Meduňka,  Péče o tělo,  Pro inspiraci,  Rady a tipy,  Rozhovory

Rozhovor s Ivetou Kučerovou o třech pilířích ženského zdraví, jimiž jsou…

Srpnové číslo Meduňky, které právě vyšlo, je věnováno ženám, jak naznačuje hlavní téma Žena v plné síle a kráse. Podmínkou síly a krásy je ovšem zdraví, a oblasti ženského zdraví a jeho specifikům je věnován titulní rozhovor tohoto čísla. Povídali jsme si v něm s Ivetou Kučerovou, a bylo to povídání zajímavé, živé, poučné i zábavné a inspirativní – jak je vidět i z následujcího ukázky…
Celý rozsáhlý text, který rozhodně doporučujeme vaší pozornosti, si přečtete v nové MEDUŇCE.
Pokud pro ni nestíháte zaběhnout do stánku PNS, koukněte na emedunka.cz -:)

Tři pilíře ženského zdraví: péče o prsa, pánevní dno a hormonální rovnováha

Působení Ivety Kučerové, konzultantky a lektorky kurzů pro ženy, sleduji se zájmem už delší dobu. Iveta se oblasti ženského zdraví věnuje 14 let, šíří důležité informace, otevírá tabu témata, zaplňuje prázdná místa, a činí tak s nadšením, důsledností a elegantním ženským nasazením. Inspiruje ženy k tomu, aby žily v souladu se svou podstatou a uvědomovaly si souvislosti. Vytvořila projekt celostní péče o prsa, na němž spolupracuje s týmem lékařů a terapeutů. Povídaly jsme si zejména o třech pilířích ženského zdraví, jimiž jsou podle Ivety péče o pánevní dno, péče o prsa a hormonální vyladění. Každé z těchto témat by vydalo minimálně na samostatný článek, a proto jsme si slíbily, že se k některým v Meduňce ještě vrátíme.     


Životní cesta

Iveto, ženskými tématy a ženským zdravím se zabýváte 14 let, kudy vedla vaše životní cesta před tím?
Vystudovala jsem žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK a této profesi se věnovala v redakcích několika novin a časopisů. Pak jsem 9 let pracovala jako ředitelka o.p.s. KID při Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, kde jsme s mým bývalým manželem založili první dobrovolnické centrum v českých nemocnicích a připravovali pro malé pacienty a jejich rodiče arteterapeutické a motivační programy. Jedním z projektů bylo třeba Světlo mého života, kdy jsme s dětmi fotografovali, což je velice bavilo. V rámci projektu Indiánské prázdniny jsme zase v Motole vybudovali tábor s týpí, ohněm a Indiány… Dětem jsme nenosili hmotné dárky, ale pomocí těchto programů jsme je povzbuzovali, umožnili jim zažít něco pěkného a motivovali je. Byla ta zajímavá a smysluplná, ale zároveň velmi náročná práce, především emocionálně, a já jsem se ocitla ve stavu vyhoření. Došlo mi, že už nemůžu pokračovat a projekt jsem předala svému manželovi, se kterým jsem se ale zároveň v té době rozcházela, takže to bylo dost komplikované. 

