Meduňka,  Psychosomatická medicína,  Zdraví

Téma nové Meduňky: Životní energie a naše zdraví

Každý z nás zažije dny, kdy se cítí takříkajíc vyždímaný a schází mu to nejcennější – energie. V období, kdy končí zima a naše těla včetně psychiky jsou již velmi oslabená nedostatkem slunečního světla a vitaminů, to bývá obzvlášť časté. Bývá to nazýváno jarní únavou. V tématu dubnové Meduňky, která právě vyšla si přečtete, jak si zajistit dostatek energii a také jak s ní neplýtvat.
Číst můžete také na emedunka.cz

Z tématu nové Meduňky vybíráme část článku nazvaného Životní energie a my od našich osvědčených autorů – MUDr. Vlaďky Strnadelové a Jana Zerzána z Institutu celostní medicíny.

Lidský organismus je velmi složitý systém. Záleží na tom, jak náš systém funguje uvnitř, ale i na tom, co přichází zvenku. Navíc máme rozum a mnohé věci můžeme ovlivnit, což nám může být ku prospěchu, ale jindy si bohužel můžeme naopak ublížit.
Když mluvíme o životní energii, myslíme tím naši fyzickou i mentální sílu k životu, která nám přináší zdraví ai životní pohodu. Pochopitelně to není energie pocházející z jednoho zdroje, ale soubor nejrůznějších vnitřních i vnějších energií, jejímž výsledkem je naše životní síla. V tomto článku si řekneme o jejích nejdůležitějších zdrojích. 
Prvním zdrojem je naše vrozená dispozice a síla, kterou jsme získali při narození a byla nám dána do vínku. Závisí na 32 generacích našich předků, od nichž se odvíjí naše dispozice. Největší roli hrají pochopitelně naši rodiče, ale velký vliv má také průběh těhotenství a náš vlastní porod. Někdy se udává, že dispozici může do určité míry ovlivnit i to, jak strávíme první rok života. Určitě je podstatné, co nás formuje v dětství, jak jsme vychováváni a jaké máme životní podmínky. Přitom ne vždy zde platí, že více je lépe.
Podle tradiční čínské medicíny tato vrozená energie sídlí v oblasti ledvin a udává mantinely, ve kterých se pak pohybujeme po celý svůj život. Vrozenou energii během života nelze doplnit, ale je rozdíl v tom, jak ji vyčerpáváme a jak s ní hospodaříme. Ne každý má to štěstí, že se narodí s dobrým zdravotním i energetickým základem, a pak má určitý handicap, což ale ještě neznamená, že bude po celý život strádat, mít málo energie a že bude nemocný. Naše celková životní energie se totiž sčítá a pochází z mnoha zdrojů, takže když je jeden slabší, můžeme to ovlivnit a doplnit jinými.

