Duchovní články,  Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Znamení v nás…

Těmto dnům vládne znamení Ryb. Říká se, že zrozenci Ryb jsou tajemní, neuchopitelní, nečitelní, snadno podléhají druhým lidem, náladám i návykovým látkám, ale také že jsou citliví, mají umělecké sklony… zkrátka o tomto dvojitém vodním znamení se toho říká spousta.
O Rybách, ale i všech dalších 11 znameních zvěrokruhu, pěkně vypráví Markéta Vostrá ve své knize ZNAMENÍ V NÁS, která patří do široké nabídky titulů z edice Knihovnička Meduňky. Markéta je zkušená kartářka a vykladačka tarotu, ale také astroložka a má obrovské množství zkušeností ze své dlouholeté praxe. Na jednotlivá znamení se dívá z různých hledisek (zdraví, partnerské vztahy atd.) a výklad doplňuje právě příběhy svých klientů. Věřte, že je to velmi čtení pestré, zajímavé – a hlavně velmi poučné. Knihu si můžete koupit na našem e-shopu www.knihovnickamedunky.cz

Z úvodu autorky ke knize…
Zřejmě každý zná své sluneční znamení a asi každý si občas přečte svůj horoskop či charakteristiku svého znamení. Něco sedí, něco ne. Některé informace jsou univerzální, takže se mohou hodit na kohokoli. Z toho, co nám horoskop napoví, se v něčem stoprocentně poznáme, něco je pro nás jen těžko přijatelné.
Lze tedy věřit horoskopům a odvíjet z nich něco pro svůj život?
Pokud má horoskop ve svém názvu „zábavný“, zřejmě nám příliš seriózní informace nepředá. Respektive předá věštby typu „nebude li pršet, nezmoknem“. Tyto horoskopy také zcela určitě neaspirují na předání hlubokých a moudrých vědění. Pokud se budeme chtít zabývat sami sebou, svým životem a jeho možnostmi tímto způsobem, tedy pomocí horoskopu, bude nutné vypracovat náš individuální horoskop.
Při jeho rozboru pak zjistíme, že nejsme pouze Raci nebo Kozorozi, ale že jsme souborem všech dvanácti znamení.
V okamžiku našeho narození, našeho prvního nadechnutí na Zemi, jsou u naší kolébky přítomné všechny planety pohybující se v jednotlivých znameních zvěrokruhu. Respektive jejich energie, která je určující pro to, jací jsme a jakými se máme stát.
Horoskop tedy můžeme vnímat jako mapu naší multistrukturální bytosti. Mapu dynamiky a potenciálu, mapu našich talentů, schopností, stinných stránek i hlubokých zranění. Mapu našich možností, které se nám buď podaří zpracovat a zvládnout, či nikoli…

Znamení Ryb
Ryby v nás jsou naše schopnost splynout s celkem, cítit se součástí druhého, rodiny, společenství, země, vesmíru. Ryby v nás jsou sdílením se s celkem, už nejsme Já proti všemu a všem, ale My.
O Rybách se praví, že jsou léčiteli celého zvěrokruhu. Může to tak opravdu být. Ryby nás učí, že i když se zažíváme v oddělenosti, nejsme od svého zdroje odděleni. Pokud žijeme v pocitu, že vše, co je mimo nás, je naším přirozeným nepřítelem, pak na tento úhel pohledu dnes dostáváme odpověď, která nám ukazuje stav, v jakém se svět nachází.
Můžeme si dát jednoduchý příklad na tom, jak nakládáme s odpadky. Doma si uklidíme, do koše naházíme vše, co už nepotřebujeme nebo je v rozkladném stavu, a dojdeme to vyhodit do popelnice. Máme dobrý pocit, že jsme si uklidili. Jenže to „ven“ je ve skutečnosti stále uvnitř, na naší planetě. Nevyhodili jsme to nikam, kde bychom již nebyli konfrontováni s následky našeho přebujelého konzumu. Naše společnost a právě žijící generace produkuje množství odpadků, a pokud užijeme slova karmy, následky našeho současného počínání budeme jednou muset převzít s veškerými důsledky.
Ryby nás učí vnímat kontext, stejně jako to dělal Kozoroh a Vodnář. Tam ale šlo o vědomé chápání kontextu. Zde musíme pochopit mnohem hlubší souvislosti. U Ryb máme co do činění se světem neviditelným, neboť z břehu nelze zahlédnout a zjistit, co se právě děje pod hladinou. Pokud tuto symboliku převedeme na lidskou bytost, oceánem plným života je pak lidské nevědomí. Zde je říše intuice i zdroj veškerých informací o tom, čím vším naše Já kdy prošlo, zde se naše vědomé, ohraničené a limitované Já poprvé setkává s pojmy jako absolutno, nekonečno, věčnost, Bůh a začíná se cítit jako jedna jediná, malá kapka v nekonečném množství vod.

