Alternativní medicína,  Bylinky,  Meduňka,  Zdraví

Konopí a jeho terapeutické účinky

Omamné drogy jsou staré jako lidstvo samo a staly se velmi zajímavou součástí historie člověka. V závislosti na přírodních i společenských podmínkách se v různých oblastech využívaly rozdílné drogy, především z rostlinné říše. Přístup k nim i vlastní užívání byly však v minulosti ve srovnání s dneškem zcela odlišné…Následující článek o konopí a jeho účincích připravil náš vážený a dlouholetý spolupracovník, autor mnoha knih a odborník na tropické rostliny prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

 

Omamné drogy byly prakticky pouze výsadou náčelníků a šamanů, kterým sloužily jako prostředek ke spojení s nadpřirozenými silami, např. při pořádání rituálů a náboženských obřadů. Prostý lid byl pouze pasivním účastníkem, výjimečně uživatelem až na samém konci „drogového řetězce“. Omamné drogy byly tedy v úctě a užívaly se pouze v jasně stanovených případech.
Dnes je situace zcela odlišná. Drogy se staly u některých jedinců prostředkem k řešení osobních i společenských problémů, útěkem od reality z nepřátelské společnosti. Problém se stal celospolečenským, neúměrně zatěžuje ekonomiku i zdravotnictví většiny států. V posledních letech se navíc objevila řada nových, syntetických drog, které situaci nadále komplikují. Boj na tomto úseku kriminality je současnými metodami, i přes vynaložené prostředky, předem ztracený. Pokud se nezmění celosvětově společenské klima a náš ryze materialistický přístup k životu, nezmění se ani vztah drogově závislých lidí k omamným prostředkům.
Konopí je léčivou rostlinou, a jako takové má být dostupné potřebným v odpovídající kvalitě a za přijatelnou cenu, resp. s možností volného pěstování pro svoji vlastní potřebu. Věcí státu potom je, aby vytvořil funkční systém, který bude optimálně řešit jak drogovou, tak i léčebnou problematiku konopí, a to bez kriminalizace nemocných.
Problematika konopí je značně široká, zde se proto můžeme věnovat pouze části zabývající se terapeutickými účinky a věcem s tím souvisejícím.

