Meduňka

Z květnové Meduňky: Každý má svou vlastní cestu k probuzení

Z aktuálního čísla Meduňky jsme vybrali část inspirativního rozhovoru s duchovní léčitelkou Jožkou Wenkeovou… Celý rozhovor si přečtete v květnové Meduňce nebo na emedunka.cz

 


V roce 2018 jsme v říjnovém čísle Meduňky uveřejnili rozhovor s duchovní léčitelkou Jožkou Wenkeovou. Popisovala v něm svou osobní cestu, kterou prošla, aby získala zvláštní duchovní schopnosti a s jejich pomocí mohla pomáhat lidem. Před sedmnácti lety iniciovala vznik Center pro zdraví a později založila projekt SanoKunDio®, v němž se svými spolupracovnicemi realizuje výukový program duchovního sebeuzdravování. Učí žáky odhalit a odstranit duchovní a energetické příčiny nemocí a získané zdraví si trvale udržovat. Své poznatky a zkušenosti s duchovním léčením popsala v sedmi knihách.
Po necelých dvou letech jsme s paní Jožkou opět sešly, zajímalo nás, jak se projekt duchovního léčení dále vyvíjí, jak z tohoto úhlu pohledu chápat současnou situaci a jak čtenáři Meduňky reagovali na první rozhovor, jehož název Uzdravit se znamená stát se lepším člověkem vyjadřuje podstatu duchovního léčení.

 

Paní Jožko, jaké byly ohlasy na tento rozhovor?
Velmi početné, což mne příjemně překvapilo, protože rozhovor se týkal témat, kterým mnozí lidé buď nerozumějí, nebo je odmítají, případně se jich obávají. Reagovaly především ženy, objednávaly si moje knihy, některé se hlásily i na léčení s dětmi či rodinami. Tehdy jsem ještě nemohla do léčení přijmout jen jednoho člena rodiny, podmínkou bylo, aby se přihlásila celá rodina nebo manželé či partneři, jedinec mohl přijít sám jen tehdy, když partnera neměl. Některé zájemce o léčení jsem tedy musela odmítnout, ale důležité je, že mají k dispozici moje knihy, někteří se podle nich začali v běžném životě řídit a díky tomu se různé aspekty jejich životů zlepšily. Z toho jsem měla velkou radost.

Také mám radost z toho, že rozhovor v Meduňce inspiruje čtenáře k pozitivním změnám…
A proč se podle vás více ozývaly ženy?
Muži častěji jednají pod vlivem ega, skoro vždycky tvrdí, že jim nic není, i když mají velké problémy. Hrají si na hrdiny, nechtějí nic řešit a navíc odmítají připustit, že by mohli negativně ovlivňovat zdraví svých dětí. Druhý důvod vidím v tom, že v článku bylo opakovaně zmíněno slovo Bůh.

Proč toto slovo vyvolává odmítavé reakce?
Odpor mnohdy vznikl v souvislosti s církví jako institucí. Lidé mají výhrady k tomu, jak se církev prezentuje, nebo byli třeba jako malí nuceni chodit do kostela nebo ke zpovědi, a ten odpor v nich zůstal. Lidé nechápou, že existuje i nadnáboženská spiritualita, zatímco Božský zdroj je jen jeden. Kdybych slovo Bůh nahradila výrazem vesmír, nejspíš by ho přijali. Já ale nemůžu ani nechci používat jiný výraz, protože vděčím Bohu za propůjčené schopností. Bez nich bych nemohla pomoct nikomu. Mým posláním je poodhalovat lidem duchovní tajemství, i to, jak s Boží pomocí oživit schopnost sebeuzdravování.


