Knihovnička Meduňky,  Meduňka

Meduňka představuje novou knihu své edice: Léčebné obrazce

V edici Knihovnička Meduňky právě vyšla kniha s názvem Léčebné obrazce –  obsahující soubor energetických obrazců, které vytvořil náš spolupracovník, přední český psychotronik Jan Hnilica. S některými jeho obrazci jste se mohli, milí čtenáři, seznámit v Meduňce už v minulém a předminulém roce. Při příležitosti vydání této knížky jsme Jana Hnilicu požádali o podrobnější informace. Knihu získáte na našem e-shopu www.obchodmedunka.cz

 

Jaké léčebné obrazce čtenáři v nové knize najdou?
Kniha vychází z předchozích (dvou) vydání Léčebných obrazců. Některé z nich byly uveřejněny také v Meduňce, ale čtenáři v ní najdou i soubory nových obrazců. Při práci na tomto vydání jsem se snažil jednak dotvořit některé skupiny obrazců, působící na společný typ problémů, jednak jsem usoudil, že bude dobré pokročit dál a v rámci inovací poskytnout čtenářům i další, méně obvyklé možnosti jejich působení. Bylo by sice možné vyvářet obrazce pro velmi různorodé oblasti, ale rozhodl jsem se spíše pro konzervativnější přístup, a zaměřuji se hlavně na ryze zdravotní záležitosti s oním menším „přesahem“, jak jsem naznačil. Zaměřil jsem se například na posílení mužské duše, obrazec jsem vytvořil jako zrcadlový obraz k obrazci pro ženy, dále jde například o obrazec na ochranu obydlí a další.

Co to vlastně jsou léčebné obrazce? Mají něco společného s amulety nebo talismany? 
Amulety a talismany představují magické předměty, které mají navodit buď obecně štěstí pro všechny oblasti života, to nejčastěji, nebo štěstí a zdar v určité konkrétní sféře. Léčebné obrazce na rozdíl od nich pracují tak, že zprostředkovávají energii, vyvolávanou tvary příslušného zobrazení, tomu, kdo ji potřebuje. Když přidám informaci, že jejich působení je aktivováno právě spolupůsobením vědomí toho, kdo obrazec aktivuje, vychází najevo, že jej nelze s amuletem nebo talismanem zaměňovat ani náhodou.

Připomeň prosím, jak se tyto obrazce mají správně používat… 
Při aplikování léčebných obrazců je třeba dodržovat určitá pravidla. Základ působení spočívá ve dvou desetiminutových intenzivních sezeních. Tuto dobu rozložíme tak, aby mezi jednotlivými působeními uplynuly vždy nejméně tři hodiny. Důležité je, aby přínos získaný prvním léčením, měl šanci plně rozvinout svou sílu a dodal nám vše potřebné. Příslušná reaktivita totiž po onom desetiminutovém působení doznívá a ve všech svých částech je důležitá pro pozitivní účinek. Desetiminutovou aplikaci můžeme během dne ještě jednou zopakovat, případně je možné přidat další obrazec na obdobnou nebo prostě další potíž. Je dobré si zapamatovat tvar obrazce a občas si na něj vzpomenout a přijímat ho. V tomto případě se nejedná o překračování doby přímého působení, takže záleží na nás, kolik času tomu budeme věnovat. Konkrétní obrázek si také můžeme umístit na pracovní stůl či na noční stolek. Tím zvýšíme účinnost vibrací a nepřekročíme vhodnou dobu pro přímé působení. Takové opatření v sobě zahrnuje nejenom onu „vjemovou“ složku, ale vytváří i prostor pro působení vibrací obrázku bez vědomého přijímání. Pokud jsou příslušné zdravotní problémy dlouhodobější či chronické, můžeme si vyrobit jakýsi amulet, na nějž příslušný obrázek nakreslíme či vyryjeme a takový předmět pak máme (téměř) neustále při sobě. Ideální je pak využití léčebné síly obrázků formou sankalpy, tedy tak, že si před usnutím představíme jejich přesný tvar, s touto představou usínáme a necháme přitom naše podvědomí dále pracovat. Využití léčebných obrázků v sobě skýtá i další možnosti. Například je můžeme použít v působení na dálku vůči osobě, jež potřebuje pomoc.
Vibrační sílu obrazců lze také přenést do tekutin, které ve sklenici postavíme na nakreslený tvar a necháme tak nejméně hodinu. Tekutina má potom v sobě sílu informace pro nápravu nedobrého stavu.

Máš vyzkoušeno, na jaký typ potíží působí obrazce nejsilněji?  
Je nutné si uvědomit, že působení, a tedy i jeho intenzita, je individuální. Mám zkušenost jak víceméně „skočného“ zapůsobení obrazcem, kdy k nápravě i poměrně složitých záležitostí došlo ihned, ale setkal jsem se i s případem, kdy žádoucí efekt nastal až za poměrně dlouhou dobu. V tomto případě to nevadilo, protože se jednalo o složitý funkční problém, ale přesto jsem si ověřil, že vždy nemusí jít o rychlé působení. Hlavní je ovšem konečný výsledek, efekt, jenž vrací do normálu to, co není v pořádku…

 

 

 

Koupit Meduňku