Meduňka

Obsah čísla 6/2024

Vítejte u červnové Meduňky. Na obálce tentokrát nemá květy jásavých barev, jak by odpovídalo jarním dnům, ale půvabný, poněkud snový výjev s pohádkovými motivy, předjímající hlavní téma tohoto čísla, tradičně věnovaného dětem a rodině. Svěží barvy květin si v tomto období užíváme všude kolem nás (stačí se venku rozhlédnout) stejně jako dlouhé dny plné světla i slunce. Ať vám tento čas zpříjemní i Meduňka, kterou právě otevíráte.      

Při přípravě každého čísla Meduňky vycházíme z přesvědčení, že člověk – dospělý i dítě – je víceúrovňovou bytostí. Proto si v článcích našich autorů přečtete (ve zkratce řečeno), jak pečovat o dětské zuby i jak pečovat o dětskou duši. V tomto směru si pozornost zaslouží článek o duchovní výchově dětí, v němž najdete zkušenosti duchovní léčitelky J. Wenkeové s řešením vážných zdravotních problémů dětí. Autorka vysvětluje, že příčiny těchto problémů se nacházejí mimo fyzické tělo a jaká rizika hrozí, nerespektují-li rodiče při výchově duchovní zákony (nebo je sami neznají). Článek nabízí pro leckoho možná překvapivý úhel pohledu na nemoc a zdraví a může inspirovat i k proměně postoje rodičů k výchově.  

 V tématu se dále věnujeme specifickým potřebám vysoce citlivých dětí (rozhovor s Jitkou Hákovou), Eva Joachimová ve svém článku upozorňuje na schopnost dětských říkanek energeticky harmonizovat organismus dítěte, o vzorcích „hodné holky a hodného kluka“, s nimiž mnozí zápasí i v dospělosti, píše Alena Burgetová. A jsou tu i další články mimo téma – o roli inzulínu v našem těle se dočtete v článku MUDr. Elekové, představíme léčivý fenomén Bruna Gröninga a v titulním rozhovoru se s námi filozof a spisovatel Jan Konfršt podělil o své názory a zkušenosti i o svůj dlouhodobý zájem o odkaz Ježíše Krista a J. A. Komenského. 

Právě tento rozhovor mě přiměl se konečně začíst do Komenského podobenství Labyrint světa a ráj srdce, patřícího patrně do skupiny knih, o kterých všichni slyšeli, ale jen málokdo je skutečně četl. Čtu text psaný jazykem 17. století a žasnu nad autorovou schopností stručně a trefně postihnout různé nedokonalosti světa, i nad tím, že jsme se jako lidstvo opravdu moc nezměnili. Poutník, toužící pochopit řád světa, smí být z rozhodnutí Osudu pozorovatelem a v doprovodu svých průvodců se postupně seznamuje s různými profesemi, stavy a vůbec děním na světě. A všude vidí spoustu nepravostí, pošetilostí a dalších neblahých vlastností… Rozčarovaný postupně dochází k poznání, že klíč ke štěstí je třeba hledat mimo tento svět – ve vlastním srdci a ve vztahu k Bohu. Ještě nemám dočteno, ale i tak je jasné, že text skýtá velmi bohatou inspiraci k úvahám a mnohá poučení i ve 21. století. Třeba připomenutí toho, že pokud se člověk snaží porozumět řádu světa a hledá něco, co se mu v okolním světě nalézt nedaří, vždy existuje možnost obrátit se do sebe a k vyšší síle… Tak si to občas připomeňme i v krásných dnech měsíce června. 

Zuzana Paulusová

Rozhovor s Janem Konfrštem 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA: Spokojená rodina, zdravé děti
Výchova dětí v Čechách aneb
„hodné holky“a „hodní kluci“ 10
Mgr. Alena Burgetová
Sláva hraní 12
Eva Joachimová
Kraniosakrální terapie a léčba
porodního traumatu 15
Lenka Lorien Kolárová
Zdraví dětských zubů 17
Ing. Iveta Kulhánková
Vysoce citlivé dítě
a jeho specifické potřeby
Rozhovor s Jitkou Hákovou 20
Mgr. Zuzana Paulusová
Psí mýdlo 23
Václav Větvička
Bylinka měsíce června:
violka trojbarevná 24
Bc. Martin Kolár
Zdraví je přirozený stav 26
Mgr. Stanislava Marešová
V červnu bude pastelka
definitivně obhájená! 32
Mgr. Zuzana Paulusová
Ovulace – klíčový moment
ženského cyklu 36
Tetiana Kovaříková
O hormonech: inzulín 38
MUDr. Ludmila Eleková
Výchova dětí z duchovního
pohledu 42
Marie Benešová
Píseň mého srdce 45
Jiří Mazánek
Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádky proti samotě

Řádková inzerce

Koupit Meduňku