Konopí patří mezi jednu z nejstarších pěstovaných rostlin, což potvrzují významné archeologické nálezy v různých částech světa. Původem je však pravděpodobně ze západních svahů Himálaje a z Kašmíru. Nyní se omamné konopí pěstuje hlavně v severovýchodním Íránu, v Afghánistánu, Indii, Pákistánu, Indonésii, Střední Asii, severozápadní a střední Africe, v Mexiku, USA, Jižní Americe a jinde.
Botanici se přou, zda existuje pouze konopí seté, Cannabis sativa, které má jako varietu konopí s vyšším obsahem omamných látek. Nebo, zda jde o samostatný druh, a to konopí indické, Cannabis indica, s kuželovitým habitem a vzpřímenou, hustě větvenou lodyhou dosahující výšky asi 1,5 až 2,5 m. Lístky jsou obvykle podlouhle vejčité, samičí květenství hustě žláznatá, semena zpravidla s intenzívní mozaikovitou kresbou. Obsah účinné látky, tedy tetrahydrocannabinolu (THC) je vždy vyšší než 0,3%. Tato hlavní psychoaktivní látka je obsažena právě v samičím květenství porostlém žláznatými chlupy, které produkují pryskyřici. Je to nepříjemně páchnoucí, žlutá až žlutavě hnědá hmota a představuje velmi početnou směs tzv. cannabinoidních látek. Jejich obsah v pryskyřici je kolem 40 %, v listech a nati pouze 8-12 %.
Celkem rostlina obsahuje na 600 známých látek, z toho je jen asi 15 % ze skupiny cannabinoidů, které mají rovněž terapeutické účinky, ale nemusí být přitom psychoaktivní. To je např. cannabigerol, nyní tetrahydrocannabivarin (CBG), který například u glaukomu snižuje nitrooční tlak o 25-50 % nebo léčí zánětlivá onemocnění střev. Cannabidiol (CBD) potom zpomaluje buněčné stárnutí a užívá se v léčbě cévních mozkových příhod, při epilepsii, kdy až o 60 % snižuje frekvenci a intenzitu záchvatů. Rovněž působí pozitivně při schizofrenii, depresích, nevolnosti, roztroušené skleróze a Parkinsonově chorobě.
Kromě vlastní pryskyřice se využívají i další části rostliny. Velký význam mají semena, která obsahují v průměru 25 % jednoduchých bílkovin, 31 % tuku a 34 % sacharidů. Bílkoviny jsou složeny z 20 aminokyselin, včetně osmi esenciálních, které si v běžných podmínkách naše tělo nevytvoří. Olej má dokonalý poměr omega 3 a 6 mastných kyselin a také obsahuje omega 9 mastnou kyselinu s protizánětlivými účinky. Z vitaminů je v semenech provitamin A, vitaminy skupiny B, dále vitamin C, D, E, F a PP. Bohatě jsou zastoupeny minerální látky, např. fosfor, draslík, vápník, železo, ze stopových prvků potom jod, stříbro, chrom, zinek, hořčík, měď, lithium, síra aj.
To vše ukazuje, že konopí je zdrojem potenciálních látek využitelných k léčení řady nemocí. Nejprve se zaměříme na semena, která prakticky neobsahují THC a nejsou tedy předmětem restrikcí. Tradiční čínská medicína semena konopí (huomaren) charakterizuje jako vyrovnaná, sladká, s vazbou na slezinu, žaludek a tlusté střevo. Užívají se jako prostředek tišící bolest, analgetikum při křečích, ale rovněž při zácpě, ztíženém močení, zástavě menstruace a astmatu. Doporučená denní dávka je 9-15 g rozdrcených semen v odvaru, avšak je možné připravit i tinkturu. Zevně se užívá mast nebo olej, při astmatu se kouří nebo vdechuje nať. Později se ukázalo, že semena také regulují hladinu cholesterolu, léčí záněty a s tím spojené chronické nemoci a posilují imunitní systém. To v indické ajurvédě se užívá především marihuana nebo hašiš jako prostředek oživující mysl, snižující horečku, léčící nespavost, podporující trávení a vyměšování žluči, mírnící černý kašel a tuberkulózu.
Také současná medicína užívá části rostlin obsahující THC u řady chorob. Účinky jsou velmi individuální a závisí na řadě faktorů. Vhodnou formou vnitřního užití jsou nálevy, odvary i tinktury, ale i kouření. Kromě již uvedených terapeutických účinků THC především posiluje imunitu a potlačuje infekci. Aktivní látky totiž působí podobně jako bílé krvinky, tj. likvidují patogeny. U nás publikovaná studie ukazuje, že infekce léčená terramycinem (oxytetracyklin) se dá stejně dobře léčit i konopnými deriváty. Jiné uvádějí schopnost likvidace herpes viru. Při Crohnově chorobě zklidňuje a hojí zánětlivé procesy, obnovuje střevní výstelku a celkově zlepšuje fyzický i psychický stav organismu pacienta.
Již v roce 1974 bylo zjištěno, že THC pozitivně působí i na tři druhy rakoviny, a to plic, prsu a leukémii tím, že navozuje programovanou smrt rakovinných buněk, aniž by byly negativně zasaženy okolní zdravé buňky. K posílení účinku je vhodné využít i dalších prostředků, např. vysoké dávky vitaminu C, regulaci kyselosti organismu, případně další formy podpůrné léčby. Snižuje rovněž negativní dopady ozařování a chemoterapie, především tím, že zvyšuje chuť k jídlu a snižuje pocit nevolnosti. Zajímavé výsledky byly získány i při léčbě astmatu formou inhalace, ale i diabetu, kdy má konopí schopnost obnovovat funkci pankreatu.
Velmi zajímavou oblastí je také zevní užití, a to na dermatózy jako jsou poranění, vředy (včetně bércových), bradavice, jizvy, psoriázu, popáleniny aj. Zde se užívají hlavně masti, tinktury, odvary či obklady.
Pokud shrneme celou problematiku, je možno konstatovat, že konopí je skutečně léčivou rostlinou s mimořádnými terapeutickými účinky. Dlouhodobé užívání sebou může nést i negativní působení, projevující se např. stavy úzkosti, nervovými poruchami, omezenou schopností učit se apod.
Konopí však má daleko širší hospodářské využití. Rostliny technického konopí vytvářejí velké množství biomasy (50-60 tun z hektaru), a řadí se mezi významné energetické plodiny. Dále poskytují stonkové vlákno, vhodné k výrobě plachet, hadic, lan a provazů, ale také tkanin. Listy obsahují velké množství chlorofylu a jsou silně alkalické. Semena slouží k výrobě konopného mléka, oleje a potravinářských produktů, např. chleba nebo piva. Hojně se však konopné semeno využívá v kosmetice, ale také jako cenné krmivo, hlavně pro exotické ptactvo.

                                                                                                                                                      prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

Koupit Meduňku