Meduňka,  Pro inspiraci

Z lednové Meduňky: Co o roce 2022 prozrazuje tarot?

Naše spolupracovnice Milena Králová připravila pro lednové číslo MEDUŇKY, které je stále ke koupi na obvyklých prodejních místech, tarotovou předpověď na rok 2022. Co nás čeká? Přečtete si v lednovém čísle…
Číst můžete také na emedunka.cz

Rok 2022 k nám přichází pod šestou tarotovou kartou velké arkány. Tento archetyp má název Zamilovaní nebo Volba. Cílem je uvědomění si sebe sama prostřednictvím vztahů.

V roce 2022 nastává čas naučit se důvěřovat lásce a blízkosti, skutečně a hluboce se zajímat o vztahy s druhými lidmi a touto cestou poznat své skutečné „já“, svou podstatu. Naše účast ve všech druzích mezilidských vztahů vytváří naše životní zkušenosti, které jsou pro náš duchovní vývoj naprosto nezbytné. Víme, že „žádný člověk není ostrov“ a to, co postrádáme u sebe, hledáme podvědomě u druhých. Náš partner nebo druhý člověk v jakémkoli vztahu tedy zpravidla odráží naše vlastní nevyvinuté a neprožívané stránky, se kterými se potřebujeme konfrontovat – buď chceme ty kladné přijmout a od partnera se je naučit, nebo si ty záporné potřebujeme přiznat sami u sebe a pak se od nich potřebujeme odpojit. Obojí je ale možné jen přímou konfrontací. Některé věci se prostě nemůžeme naučit jinak než prostřednictvím vztahů.

Učební lekce nového roku
Archetyp Zamilovaní/Volba po nás žádá využívat svého nadání ke komunikaci s lidmi všech věkových skupin, zamýšlet se nad kvalitou a hodnotami svých vztahů, rozmyslet si, které jsou pro nás důležité a ty prohloubit a upevnit, a uvědomit si, které nás zatěžují, ubližují nám, nebo je nám v nich nepříjemně. Pak je třeba dodat si odvahy a tyto vztahy na nějakou dobu nebo úplně ukončit. Pomáhá nám nahrazovat staré novým a lepším, hodnotnějším. Platí to nejen pro vztahy, ale i pro všechny ostatní životní aspekty. Čili pokud chceme něco změnit, rok 2022 tyto změny podporuje a pod jeho vlivem se určitě bude jednat o změny k lepšímu.
Tento rok nás bude opakovaně učit správně se rozhodovat, protože bude plný možností, nabídek, návrhů a příležitostí. Astrologicky spadá karty Zamilovaní pod znamení Blíženců – vždy tedy budou nejméně dvě možnosti, mezi kterými bude nutné volit, nebo je v krajním případě dokázat obě sloučit v jeden prosperující celek. A stejně jako Blížencům přináleží dobrá schopnost komunikace, bude pro úspěchy v roce 2022 klíčová vhodná a srozumitelná komunikace. Naším hlavním úkolem bude, abychom rozvíjeli své nadání v komunikaci s lidmi, tedy abychom se soustředili na to, jak komunikujeme, zda jsme srozumitelní a pravdiví. Zásadními energiemi tohoto archetypu jsou láska, přitažlivost, sbližování, přijetí, spojení, oddanost a sjednocení protikladů láskou.
Archetyp Volba/Zamilovaní nám přináší informaci o tom, že je nutné proměnit staré návyky a myšlenkové vzorce, které nás omezují. Naším úkolem bude projít nějakou životní zkouškou a učinit důležitou volbu, která povede k naší vlastní sebeproměně. Chce se po nás, abychom došli ke sjednocení protikladů nikoli bojem nebo odmítáním, ale láskou a přijetím. Abychom mnohem více důvěřovali lásce a blízkosti ve vztazích, více se otevřeli a také více komunikovali a také více mluvili o svých citech a pocitech. Daný archetyp je zosobněním dvou protikladů, které se navzájem přitahují a jasně cítí, že se mají spojit, a tím vytvořit společnou větší hodnotu, než byla původní hodnota dvou oddělených částí. Je přitom ale potřeba zůstat v klidu a mít nadhled a nebrat věci přespříliš vážně. Humor je zde velmi silná podpůrná energie.
Máme už pochopit, že jediné vítězství je to, kde není poražených. Znamená to, že dokážeme komunikovat tak, aby vítězové byli na obou stranách. Není naším cílem ublížit druhým, ale nesmíme ani nechat ubližovat sobě. Cílem je jednat tak, abychom jasně dali najevo, jaký je náš názor a jak jsme se rozhodli svou volbu provést tak, aby zbytečně nikoho neranila. Musíme tedy nutně zůstat upřímní, autentičtí a svobodní ve svých rozhodnutích a nezradit sami sebe. Máme se naučit, abychom se ve vztazích nenechali ničím omezovat a nepřistupovali na falešné kompromisy.

Je jisté, že všechny naše vztahy odrážejí v konečném důsledku vždy právě to, jak zacházíme sami se sebou. A proto se ve vztazích s druhými lidmi setkáváme se sebou samými na hluboké vnitřní úrovni.
Rok 2022 je zkrátka rokem pro přemýšlení o našich vztazích a zhodnocení všech pro a proti. Důležité je pochopit, že budeme muset často spojovat protiklady. Je vhodné postupovat v klidu, krok za krokem a s rozmyslem, nic zbytečně neuspěchat, ale také se ničemu nevyhýbat. Všechny vztahy, které jsou pro nás důležité a které chceme uchovat, je důležité naplňovat stálým proudem energie, to znamená zájmem o druhé, časovou investicí, podporou, vzájemnou pomocí a humorem.
Archetyp Zamilovaní/Volba vyjadřuje vnitřní boj člověka, který stojí na životním rozcestí. Jde o volbu mezi snadným úspěchem, který ale může vést na scestí a těžkým údělem, jímž ale plníme svůj životní úkol. Je zde výrazné varování před „zaprodání se ďáblu“. Úkolem je rozhodnout se mezi cestou těžkých úkolů, které však v konečném součtu vedou k životní radosti a lásce a životu se ctí nebo mezi lehkou a jednoduchou cestou, která ale vede jen ke krátkodobým požitkům stahujícím lidské vědomí níž a níž do chaosu a duševního neklidu…

Celý článek si přečtete v lednové Meduňce…

Koupit Meduňku