Alternativní medicína,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Zdraví

Jmelí – pomocník při léčbě onkologických a chronických nemocí

Téma říjnového čísla Meduňky, které je stále dostupné na stáncích PNS nebo na obvyklých prodejních místech (a také na emedunka.cz), je věnováno prevenci a léčbě závažných nemocí. Naši autoři pro vás připravili řadu fundovaných článků, pro tento týden jsmw vybrali část článku praktické lékařky MUDr. Andrey Málkové o možnostech léčby pomocí jmelí…

Jmelí je magická rostlina, která byla vysoce ceněna a využívána snad všemi civilizacemi, včetně Keltů a Slovanů. V současné době je v souhře s konvenční léčbou terapie jmelím pravděpodobně nejvýznamnější metodou, jak zbavit pacienty strachu z onemocnění zvaným rakovina. Léčba vychází z anthroposofické medicíny, která se opírá o vědění rakouského filosofa a duchovního vědce Dr. Rudolfa Steinera (1861–1925) a švýcarské lékařky Ity Wegman. Anthroposofické nemocnice jsou dnes rozšířeny po celém světě, například v Jižní Americe, nejvíce však ve Švýcarsku a Německu, kde jsou plně integrovány do státního zdravotnického systému.
Terapie jmelím je kompatibilní s konvenční medicínou, její metody však rozšiřuje. Lékař se při léčbě pacientů nechává vést vědeckými poznatky západní medicíny, která je základem, avšak navíc bere v úvahu individualitu pacienta a jeho duševní a emocionální stav, vždycky s cílem posílit jeho životní síly. Přitom pacient není jen objektem lékařského umění, je také partnerem lékaře zodpovědným sám za sebe.
Účinné látky této zvláštní rostliny jsou snad nejsilnějším přírodním protirakovinovým lékem. Na základě tohoto poznání se od roku 1920 rozvíjela terapie jmelím, která se během let prosadila jako významný doplněk ke konvenční léčbě rakoviny. V německy mluvících státech Evropy proto onkologičtí pacienti ke klasické západní léčbě dostávají navíc léčiva ze jmelí, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

V klinických studiích bylo prokázáno, že extrakty ze jmelí zřetelně zvyšují kvalitu pacientova života: 

  • působí na zlepšení spánku, chuti k jídlu a fyzické výkonnosti
  • snižují nežádoucí účinky chemo- a radioterapie
  • snižují náchylnost k infekcím a depresivnímu ladění

Působením účinných látek ze jmelí bylo pozorováno zlepšení kvality a délky života.

Jak jmelí vlastně funguje?
Je známo, že zpočátku vyvolává určitý druh horečky, která následně stimuluje samoléčící síly a ze spirituálního pohledu harmonizuje vyšší bytostné články pacienta. V nádoru samotném brzdí divoký růst rakovinných buněk, často také může způsobit jeho zmenšení, nebo dokonce úplné vymizení. 
Jmelí, stejně jako chemoterapie, ničí nádorové buňky. Aktivuje přirozenou smrt nádorových buněk tzv. apoptózu. Jeho výhodou také je, že zdravé buňky a tkáně ochraňuje a pozitivně stimuluje celý imunitní systém, čímž konvenční onkologickou léčbu potencuje. Zároveň snižuje nežádoucí účinky chemoterapie stabilizací DNA zdravých buněk. Pacient se cítí výrazně lépe jak po stránce psychické, tak i fyzické.
Lékař indikující léčbu vybírá jmelí ze 13 hostitelských stromů:

1) dle postiženého orgánu  
2) Dle konstituce a aktuálního stavu pacienta podobně jako při volbě homeopatického konstitučního léku. Můžeme také říci, že tento způsob léčby je určitou analogií Bachovy květinové terapie, působí však hlouběji.
Zvláštní přednost terapie jmelím spočívá také v tom, že ji pacienti mimořádně dobře tolerují. Nežádoucí účinky vyskytující se u chemoterapie nejsou u léčby jmelím známé. Přísné testy dle platných mezinárodních standardů prokázaly, že léčiva ze jmelí je možné nasazovat bez obav z nežádoucích účinků.

Co je cílem této terapie?

  • kontrola růstu nádoru
  • podpora konvenční terapie a její snášenlivosti
  • posílení celého organismu
  • zlepšení kvality a délky života

Léčba jmelím se v posledních letech výrazně prosazuje také  v prevenci,   kdy je krátkodobě  nasazována u pacientů s pozitivní rodinou zátěží a také při obavách z onkologického onemocnění či při prekancerózách- buněčných změnách tkání, které časem mohou vést k propuknutí  onemocnění, jako jsou například  změny na děložním čípku,  dysplasie  prsou, či  zvětšení  prostaty  s lehkým vzestupem onkomarkeru PSA. Německý lékař dr. Wilkens toto preventivní ošetření označuje – nikoliv bez opodstatnění – za „očkování proti rakovině“…

Koupit Meduňku