Knihovnička Meduňky,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rady a tipy

Z meduňkové knihovničky: Léčivé ženské archetypy Síla příběhů

Autorka této pozoruhodné knihy, naše autorka spolupracovnice Judita Katona Peschlová, vychází z teze: Změň scénář a postavy, změníš svůj život. Kniha je inspirativním návodem k zajímavé práci na sobě. Vydejte se na dobrodružnou cestu sebeobjevování a pozitivní proměny sebe sama! Tato kniha vám v tom může být velmi dobrou průvodkyní… Kniha je součástí tematicky pestré edice Knihovnička Meduňka a získáte ji přes náš e-shop. Podívejte se na www.knihovnickamedunky.cz nebo www.obchodmedunka.cz

Archetypální terapie a léčení
„Není to o dokonalosti. Je to o snaze. A když projevíte dostatek snahy a úsilí každý den, začnete se transformovat. Tak dojde ke změně.“

Jillian Michaels
Archetypání léčení a terapie jsou čímsi podobným jako re-design života.
Cosi jako když předěláte dům od základů až po střechu a změníte také jeho interiér. V symbolické rovině to vypadá asi takto: předěláte příčky, vymalujete, nahodíte novou fasádu, odstraníte plíseň, natáhnete odvodňovací drenážní trubky, vyměníte podlahu, elektroinstalaci, dlaždice, nábytek, žaluzie, možná i okenní rámy a dveře, upravíte zahradu, vykácíte nemocné stromy a zasadíte nové, a osejete krásný zelený trávník. Základ sice zůstal, ale máte vlastně nový dům! Nového člověka! Člověka, který bude žít v souladu sám se sebou. Člověka, který chce „opravit“ svůj život, a také ho opraví. Člověka, který najde klíč ke svému potenciálu a odemkne ho. Člověka, jenž bude už navždy jedinečný a neopakovatelný.
Archetypální léčení rovněž připomíná jistý druh „archetypálního feng shui“. Cosi přemístíte v prostoru, abyste získali vytoužený výsledek a životní pohodu. V překladu do řeči archetypální terapie: najdete a vezmete odněkud příběh a archetyp, který se vám zamlouvá mnohem víc než ten stávající, víc odpovídá vaší představě o vašem budoucím životě a vy ho umístíte na příslušné místo ve svém „životopise“ a též ve své mysli, v srdci, vědomí a posléze také v nevědomí. Dosáhnete tím mnohem přitažlivější design svého života, svého „domu života“, který magneticky přitahuje pozitivní události a lepší budoucnost.
Anebo jinak řečeno v dnes oblíbené počítačové hantýrce: aplikovat postupy archetypální terapie je obdobný proces, jako instalace nového programu do počítače, potažmo spíš jeho aktualizace. V našem případě jde doslova o přeinstalování celého vašeho vnitřního software, který jste podědili nebo ho cestou „kdesi pobrali“. Odinstalujete starý program, tedy starý archetyp, a nainstalujete nový; jeho novou, vylepšenou verzi. Případně aktualizujete aplikaci v mobilním telefonu či stáhnete do notebooku vyšší verzi Windows. Nejlépe s nějakým velice účinným antivirovým programem, kterým může být postupné budování vnitřní jistoty, zdravého sebevědomí a zdravé sebelásky.
Pokud chcete příklad bližší přírodě, archetypální terapie může připomínat práci zahradníka. O rodové linii se mluví jako o rodokmenu, v některých jazycích spíš jako o „rodostromu“. Pokud váš rodostrom zestárl, nebo byste jej chtěli obohatit o jinou odrůdu ovoce, než jaký rodil doteď, prostě jej naroubujete. Roubování, jinak též štěpování či očkování, se nejčastěji užívá k zušlechťování ovocných a okrasných stromů, čili pomocí archetypální terapie symbolicky naočkujete na starý rodostrom novou „odrůdu svého života“, tedy svůj nový příběh a archetyp. A pak se po čase dočkáte buďto kvalitnějšího, šťavnatějšího ovoce, větší úrody, anebo zcela nového druhu plodů.
Dnes kromě dítěte (a tím i adopce jeho rodinných archetypů a rodových vzorců) můžete adoptovat i babičku nebo dědečka. Archetypální terapie představuje podobný postup, čili jakousi „adopci nového archetypu“. Vy však navíc s osvojeným starým rodičem, byť pouze virtuálně nebo symbolicky, umožňujete rozšíření řad svých rodových archetypů o další, které k nim náleží, a taktéž o ty, které oni sami zastupují.
I kdybyste nakrásně měli mezi svými předchůdkyněmi samé úžasné a následováníhodné vzory, matky, babičky, tetičky či sestry, dnešní doba přináší stále nové výzvy, na jejichž základě si můžete vytyčit cíle, které nemusí být vaší rodinnou linií pochopeny nebo přijaty. Za účelem nacházení vám bližších a z vašeho pohledu pro váš život prospěšnějších vzorů můžete sáhnout po archetypech, které se od vašich rodových archetypů liší právě v tom, co hledáte a co v sobě chcete rozvíjet.
Aby nedošlo k omylu – nejde o to, abychom si v průběhu archetypální terapie vybírali výlučně vzory typu „superženy“, resp. „superhrdinky“. Řekněme kupříkladu Xenu, „mocnou princeznu, zocelenou žárem bitev“, jejíž odvaha mění svět a rovněž ji samotnou. Jedině, že bychom se chtěli věnovat bojovým uměním na vyšší úrovni, ale zatím k tomu nemáme dost kuráže, sebedisciplíny či odhodlání. Anebo kdybychom chtěli vítězně vybojovat svůj osobní zápas s minulostí, což není pouze podstata Xenina příběhu, nýbrž také terapie léčivými archetypy.
Xenu, jako jistý druh ženského archetypu, znamenitě doplňuje její přítelkyně Gabriela, neboť se z ní časem stává sebevědomá a vnitřně silná žena, jejíž charakter se z jednoho dílu seriálu k druhému stále víc a víc vyvíjí. Ano, v tomto smyslu jsou Xena a její průvodkyně Gabriela smysluplným léčivým ženským archetypem. Z uměleckého a historického, ba i mytologického hlediska má tento seriál velmi nízkou úroveň, z hlediska „přehlídky“ archetypů může ovšem být docela poučný. V dnešní době mnoha maskulinních žen však často potřebujeme jemnější, v žádném případě však submisivní ženský vzor, jemuž odpovídá například Gabrielina sestra Lila, milá, hodná, pracovitá dívka, které nejvíc ze všeho záleží na rodině a na tom, aby se jiní měli dobře. Na tom není zhola nic špatného, vůbec ne. Naopak. Avšak pouze tehdy, když to není jediné, čeho Lila touží v životě dosáhnout.
Nejde ani o to, proměnit se přes noc nějakým osudovým zvratem z ostýchavé a přecitlivělé ženy v ženu s kočičí silou, rychlou, hbitou, uhlazenou, divokou, nezkrotnou a též nebezpečnou, jak se stalo výtvarnici Patience Philips v Catwoman, kterou jsem již zmínila. Musíme brát v úvahu své základní založení a charakter; nechtít najednou příliš velký skok, abychom nakonec nespadli ještě hlouběji do propasti, kterou chceme překonat.

Koupit Meduňku