Meduňka,  Pro inspiraci

Nejznámější svátek v období adventu je…

…máte pravdu, určitě svátek sv. Mikuláše! Na rozdíl od řady jiných křesťanských světců je postava Mikuláše populární i v dnešní době, i když zdaleka ne každý zná historii tohoto svátku a důvod, proč 5. prosince v podvečer vousatý muž v bílém rouchu (někdy doprovázený čertem či andělem), roznáší dětem drobné dárky nebo brambory či uhlí…

Štědrý světec
Mikuláš se narodil kolem roku 250 v lykijském městě Pataře v rodině zbožných křesťanů. Během života proslul svou štědrostí – po smrti rodičů rozdal část majetku chudým a podle legendy zachránil 3 dívky, které se jejich otec chystal prodat do nevěstince, aby splatil dluhy – daroval muži peníze a ten nejen že splatil své dluhy, ale ještě mohl dcerám pořídit věno. Mikuláš se stal biskupem, jako křesťan byl za panování císaře Diokleciána několik let vězněn a poté, co císař Konstantin v roce 313 povolil milánským ediktem křesťanství, byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad. Zemřel kolem roku 350.
Sv. Mikuláš se brzy stal jedním z nejuctívanějších světců východní církve (na území východořímské říše, později Byzance). V 11. století se jeho kult začal šířit v západoevropských zemích, především zásluhou normanských mořeplavců, kteří ho přijali za patrona námořníků. Od 13. století byl sv. Mikuláš uctíván i v český zemích. Ve středověku  chránil námořníky a rybáře, ve střední Evropě převozníky, pečoval o mosty a chránil před povodněmi. Důvodem byla zřejmě legenda o námořnících, které světec zachránil na rozbouřeném moři. Jako patrona vod a mostů ho v českých zemích od počátku 18. století vytlačil sv. Jan Nepomucký.
Svátek sv. Mikuláše se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Obchodníci uzavírali toho dne rádi složité obchody. Pověstná štědrost sv. Mikuláše vychází právě ze zmíněné legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce. Sv Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky o vánocích v Anglii, UA, Švédsku a dalších zemích.  Ve střední Evropě ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou nedošlo. V české tradici se mikulášská nadílka odbývala vždy v předvečer světcova svátku.

Tři zlaté koule
Kostelů a chrámů zasvěcených sv. Mikuláši je po celém světě  velmi mnoho (u nás jeden z největších je v Praze na Malé Straně), ale existují dvě místa se zvláštním významem. První je turecká Myra (dnes Demre), kde byl Mikuláš biskupem a kde také zemřel. V 11. stol. byly jeho ostatky uloupeny a odvezeny do přístavního městečka Bari v jižní Itálii, kde pro ně postavili zvláštní baziliku. Ta dnes patří k nejvýznamnějším románským stavbám v Itálii a směřují sem tisíce turistů a poutníků.
Na obrazech a sochách v kostelích bývá Mikuláš zobrazován jako muž středního věku v biskupském rouchu a s berlou. U nohou někdy mívá tři zlaté koule, měšec s penězi nebo kotvu, která symbolizuje Mikuláše jako ochránce námořníků.

Santa Claus
Jméno Santa Claus vzniklo v Americe zkomolením jména sv. Mikuláš, kterému holandští přistěhovalci říkali Sinter Klaas. Nejdříve nosil dárky 5. prosince jako u nás, ale časem se nadílka přesunula na Štědrý večer. Jještě na začátku 19. stol. si ho lidé představovali jako drobného mužíka v kožešinovém obleku, který jezdil na saních tažených sobem. Tuto podobu mu dal v roce 1822 profesor  teologie Clarke C. Moore v básni  Zpráva o návštěvě sv. Nicholase, která je dodnes v anglosaském světě všeobecně známá. Zde měl Mikuláš osm sobů a do příbytků vstupoval komínem. V průběhu let se pak jeho podoba měnila: jednou byl kulatý a malý, jindy vysoký a štíhlý. Ještě ve 20. letech 20. stol. se Santa Claus běžně zobrazoval v oblečení barvy modré, zelené či fialové a připomínal spíše skřeta.

Coca Cola a Santa Claus
V roce 1931 spustila firma Coca-Cola jednu ze svých nejúspěšnějších reklamních kampaní, v níž její nápoj přinášel Santa Claus, statný muž s bílými vousy a dobrotivým výrazem, oblečený v červeném kabátě. Autorem tohoto portrétu byl švédský ilustrátor Haddon Sundblom. Úspěch této kampaně byl obrovský. Jejím výsledkem nebylo jen rozšíření Coca Coly, ale také dnešní známé podoby Santa Clause, která rychle zdomácněla v Americe i v celé Evropě.
Reklamní Santa Claus tak ovlivnil velkou část světa a v některých zemích trochu zamotal do té doby dodržované zvyky. Náš Mikuláš, který chodí za dětmi večer 5. prosince, však naštěstí odolal.    

(…zdroj: A. Vondrušková, K. Skopová: České zvyky a obyčeje, Albatros Praha, 2004) https://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=307058705997004&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df46f83e051270e%26domain%3Dwww2.mojemedunka.cz%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww2.mojemedunka.cz%252Ff12bd01495bd6ea%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fwww2.mojemedunka.cz%2Fkategorie.aspx%2Fduchovniclanky%2Fclanek%2Fsvatek-sv-mikulase–nejznamejsi-svatek-v-obdobi-adventu&locale=cs_CZ&sdk=joey&send=true&show_faces=false&width=450

Koupit Meduňku