Duchovní články,  Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Hovory s Bohem?

Adventní čas byl odedávna obdobím usebrání a duchovní přípravy na Vánoce, proto jsme i my pro tento týden vybrali z mnoha zajímavých titulů, vydaných edicí Knihovnička Meduňky, pasáž z knihy naší spolupracovnice prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. Šišinka, okno do božího internetu.
Kniha je dostupná na www.knihovnickamedunky.cz  

Hovory s Bohem?
Umíte si představit, jakou proměnu v našem systému vzdělávání, ve způsobu života a v celé kultuře by znamenalo vědomé pěstování a rozvíjení intuice? Současní vědci nejsou ochotni ani připustit myšlenku o kosmickém vědomí a považují takové úvahy za zcela iracionální a bláznivé. Jak se zdá, na začátku 3. tisíciletí však přijímá absurdní nesmysly celý svět. Myšlenky o kosmickém vědomí se šíří.
Současný americký spisovatel Neale Donald Walsh zapisoval po dobu šesti let svoje rozhovory s Bohem. Jeho trilogie Hovory s Bohem se v období let 1994–1999 stala bestsellerem, který se prodává v sedmadvaceti zemích. Walsh ve své čtvrté knize, vydané v USA v roce 1999, vysvětluje, jak člověk může udržovat s Bohem přátelství. Bůh mu vysvětluje: „Každý z nás prožívá rozhovor s Bohem svým vlastním způsobem – různým způsobem v různých chvílích. Může to být rozhovor v tvé hlavě, nebo na papíře. Moje odpovědi mohou přicházet také ve formě písničky, kterou někde uslyšíš, nebo filmu, který uvidíš, nebo přednášky, které se zúčastníš, nebo novinového článku, který budeš číst, nebo nahodilé poznámky přítele, kterého ,náhodou‘ potkáš na ulici.“
Boží slova na přebalu Walshovy čtvrté poslední knihy (38) nápadně připomínají předmluvu, kterou jsem ve svých skriptech z roku 1998, poctěných Bludným balvanem Sisyfa za Transcendentálně holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo z kosmického vědomí, napsala v jazyce českém (39):

„Tato kniha není encyklopedie. Obsahuje méně kapitol a méně slov než většina současných vysokoškolských učebnic. Každá věta, která je zde napsána, může být dokumentována mnoha knihami. Možná že budete chtít číst a prostudovat tuto literaturu, dostat podrobnější vysvětlení, slyšet více příkladů. Možná že budete mít otázky, na které jste zde nenalezli odpověď. Až prostudujete kapitoly o kosmickém vědomí a o klidu mysli, pak budete moci začít zkoušet a používat i následující instrukci.“
„Nikam nespěchejte. Sedněte si pohodlně a klidně dýchejte. Vydechujte všechny problémy, které vám víří hlavou. Když se vaše myšlení uklidní, seďte klidně na židli, čtěte větu nebo slova, které upoutala vaši pozornost. Transformujte je do své myšlenky, formulujte přesně svoji otázku nebo heslo. Tuto svoji myšlenku vyšlete do prostoru. Do nekonečného vesmíru. Myslete na nekonečno.
Potom se klidně zabývejte něčím jiným. Odpověď na vaši otázku přijde v podobě ,náhody‘. Náhodou dostanete do ruky knížku, pozvánku na přednášku nebo potkáte právě toho člověka, který vám sdělí vše potřebné. Odpověď vám může přijít v podobě vaší myšlenky, vašeho nápadu, písničky, inspirace, dostaví se intuice. Aha!“
Výhodou a předností tohoto způsobu získávání informací je to, že je zvolen přesně pro vás. Není to jednotná výuka pro všechny. Není to vtloukání předepsaného rozsahu vědomostí do hlavy. Dostanete právě ty znalosti, které odpovídají vašemu stupni poznání, vašemu způsobu vyjadřování a vašemu způsobu vnímání světa. Proto je tento způsob vhodný pro všechny: pro začátečníky i pokročilé, pro žáky i učitele.
Je však třeba si uvědomit, že do našeho vědomí přicházejí informace z té oblasti, kterou máme rozvinutou a funkční právě my. Není každý z nás je od přírody prorokem. Teprve vědomá kultivace našeho myšlení, očista našeho vnitřního života, citů a vztahů nás vede k rozvoji vyšších hladin vědomí a přibližuje nás k možnosti čerpat poznatky z pokročilejších „knihoven“, z vesmírné databanky, z oblasti Univerzální Inteligence, z „Božího internetu“.
Dostáváme právě ty znalosti, které odpovídají našemu stupni poznání, našemu způsobu vyjadřování a našemu způsobu vnímání světa. V naší fázi duchovního rozvoje bychom si měli být vědomi svých nedokonalostí a omezení a svoje poznatky používat jako vnitřní konzultace na naší cestě za Světlem. Neměli bychom je vystavovat na veřejnost jako naše „hovory s Bohem“.
Budete-li to dělat s láskou, radostí a pokorou, hladina vaší mysli se uklidní a ve vás samých se otevře pramen moudrosti. Šťastné náhody budou stále častější. Dostanete vše, co k poznání a k životu potřebujete.

Koupit Meduňku