Duchovní léčení

S čím jste se setkala u nových zájemců o duchovní léčení?
Stejně jako u těch předchozích s velkou duchovní nevědomostí. Lidé neznají příčiny svých nemocí nebo vztahových problémů, věří na náhody, mnozí jsou silně závislí na různých lécích a mají problém to změnit. Ti, kteří se hlásí na léčení, musí v rámci přípravy přečíst moje knihy. Ženy je čtou jedním dechem, kdežto muži často číst nechtějí, nebo knihu jen z povinnosti „prolétnou“, což ale nestačí, obsah je třeba nastudovat a pochopit. Ženy často přicházejí na léčení kvůli dětem. Zdravotní, psychické nebo kázeňské problémy dítěte signalizují, že v rodině není něco v pořádku, zdraví rodičů nebo vzájemný vztah. Maminky touží mít zdravé děti, a většinou jsou pro to ochotny udělat mnohem víc než tatínkové. Velká radost je, když tatínek „prohlédne“, zapojí se, oba rodiče se postupně uzdravují a s nimi zároveň i jejich děti. Rodiče pracují na svém vztahu společně, udržují si otevřené srdeční čakry a snímají nasazené masky, které neodložili ani při dlouholetém partnerství. Dokáží si říct pravdu do očí, což je osvobozující, nebo si něco důležitého uvědomí. Znovu a znovu se mi potvrzuje, že mnoho práce je třeba udělat v oblasti intimního života, tam se toho z nevědomosti hodně kazí a poškozuje.

O co přesně jde?
Muži si vynucují pohlavní styk a ženy se ze strachu podřizují. Mnohdy nejsou zdravotně nebo psychicky naladěny, ale bojí se odmítnout, protože muž bude nevrlý nebo půjde jinam… Svému muži vyhoví, ale ani pro jednoho z nich to není dobré – z duchovního pohledu jde o určitou formu znásilnění, při němž dochází ke zneužívání pohlavních orgánů a obě duše trpí. Následuje signál ženského těla, který vyzývá ke změně v intimním životě. Projeví se v podobě různých zdravotních potíží – od výtoků a myomů až k vážným diagnózám v oblasti pohlavních orgánů nebo v prsou. A místo potřebné nápravy řeší ženy často své problémy pomocí chemických léků.

Jak se to dá napravit?
Odbouráním nevědomosti. Vysvětluji to ve svých knihách – důležitá je vzájemná láska milujících se bytostí ženy a muže, která vrcholí pohlavním stykem. Muž by měl přestat naléhat a žena by neměla dávat své tělo všanc. A proč muž naléhá? Mnohdy se jedná pouze o živočišný pud, který bývá i záměrně stimulován. Dospělí muži, a dnes už bohužel i děti, se uchylují k pornografii, která jejich pohlavní pud burcuje. Uchylují se také k pravidelnému pohlavnímu sebeuspokojování, což vyčerpává životní energii a způsobuje i další zdravotní problémy. Toto vše se bohužel děje s podporou moderní medicíny.


Ve vašem projektu duchovního léčení došlo k významné změně – vstoupit do projektu může i jednotlivec…
Ano, v rámci transformace, kterou všichni procházíme, jsme pravidla vstupu změnili. Když se partneři nedohodnou, že se na duchovní léčení přihlásí oba, může přijít jen žena s dětmi nebo sama, bude se řídit radami, které dostane a pracovat na sobě. Je třeba si ale uvědomit, že při duchovní práci se zvyšují vibrace, zatímco vibrace partnera zůstanou nízké. Stává se, že oba fungují jako vzájemně se odpuzující magnety a mohou si přestat rozumět. Zvyšování vibrací prospívá duším, a proto by měli partneři postupovat společně – člověk tíhne k lidem, s nimiž jeho duše souzní, proto si nachází i nové přátelé.
Běžně se uvádí, že ten, kdo je vibračně výš, k sobě přitáhne i svého nízkovibračního partnera, ale to platí tehdy, když je jeho víra a schopnost udržet svůj energetický systém v harmonii silná. Víra lidí na počátku duchovní cesty bývá ještě křehká, a takový člověk se snadno nechá strhnout zpět do nízkých vibrací. Důležité je, aby nás vždy naplňovala energie z božského zdroje. Mnozí lidé jsou sice nabití silnou energií, která ovšem pochází ze zdroje temna.

Další novinkou ve vašem projektu je to, že už k vám lidé nedocházejí na osobní návštěvu, ale zahájila jste pouze dálkové působení. Jak tedy teď pracujete?
Léta jsem pracovala tak, že nový zájemce o léčení ke mně poprvé přišel na osobní zásah. Pokud to byl vážný případ – tím myslím člověka, který už dlouho tlumil své zdravotní problémy prostřednictvím léků nebo jimi nahrazoval činnost některého orgánu, pomáhala jsem mu i vícekrát – právě zásahem na dálku. Při duchovním uzdravování může dojít i k obnovení funkce orgánu, což z pohledu běžné medicíny působí nereálně, ale opakovaně jsem to zažila…

Koupit Meduňku