Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rady a tipy

Tarotový výhled na listopad: pod ochranou hvězdy…

Měsíc listopad právě začal a podle výhledu připraveného naší spolupracovnicí Milenou Královou nás během listopadových dnů provázet „šťastná hvězda“… Tak ať se vám daří a přejeme dobrý vstup do listopadového času…


Měsíc listopad k nám přichází pod sedmnáctou kartou Velké arkány, která se nazývá Hvězda. Je archetypem dlouhodobého příznivého vývoje, jedním z nejlaskavějších a nejvíc podporujících vůbec. Jednou větou by se dalo říct, že nyní stojíme pod šťastnou hvězdou.

Hvězda je univerzálním principem sebeúcty a sebedůvěry, soběstačnosti a talentu. Přináší velké možnosti našeho rozvoje díky napojení na univerzální vědomí. Hvězda je archetypem inspirace, sebepoznání, krásného vyzařování, sebedůvěry, spojení s univerzální inteligencí a jasnými vizemi, které se  nyní mohou manifestovat v reálném životě. Je důležité, abychom tento dar nepromeškali a nenechali se rozptylovat nepodstatnými věcmi. Opětovně totiž přicházejí chvíle, v nichž se otevírá nebe. Atributy Hvězdy jsou naděje, pomoc zvenčí i shůry a obnova. Hvězda nám říká, že to, co bylo ještě před chvílí jen zbožným přáním, získává prostřednictvím nové jasné vize tvar a naplnění. A to, co se zdálo nemožné, se podivuhodně nádherným způsobem stává skutečností.
Hvězda pomáhá spojovat vnější události s odpovídající psychickou reakcí a situací. Vzniká tak nová dimenze porozumění. Životní události a proměny jsou zkoumány a přijímány z hlediska věčnosti. Svět nabízí nové možnosti pod širým a zářícím nebem. Hvězda je zkrátka stav pohody, který podporuje proces osvícení a realizaci nových možností. Emoce Hvězdy působí jako hojivý balzám. Na kartě jsou vyobrazeny všechny čtyři živly, které společně vytvářejí spořádaný a harmonický svět: Je to vzduch, který představuje myšlení, voda představující cítění, oheň, který zastupuje intuici, a země představující vnímání. Pod archetypem Hvězdy se nám zákony života a osudu stávají srozumitelnými.

Když nám Hvězda svítí na cetu
Hvězda svítí na cestu naší sebeúcty, která má tři složky: lásku k sobě samému, sebedůvěru a hrdost. Dodává nám kouzlo a magnetismus, kterým přitahujeme lidi i příležitosti. Symbol hvězdy je často spojen se slávou a uznáním za skutky, kterými jsme nějak prospěli druhým. Teď máme přirozenou schopnost pomáhat ostatním v otázce sebeúcty, která je hlavním atributem tohoto archetypu. Jak arogance a stavění se na odiv, tak naopak podceňování se a stavění se do pozadí, jsou signály nízké sebeúcty, a proto do tohoto archetypu už vůbec nepatří. Arogance ani sebeodsuzování nemohou existovat v přítomnosti lásky k sobě samému, důvěry a sebeúcty. Hvězda je archetypem, který posílí naši přirozenou sebedůvěru a zbaví nás vnitřní nejistoty. Důvěřujeme svému vnitřnímu vedení i své intuici a umíme v tom podpořit i druhé.
Právě nyní je vhodná doba pro vyřešení některých záležitostí, které jsme se dosud báli otevřít. Hvězda je karta splněné touhy, která nám nyní ukazuje nové šance a podporuje nás, abychom s důvěrou očekávali dobrý výsledek. Tužby se naplňují. Hvězda přináší vždycky dobrý konec, který se ale nemusí shodovat s naší představou. Celou situaci ale už dokážeme spatřit v novém světle. Hvězda totiž přináší moudrost a učí nás odolávat pochybám a netečnosti. Posiluje naši soběstačnost, přirozenost a sebedůvěru. Ujišťuje nás, že současná situace není problém, ale výhoda, zkrátka naděje pro budoucnost. V tomto archetypu je vždy obsažen optimismus, správné vedení, dobrý osud, úspěch a ochrana.

Karta příznivého osudu
Hvězda je karta příznivého osudu a také perfektního zdraví. Je ale třeba věnovat zvýšenou pozornost vlastním pocitům. Emoce se nesmějí potlačovat, nýbrž musejí být jasně a jednoznačně pochopeny a musejí vykrystalizovat. Neoddělitelnou součástí archetypu Hvězda je modlitba. Modlitba je čin, jímž prosíme své vyšší Já, aby nás vedlo. Uznáváme své meze a prosíme o vedení. Přitom je ale nutné otevřít se novým energiím a vzdát se „hry na výsledek“. Modlitba a meditace uvolňují chemické látky, jež navodí fyziologické změny, uvádějící tělo do rovnováhy a projasňující mozek i emoce.
Ve vztahu Hvězda ukazuje na duchovní nebo platonickou lásku, na slibná spojení a setkání v budoucnosti. Nabádá nás, abychom neztráceli naději a dbali na pravdivost ve vztahu. Hluboká důvěra v sebe sama nám dovoluje vyjadřovat svou pravou osobnost. Když máme důvěru ve své vnitřní vedení, vnímáme věci v jasnějším světle a při vyjadřování svých citů jsme bez zábran a upřímní. Sdílení lásky spojené se společnými úkoly může vytvořit vztah vedoucí až k manželství. Důvěřujte svým vnuknutím a hledejte způsoby, jak je sdílet s partnerem. Tužby se naplňují a čeká vás spojení s partnerem, po němž toužíte. Chcete-li tento archetyp posílit, potom použijte fialovou nebo modrou barvu, polodrahokam vltavín, z kovů měď, z rostlin lilii a ze zvířat symbol psa.

Koupit Meduňku