Ryby jsou jedním z nejcitlivějších znamení zvěrokruhu. Jako kdyby byly stvořeny z podstatně jemnějších substancí než ostatní znamení. V důsledku toho neustále překypují pocity, dojmy, tušeními. Vzhledem k tomu, že fungují tak trochu jako filtr, přelije se skrze ně každým okamžikem nesmírné množství informací, které oni nějak pociťují. Než si Ryby uvědomí tuto svou schopnost, můžou mnoho času trávit tím, že se snaží vyřešit tyto své domnělé stavy. Logicky se jim to nedaří, protože to, že cítí problém, neznamená, že je to jejich vlastní prblém. Ano, každý problém každého, i když je pouze jeho, tak ale přesto se váže na společnou energii. Je též součástí oceánu. Ryba svými jemnými čidly pak vnímá zdraví nebo nemoc prostředí.
Ryby bývají výbornými léčiteli, ale musí si dávat pozor na to, aby problémy druhých nestahovaly na sebe.
Ryba potřebuje být potřebná, to je její základní rys a tím se řadí k jednomu z nejoddanějších znamení. Bohužel často bývá také zneužita, pokud si neujasní rozdíl mezi pojmy služba a služka.
Jedním z jejích hlavních potíží bývá to, že jen složitě rozpoznává, kým vlastně je. Může mít pocit, že je vším a vlastně nikým. Může hrát desítky rolí, ale která je ta nejautentičtější? Kdo vlastně jsem?

Klientka Ryba
… mi vyprávěla, jak prožila již několik známostí. Vždy, když s někým začala chodit, jako by přijala tvar jeho života. Začala používat podobné výrazy jako dotyčný, převzala módní styl, pokud nějaký měl. Poslouchala muziku, kterou měl rád, zkrátka snažila se o maximální splynutí. Když došlo k rozchodu, Ryba obvykle odvrhla vše, co by jí jen náznakem připomínalo minulost, ale najednou se začala cítit příliš obnažená, bez jakékoli ochrany vlastního autentického života.

Stejně jako voda kopíruje nádobu, do které je vlita, tak i toto znamení má tendenci vyplnit život druhého beze zbytku. Potřeba splynout s druhým je však u každého velmi individuální. Jiná vodní znamení budou nadšena. Pro vzdušná znamení se to však může stát zdrojem trápení, vzhledem k jejich potřebě svobody.
Tomuto znamení se děje mnoho nesnází z jednoho důvodu: mají problém s dokončováním započatého. Oceán je plný myšlenek, plný inspirace, a tak Ryba pluje chvíli sem, pak ji proud zanese o kousek dál a vlastně kde nic tu nic. Myšlenky připlouvají a zase odplouvají a Ryba mezi nimi sní své romantické sny.
Ve znamení Ryb se rodí velké množství umělců. Není se čemu divit, protože ke zdroji inspirace se již zřejmě nelze více přiblížit. Ryba se přibližuje na maximum jiným světům. Tam, kam vědomí nedohlédne, ona bez problémů vpluje a přinese odtud netušené poznatky.
Ryby mají velkou tendenci k obětování se, a to i v případě, kdy se po nich nic takového nežádá. Objektu svého zájmu je Ryba ochotna přinést jakoukoli oběť. Bude o něj pečovat, starat se, živit ho a možná ji ani nenapadne, zda za to dotyčný stojí. Většinou on sám jí svým chováním časem předvede, že vynaložená oběť byla marná a k ničemu. Rybu to silně zasáhne, ale i to, jaké utrpení prožívá, patří svým způsobem k její oběti.

Jak (ne)zacházet s Rybou
Přišel takto jednoho večera mírně ovíněný manžel domů ke své ženě Rybě. Zmožen ulehl na otoman a vyslovil se, že by si dal něco dobrého. Žena Ryba mu tedy začala vyjmenovávat obsah spíže a lednice. Muž to odmávl a řekl: „Víš co, nos mi ukazovat.“
Ne, opravdu to nebyl vtip, jen praktická ukázka toho, jak se dá zacházet s Rybou. Například se Lvem bychom riskovali, že po takovéto žádosti budeme nacpáni do lednice a časem použiti jako součást jídelníčku.
Kdybychom použili analogii růstu a zrání v přírodě, v rámci zvěrokruhu, tak první tři jarní znamení, Beranem počínaje, k nám hovoří o rašení, nalévání poupat a rozkvétání. Letní znamení přebírají dále proces uzrávání, plody jsou již spatřitelné, ale ještě zdaleka nejsou k jídlu. Podzimní trojice završuje proces zralostí a sklizní. Energie mizí zpět hluboko do nitra, kde se obnovuje pro nový začátek. Plody, které zůstaly pod stromy, podléhají rozkladu. Přesto v sobě nesou zárodky příštího cyklu – semena, ze kterých vyroste další život.
S tímto losem se ve zvěrokruhu potkávají právě Ryby. Jejich oběť dává vzniku nových forem života i začátku nových cyklů.

Koupit Meduňku