Co vás od malých onkologických pacientů přivedlo k tématu ženství a ženského zdraví?   
Jako žena jsem se začala probouzet až po mém rozvodu a hledala, co mi na této cestě pomůže. Zkoumala jsem různé možnosti – tantrickou jógu pro ženy Mohendžodáro, tantru, bioenergetiku, umění tao…  Často se tyto nové zkušenosti prolínaly i s mými osobními tématy – řešila jsem své zdravotní problémy, touhu po dítěti, téma citlivosti a necitlivosti…
Pak jsem objevila Školu pánevního dna 3×3 a patřila jsem do první generace studentek Renaty Sahani Skálové, která tento koncept péče o pánevní dno vytvořila. S pánevním dnem pracuje intenzivně například i tantrická jóga, ale zejména na energetické rovině. Renatino pojetí je v evropském kontextu výjimečné tím, že propojuje tři roviny. První vychází ze západní fyzioterapie a obsahuje nauku o kostech, svalech, fasciích a vzájemném působení. Péče o fyzickou rovinu zahrnuje praktické tipy pro běžný život, např. informace o správném sezení, upozornění na nevhodné návyky až po dostatečný a vhodný pohyb pro funkčnost pánevního dna.
Druhá rovina je emoční, sem patří téma citlivosti a celého balíčku dalších emocí, třetí rovina je energetická – například již zmíněná tantra nebo také kundalini jóga pracují skvěle s energetickou rovinou, ale trochu zanedbávají tu fyzickou. A můžeme přidat ještě čtvrtou rovinu – spirituální.
28 svalů pánevního dna rozděluje tento koncept do 3 vrstev a zvědomuje je, uvolňuje a činí funkčnějšími prostřednictvím jemného cvičení, které vede k oživení zdroje ženské energie.   Vedu ženy k uvolnění, aktivaci svalů pánevního dna, a zároveň kladu velký důraz na zvědomování souvislostí. Většinou převládá názor, že pánevní dno je třeba posilovat a aktivovat, ale je třeba ho i uvolňovat, protože mnoho žen žije v trvalé tenzi, dochází k napětí určitých vrstev svalů pánevního dna, a to způsobuje nedostatečné prokrvení a špatnou funkčnost pánevního dna i vnitřních orgánů.
Svaly pánevního dna jsou velmi citlivé, a proto potřebují jemnou péči, často v první fázi  uvolnění. A je třeba o ně pečovat v souvislostech, dbát na zapojení pánevního dna, psoatu (psoas = velký sval bederní, pozn. red.) a celého těla. Já jdu ještě o krok dál než Škola pánevního dna a propojuji péči o pánevní dno s péčí o prsa. V obou případech je třeba věnovat velkou pozornost emoční stránce, která je většinou zanedbaná a neopečovaná. Prsy i pánevní dno jsou na emoční i fyzické rovině jako houba, která nasává podněty a bohužel i toxiny. Pokud s tím žena vědomě nepracuje, může být doslova zanesena různými emocemi, což může vést ke vzniku obtíží.
Propojení péče o pánevní dno s prsy znaly už staré kultury, znalosti v této oblasti lze využít při přípravě na milování či jako podporu uvolnění pánevního dna před porodem.  
Vedu ženy k tomu, aby se rozpomenuly na to, co mají v genech, co je přirozené a co minulé generace žen často dobře věděly. Metodu 3×3 dále rozvíjím i v tom smyslu, že propojuji výběr poznatků ze západní a východní kultury – nejnovější poznatky vědy a fyzioterapie s tradicí a celostním pohledem východu.


Péče o pánevní dno a ledviny

S pánevním dnem souvisí i téma inkontinence, o němž se sice příliš nemluví, ale mnoho žen ho řeší. Je cestou ke zlepšení vždy posilování pánevního dna?
Inkontinence je velké téma, v určitých věkových kategoriích se týká až 50 % žen, především  „těhulek“, žen v menopauze atd., ale přesto je stále tabu, ze kterého těží výrobci inkontinenčních pomůcek. Některé případy lze opečovat cvičením, jindy je nutné udělat i další změny v životních návycích. Důležité je posílení ledvin, což je další velké samostatné téma – je třeba celkově podpořit jejich vitalitu, snížit stres, lze využít sílu bylinek, buď našich tuzemských, nebo bylinek tradiční čínské medicíny. Existují různé pomůcky i invazivní zákroky, ale domnívám se, že většinou nejsou plně využity všechny přirozenější prostředky, které jsou šetrnější a často i ekonomičtější.
K inkontinenci se můžeme také propracovat nesprávným cvičením nebo nevhodnými návyky, např. preventivním čůráním, které mate močový měchýř. Existují tři základní typy inkontinence, u první tzv. stresové bývají příčinou povolené svaly pánevního dna a v tomto případě je cvičení metody 3×3 velmi účinné.   
Druhým typem je urgentní inkontinence, tzv. syndrom hyperaktivního měchýře neboli časté nucení k močení, které je významně ovlivněno psychikou, a třetím typem je smíšená inkontinence. Asi u 10 % žen souvisí inkontinence s neurologickým onemocněním, u 90 % se dá řešit. Zlepšení je ve většině případů možné, ale vyžaduje čas, péči o ledviny a pozornost k sobě samé.


Proč je tak důležité pečovat o ledviny?
Ledviny jsou zásobárnou životní energie, podle tradiční čínské medicíny dostáváme od rodičů do vínku určité množství energie čchi a záleží na tom, jak s ní hospodaříme. Bohužel s ní většinou plýtváme a žijeme v tomto smyslu nešetrně. Mnoho let se to týkalo i mne – žila jsem nevědomě a mnohé změnila až po velké životní inventuře. Zjemnila jsem se, rozlišuji, co má a nemá smysl, soustředím se na kvalitu.
Existují metody posilující energii ledvin – dýchání, cvičení, výživa ledvin a kostí, byliny, podpora jinové energie. Je třeba si uvědomit, že jinová, „ženská“ energie je z podstaty pasivní a pomalá. Spolknout pilulku je jangové řešení. Pro ledviny je nesmírně důležitý dostatečný a kvalitní odpočinek a spánek. Jinovou výživu pro ledviny si také dopřejeme, když se scházíme s dalšími ženami a povídáme si, vzájemně o sebe pečujeme, jako to dělaly ženy v tradičních kulturách. Sdílení, ženské kruhy a třeba i společné mlčení vytvářejí jinovou energii. Kupodivu to funguje i on-line…


Koupit Meduňku