Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rady a tipy

Co nás čeká a jaké příležitosti a zkoušky přinese červenec?

Do karet nahlédla Milena Králová připravila obvyklý TAROTOVÝ VÝHLED… Tento článek vyšel v červencové Meduňce, která je od středy 29. 6. ke koupi na obvyklých prodejních místech….

Tarotový výhled na červenec
Měsíc červenec k nám přichází pod tarotovým archetypem 13. karty Velké arkány, která se nazývá Smrt nebo také Loučení. Je čas na změnu a obnovu po nějaké ztrátě či těžké zkoušce. Pokud vám činí potíže přílišné lpění na lidech, situacích nebo věcech, tento archetyp vám může pomoci na vaší cestě za sebeosvobozením. Tento symbol může ale také naznačovat, že máte možnost vstoupit do nových sfér v osobním i profesionálním životě.

Je to karta transformace a obnovení, smrti a znovuzrození, vysvobození se ze starých pout a nastoupení na novou cestu. Je nutné pohřbít své staré ideje, iluze a představy. Znovuzrození pomocí správně pochopeného archetypu Smrt napomáhá procesu odpoutávání se od minulosti a směřování vpřed. Smrt se týká pouze významu duchovního, neznamená fyzickou smrt, a není tedy potřeba se této karty bát. Žádná karta není špatná a žádná není horší než jiná, karta. Přesto je tato karta poměrně náročná, protože se po nás chtějí nemalé úkoly. Odměna je však veliká. Splníme-li podmínky tohoto archetypu, je zde šance našeho přesunu na vyšší stupeň vědomí.
Tento archetyp nás vybízí k hledání vyššího smyslu našeho života, nabízí změny myšlení a postojů. Je to zkrátka karta změny. Říká nám, že něco v našem životě touží po změně, protože to již je překonané a přežité. Splnilo to svůj účel a není důvod v tom dále pokračovat. Je nutné procítit bolest spojenou s koncem a tím ji propustiti ze svého vědomí. Jen tak se nestane, že bychom ji potlačili do podvědomí, kde nás bude tížit a omezovat. Teprve když bolest z loučení prožijeme, může odejít. Smrt nám dává na vědomí, že vše, co má počátek, má zkrátka také konec. Poukazuje na radikální vnější transformaci. Je to karta nestranná a chce po nás, abychom si pomohli sami a převedli se na druhou stranu.


Uvolnění starých vztahů
Tento proces může být spojen s bolestnými zkušenostmi, ale už jsme na to připraveni. Uvolnění nás osvobodí, ať je sebetěžší. S každou snahou podržet staré vazby nebo na nich ulpívat, se jejich umírání jeví jako těžší a bolestnější. Smrt vždy předchází nějaké transformaci, regeneraci, přerodu či znovuzrození. Přináší zánik všech dosavadních bariér, přijetí a pochopení. Kabala přiřazuje smrti funkci pohyb. Nezastavitelný pohyb vpřed je to, co unáší všechno směrem ke změně, ke smrti.
Pro vztahy tento archetyp není nijak příznivý. Obsahuje v sobě bolestnou zkušenost, může předznamenávat rozchod nebo rozvod a současně touhu vstoupit do nového vztahu. Něco ve vztahu dosloužilo a splnilo svůj účel. Pokud vztah nechceme ukončit, je každopádně třeba alespoň nějaké zásadní změny a transformace vztahu. Nemusí nutně skončit celý příběh, ale musí skončit alespoň kapitola, aby vztah mohl začít novou etapou. Cítíme nutnost uvolnění od starých závazků a povinností, touhu začít s novými projekty a také vstoupit do nových pracovních vztahů. Proces ukončování a odpoutávání se od minulosti by měl být provázen láskyplností a odpuštěním sobě i druhým. Měli bychom být objektivní, protože už známe bolest a utrpení, které připoutanost přináší a měli bychom být ochotni pomoci s tímto těžkým údělem i ostatním.
Nabízí se nový pohled na život a je dobré této možnosti využít. To, co možná zpočátku vypadalo jako bolestná smrt nebo velká ztráta, se nyní ukazuje jako přerod v něco lepšího. Staré zkušenosti se transformují do nového a světlejšího světonázoru. Iluze se rozplynuly a je nám k dispozici skutečná pravda. Archetyp Smrt/Loučení přináší přirozený konec těžkého životního období. Pod těmito zkušenostmi se člověk stává vědomě sám sebou. Dokáže být neosobní a objektivní a nechává skrze sebe působit boží vůli. Třináctka je koncem a zároveň začátkem. Jedna vývojová fáze končí a nová začíná. Pokud se chceme více napojit na tento archetyp, použijeme černou barvu, z kovů olovo, z nerostů krevel, z rostlinné říše muchomůrky a jiné jedovaté houby a ze zvířat štíra nebo jedovatého hada.

Otázky k zodpovězení:
„Co se pokouším odstranit a nahradit novým?“                                                              
„Jaký postoj právě proměňují v nový?“                                                                             
„Jaký vztah nebo projekt chci za každou cenu udržet při životě?“                                 
„Čemu se bojím poddat?“                                                                                                    
„Na jakých přežitých vztazích nebo situacích ještě lpím?“

                                                                                               

Koupit Meduňku