Recept, jak na to
To, že své energetické zdroje můžeme ovlivnit tím, co děláme, co jíme a jak se chováme, je velmi pozitivní. Ne nadarmo ve statistikách vychází, že lidé se slabší vrozenou dispozicí se dožívají vyššího věku oproti ostatním, protože se snaží žít, chovat se a jíst lépe, což přináší pozitivní výsledek. A protože vrozená energie sídlí v oblasti ledvin, je naším úkolem hlavně nevyčerpávat ledviny a jejich vrozenou energii. Ledviny mají mnoho funkcí, a to jak na úrovni fyzické, tak i na psychické. U lidí s energeticky oslabenými ledvinami často vidíme tendence ke strachu a úzkosti. Čím více tento orgán zatěžujeme, tím tento psychický rys může být významnější a limitující. A platí to i obráceně, takže pokud žijeme v prostředí, kde je důvod ke strachu, zvláště v dětství a dospívání, významně si oslabujeme energii ledvin. Jen pro úplnost dodejme, že ledviny řídí harmonii mezi vodou a solí, chladem a teplem. A protože jsou vylučovacím orgánem, jsou citlivé a nadbytek jídla, bílkovin a přebytků metabolismu.
Zajímavý pohled na naši celkovou energii nám dává tradiční čínská medicína. Energii čerpáme pomocí slinivky břišní (okruh sleziny) z potravy, poté tato energie v těle stoupá nahoru do plic a mísí se s energií z dechu. Do plic také přichází nepřetržitý tok vrozené energie z ledvin. Vše se promíchá a přes srdce se dostává do celého těla. Vyplývá z toho řada skutečností, ale nejdůležitější je to, že všechno můžeme ovlivnit svým jednáním a chováním. Jinými slovy – když dobře jíme a dýcháme, může být celková životní energie dlouhodobě velmi dobrá.
Podstatnou část naší celkové energie získáváme pomocí trávicích orgánů z potravy. Strava představuje naše spojení s přírodou a se zemí. Proto, abychom měli v pořádku tento zdroj energie, je třeba, aby naše trávicí orgány (slinivka břišní, játra, žaludek i střeva) fungovaly správně a také aby složení i množství stravy odpovídalo konstrukci našeho zažívacího systému. Zásadní je nejen složení stravy, ale také její množství. Trávení zatěžuje i to, je-li jídlo dlouhodobě špatně připravované, stabilizované, nevhodně ohřívané, chemicky ošetřené apod. Pro úplnost je třeba říct, že nejsme konstruovaní tak, abychom jedli jako šelmy či přežvýkavci, a když si na ně svojí stravou hrajeme, vyčerpáváme tím životní energii. Jsme konstruovaní tak, že by základ stravy měly tvořit obiloviny, rostlinné bílkoviny (kombinace obiloviny a luštěniny), to vše doplněno o zásadotvornou složkou zeleniny. Maso také strávíme, ale trávíme ho pomalu, a když ho jíme hodně, ve střevech zahnívá, čímž nám odebírá energii. Čím nevhodnější máme jídlo, tím víc zatěžujeme svoje trávicí orgány a postupně je oslabujeme. Strávení potravy a získávání energie z ní se postupně snižuje. Kromě složení stravy máme ve svých rukou ještě jednu důležitou věc, a tou je důsledné kousání a prosliňování jídla. O jídle a energii, kterou nám přináší naše strava, bychom mohli psát ještě dlouho…

Nesmíme zapomínat ani na další část energie, kterou získáváme díky plícím svým dýcháním. Předpokladem jsou tu zdravé, nezahleněné a zdatné plíce, které je potřeba udržovat v dobré kondici. Co pro ně můžeme udělat? Především to je dostatečné a správné dýchání. K tomu nám velkou měrou pohyb pomůže, zpěv i smích. To vše jsou důležité atributy pro získání energie. Určitě je také dobré naučit se určitá dechová cvičení a pravidelně je praktikovat. Není ale zanedbatelné ani to, co dýcháme, tedy kvalita ovzduší. Naše životní prostředí a kvalita dechu je velké téma a každý z nás to může ovlivnit jen do určité míry. Určitě ale můžeme chodit do přírody a do lesa, a svoje dýchací cesty včetně plic tak pořádně „proprat“.
Pro stav naší celkové energie je také nezbytný pohyb. Velmi důležitá součást našeho života. Kostra, vazy i svaly jsou nám dány proto, abychom se hýbaly. Způsobuje to vyplavování hormonů štěstí (endorfinů) a psychickou pohodu. Velkým tématem jsou však nejrůznější blokády, které během života vznikají na úrovni fyzické – tedy našeho pohybového aparátu – tak i na úrovni vnitřního toku energie v našem těle. Když se nehýbeme, blokády se vrství a sčítají, čímž ztrácíme svoji vnitřní i vnější pružnost a celý náš organismus strádá a postupně chátrá. Dalším velkým tématem je náš energetický kontakt s okolím. To, co se kolem nás děje a čemu jsme vystaveni, ovlivňuje naši energii i psychiku…

Koupit Meduňku