Alternativní medicína,  Meduňka,  Péče o tělo,  Pro inspiraci,  Zdraví

Z březnové MEDUŇKY: Krev očima východu

Na téma KREV – POSEL ŽIVOTA – se v březnové Meduňce (vyšla minulý týden a máte ještě spoustu příležitostí si ji koupit nebo přečíst na odkazu emedunka.cz ) sešlo sedm výborných příspěvků našich autorů – od ryze odborného pohledu prof. Strunecké, přes pohled Tradiční čínské medicíny v článku fyzioterapeutky Bc. Natálie Kašpárkové až k neuvěřitelnému, ale pravdivému příběhu, dokumentujícímu platnost starého rčení o tom, že krev není voda, který ve svém článku popisuje terapeutka Jitka Větrovská. Březnové číslo Meduňky vám o krvi řekne (téměř) vše, co potřebujeme vědět, abychom si této drahocené substance o to víc vážili…


Když se řekne krev, každý z nás si vybaví červenou tekutinu, která se line cévami, a tak zajišťuje přísun živin a kyslíku do všech koutů lidského těla. Někde je tmavě červená, místy až do fialova, jinde je naopak světlá a blíží se rumělkové barvě. Je buď hustá, nebo je naopak řídká, někomu koluje cévami bouřlivě a u jiného zase plyne poklidně nebo je její proud velmi slabý. Už jen z tohoto krátkého popisu vidíme, jak krev může být u každého z nás různorodá, a toho je dobré si všímat a vycházet z toho u individuální diagnostiky.
Tradiční čínská medicína (TCM) vnímá krev jinak než západní medicína, protože zde je chápána jako důležité palivo. Ze západního hlediska je transportním médiem živin a kyslíku, avšak z východního pohledu je něčím mnohem víc.
Naše tělo je vyživováno jako každý stroj substancí bohatou na energii. Můžeme popsat dvě polarity této energetické substance – jde o její jangovou část čchi (qi) a její jinovou část xue, což je právě krev. Čchi je jak pára nad hrncem. Když této vitální energie máme dostatek, cítíme se při své síle, ale velmi rychle může být zase pryč. A krev, která nás zahřívá, je jako hutná polévka, z níž tato „pára“ jde. Též si to můžeme představit jako mouku, kde čchi je hladká forma a xue je ta hrubá. V TCM se říká, že krev je matkou čchi a čchi je generálem krve. Čchi krev rodí, pohání ji a udržuje ji v cévách, a krev naopak vyživuje a promazává oběh čchii. Je to matérie přinášející výživu, což je její hlavní funkce. Je palivem pro svaly, myšlení a emoční svět. „Nohy dostávají krev, a proto dokáží kráčet, ruce dostávají krev, a proto dokáží svírat, prsty dostávají krev, a proto dokáží uchopit“ (Huang Di Nei Jing Su Wen, kap.10). Krev lze tedy připodobnit k benzínu, který lijeme do svého auta.
Naše krev se neustále tvoří a také se neustále spotřebovává, což však běžně nevnímáme a mnozí z nás se domnívají, že čtyři až pět litrů krve, které nám kolují v žilách, je jaksi neměnných. Proto je třeba si říct, že krev se jako substance tvoří a proměňuje vším, co vstupuje do těla, což znamená, že na její objem a kvalitu má zásadní vliv strava, pití, vzduch, prostředí, ve kterém žijeme, působící světlo, chemikálie atd. V kombinaci s naší tělesnou dispozicí, kterou jsme získali od svých rodičů, vzniká charakter této životodárné síly, který má však u každého z nás jiný projev. A proto je i krev tak různorodá.

Podle TCM má krev vztah k dalším orgánům, které do ní otiskují svůj stav, což lze pozorovat při pulzové diagnostice. Srdce řídí krev, pohání ji a dodává jí barvu. Naší krvi také dodává otisk náš ducha (Shen), který sídlí v srdci.Slezina udržuje krev v cévách a doplňuje ji. Jestliže je slezina zraněná, krev se více vylévá z cév, a tak se např. velmi lehce tvoří modřiny. Plíce asistují srdci v cirkulaci a jsou zdrojem čchi, která pohání krev v cévách. Ledviny doplňují krev ze své životodárné esence, když dojde její zásoba a její málo na to, co by tělo potřebovalo. Právě tím si ale tak zvaně pálíme uhlí na zítra. Játra regulují množství a oběh krve – pokud je třeba běžet, ženou krev do svalů a šlach, potřebujeme-li myslet, ženou krev do srdce atd. Játra podle TCM také řídí menstruaci a uvolňuji krev, která při ní odchází.

