčebné obrazce jako takové z historie neznám, ale vzhledem k tomu, že jde v podstatě o použití k léčbě právě vibračních elementů, pak tu jsou mnohé více či méně vzdálené analogie, právě ve výše zmíněných amuletech.

Pracuješ s léčebnými obrazci ve své psychotronické praxi?  Nebo jich dokonce využíváš pro sebe a své blízké?
Jak jsem naznačil výše, pracuji s nimi (ne vždy, ale případ od případu) a občas je zařazuji i do samoléčících procesů. Každopádně jsem rád, že mohu tyto obrazce nabídnout čtenářům MEDUŇKY.