Alternativní medicína,  Meduňka,  Rady a tipy,  Zdraví

Jak pečovat o prsa a zůstat zdravá? Přijďte na přednášku Ivety Kučerové…

Mezi důležitá témata ženského zdraví patří péče o prsa a v Meduňce se mu opakovaně věnujeme – v titulním rozhovoru srpnového „ženského“ čísla Meduňky jsme představili konzultantku a lektorku kurzů zaměřených na ženské zdraví Mgr. Ivetu Kučerovou a v říjnovém čísle jsme se zaměřili na Ivetin autorský projekt Péče o prsa, jemuž se intenzivně věnuje. Vede prožitkové vzdělávací kurzy Zdravá a krásná prsa, ve spolupráci s odborníky rozvíjí program primární gynekologické prevence.
Zveme vás na Ivetinu prožitkovou přednášku ZDRAVÁ A KRÁSNÁ PRSA! Koná se 30. listopadu od 17 hod. v Malém sále Městské knihovny v Praze 1 na Mariánském náměstí a je určena pouze ženám!

Říká se, že gram prevence je účinnější než kilogram léčby a vzhledem k tomu, že podle aktuálních statistik je v ČR každoročně diagnostikováno asi 7600 žen s onkologickým onemocněním prsu, v roce 2020 zemřelo podle údajů ÚZIS ČR s touto diagnózou 1710 žen, je Ivetin projekt potřebný a důležitý. Být informovaná totiž může v řadě případů zásadně přispět k zachování zdraví…

Iveto, představte prosím čtenářkám (i čtenářům) Meduňky svůj projekt Péče o prsa. Kdy a proč vznikl a co je jeho smyslem a cílem?   
Na začátku byla má osobní zkušenost, nález pod pravým prsem, panika a strach. Stalo se to před více než pěti lety a tento zážitek změnil můj život i způsob práce. Pochopila jsem, co žena v takové situaci prožívá a pod jakým tlakem se může ocitnout.
Začala jsem pátrat po objektivních informacích, bezpečných diagnostických metodách a potom, co mi opravdu pomůže. Zjistila jsem přitom mnoho pozoruhodného! Především: Téma péče o prsa je velké tabu. Mnoho žen svá prsa necítí a nezajímá se o ně až do chvíle, kdy přichází zdravotní problém či potřeba nakojit dítě. Dále: V České republice neexistuje systém primární prevence a péče v pozitivním slova smyslu. Kdo vám řekne, co je třeba dělat, aby prsa zůstala zdravá? Pro orientaci v oblasti jsem kontaktovala řadu odborníků, včetně zakladatelů mamografického systému, zástupců alternativních metod diagnostiky a biostatistiky, studovala jsem české i zahraniční zdroje. 
O první přednášku na téma Péče o prsa mě požádala Západočeská univerzita v Plzni, později jsem začala pořádat kurzy a natáčet webináře s cílem otevřít téma, nabídnout ženám objektivní informace a metody, které jim pomůžou k tomu, aby měly zdravá, krásná prsa a snížily riziko onemocnění.

V rámci programu usilujete o rozvoj primární gynekologické prevence. Jak jsme na tom vůbec u nás s prevencí?  Co je skutečná primární prevence a jaké jsou její principy?
V rámci sběru informací a vhledů jsem kontaktovala také MUDr. Helenu Máslovou, které řekla důležitou větu: „Prevence je u nás plošně zaměňována za prevenci sekundární – tedy rozpoznání nemoci.“ Později mi to potvrdil i MUDr. Jan Vojáček či náměstkyně ministerstva zdravotnictví. Bohužel s nimi musím souhlasit.
S respektem k práci lidí ve zdravotnickém systému, jejich vůli pomáhat a k velkému množství vykonané práce, jde často především o zaměření na vyhledávání obtíží a hašení požárů.
Co je primární a skutečná prevence? Mnoho specialistů si s touto otázkou neví rady. Zatím se teprve rodí ekonomická síla, která bude podporovat rozsáhlejší průzkumy, vzdělávací a motivační projekty v této oblasti. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná.
Rozhodla jsem se tedy iniciovat a spolutvořit program Péče o prsa, spolu s dalšími odborníky z České republiky i ze zahraničí, terapeuty a ženami, které vědomě prošly zkušeností s onkologickým onemocněním. Nejdůležitější zjištění předávám na svých přednáškách a kurzech. Ráda bych zmínila, že vítám spolupráci na projektu a jeho rozvíjení! Ráda doplním seznam celostních lékařů, terapeutů a poskytovatelů péče o prsa, primární i sekundární prevence a prohloubím komunikaci s inspirativními zahraničními projekty. Velmi zajímavý je například německý program Discovering Hands, který zapojuje do prohlídek prsů nevidomé terapeutky.

Co považujete na tomto programu za nejdůležitější?
Především změnu náhledu na ženská prsa. Snížení strachu a uvědomění toho, jak důležitá péče o prsa je v souvislosti s hormonální rovnováhou, sebevědomím žen, prožíváním intimity a životní spokojeností.
Je zdraví prospěšné prsa vnímat pozitivně, jako zdroj ženskosti, klidné síly, výživy a potěšení – především pro samotné ženy. Jana, jedna z účastnic mého kurzu, napsala, že prsa jsou branou k ženské duši.
Konkrétně pak vnímám deset základních oblastí primární prevence, počínaje převzetím odpovědnosti za své zdraví, konče péčí o hormonální rovnováhu…

Více se dozvíte na přednášce 30. listopadu.


Koupit Meduňku