Průběh ženského cyklu je úžasným obrazem stavu organismu – škoda jen, že se často setkáváme se zastřením tohoto daru v důsledku užívání hormonální antikoncepce, která tuto funkci jater obchází, a nutí je vydávat krev i tehdy, když téměř žádnou nemají, což má neblahé následky. Můžeme to pozorovat například u sportovkyň, které svoji krev spotřebovávají při výkonu, a proto pak přestávají menstruovat. Jestliže začnou užívat antikoncepci v domnění, že tím se jejich cyklus obnoví, vše se ještě zhorší. Krvácení při užívání hormonální antikoncepce totiž není menstruací, ale jde o tzv. krvácení ze spádu, které vznikne snížením koncentrace hormonů v krvi ženy při krátkém vysazení tabletek či jejich obměně. Tělo je tímto fejkovým menstruačním krvácením donuceno přeměňovat na krev životní esenci ukrytou v ledvinách, což může po čase vést ke vzniku k tzv. prázdného horka až ohni, který pak v těle dělá neplechu. Projevuje se to pocením, hlavně nočním pocením, palpitací (bušením srdce), návaly horkosti, červenými tvářemi na večer, nespavostí atd.

Když je krve „málo“
Krev také může po těle roznášet nevhodné prvky, které se do ní dostanou tím, co se sebou děláme čili naší vůlí. Z pohledu TCM a krve u dnešních lidí často dochází k obrazu Xue Xu, kdy je krve „málo“. Jak k tomu dojde? V dnešním světě celkem jednoduše.
Krev je palivem pro myšlení a dnešní svět klade velký důraz právě na přemýšlení a tím pádem i na sezení, čím se zraňuje slezina, která krev tvoří. Zároveň jsme moderními trendy hnáni do sportování, které je na krev taktéž velmi náročné, protože jak jsme si už řekli, dochází při něm k jejímu spalování. Proto je pak potřeba tyto aktivity řádně kompenzovat spánkem, stravou a klidnou myslí. Pokud k této kompenzaci dlouhodobě nedochází, projevuje se to zpočátku únavou (není co by vyživovalo), bledostí (není co by zahřívalo), suchou kůží, palpitacemi, nespavostí a suchými sliznicemi. Pokud je stav dlouhodobý, může dojít k poklesu jinu (toho, co zchlazuje), popřípadě ke vzniku prázdného horka a dále až ke vzplanutí prázdného ohně. Stejně jako když v savaně neprší, vše nejprve uschne a pak začne kvůli suchu hořet. Právě to bývá důvodem některých forem kardiovaskulárních onemocnění. Co si pod tím můžeme představit? Může jít o člověka, který je zimomřivý, má chladné končetiny, je bledý, spavý a po čase mu diagnostikují vysoký tlak. Anebo může jít o ženu s nepravidelnou menstruací, která posléze zjistí, že se jí nedaří otěhotnět atd. Forem tohoto klinického obrazu je mnoho.

Krev je také základem pro tvorbu mateřského mléka. Těhotenství, porod a kojení jsou na krev velmi náročné, a proto je třeba, aby se žena v těchto stavech hýčkala, nevyčerpávala se, ale co nejvíce doplňovala svoji krev i svoje energetické zásoby. Ze stravy jsou na doplnění krve velmi vhodné všechny možné vývary a pro podporu kojení hlavně ty rybí. K doplnění sil po porodu TCM doporučuje vyvařit starou, vyběhanou a ideálně černou slepici (obraz energie jin) v kvalitním červeném víně. Vřele doporučuji, protože to mám vyzkoušeno sama na sobě. Krev také promazává klouby, a pokud jí je málo, nejprve dojde např. k občasné bolesti lokte, což se po čase zadře a vznikne třeba tenisový loket.
A ještě si řekněme něco o tom, proč nás někdy něco bolí. Je to proto, že krve máme buď málo, nebo jí něco přišlo do cesty a nedoteče tam. V tomto případě mluvíme o tzv. blokádě krve, s níž se nejčastěji setkáváme jako s bolestí. Při bolesti zad často dochází k přetěžování svalů a tím k vyčerpání čchi a krve. Přetížením dojde k následnému skřípnutí/přetížení měkké tkáně. Je to stejné, jako když nepromažete motor. Pak je vhodné blokádu odstranit například masáží nebo baňkami, pohybem, teplem atd.  Blokáda přitom může mít dvojí charakter – buď je tzv. plná, anebo prázdná a podle toho se pak v těle odehrávají odlišné děje, když do ní zasáhneme zvenčí. Pokud je blokáda z plnosti, tlak a teplo nejsou na místě. Jestliže ale vznikla z prázdnoty (chybí výživa, krev), tlak a teplo naopak pomůžou. Z praxe mohu potvrdit, že pokud manuálně vstoupíme tlakem do blokády z plnosti, stav klienta se zhorší. Motá se mu hlava, dostaví se nevolnost, bolesti se nezmění nebo se dokonce zvýší a celkový stav se zhorší, jako když přilijete olej do ohně. Pokud ale jdete na terapii s opačným typem, odcházíte s lehkostí…

Celý článek si přečtete v březnové Meduňce.

Koupit Meduňku