Meduňka

Obsah čísla 5/2024

Je tady máj, lásky čas, a to nelze nechat jen tak bez povšimnutí. Láska je totiž hybatelem naprosto všeho. Nespojujme ji však se žádnými zromantizovanými představami, protože, jak říkal jeden z mých duchovních učitelů Vladimír Kafka, skutečná láska je procitnutí v Bohu. Pak si otevřené a vnímavé srdce dokážeme uchovat v každém aspektu svého života a v každé situaci. Může to vypadat jako velmi naivní představa, možná i fráze, jenže pokud se o to nepokusíme, nemůže být o našem skutečném uzdravení a zdravém životě ani řeč.
Vydání Meduňky, které právě držíte v rukou, se tematicky věnuje zdraví cév a srdce. Naši autoři do něj přispěli velmi zajímavým a podnětným čtením, které ocení každý, kdo je ochoten přemýšlet o svém zdraví trochu jinak, třebaže to není součást dosavadního mainstreamu. Chceme-li od přeléčování všech možných neduhů, které nás potkávají, pokročit ke skutečnému zdraví, je třeba podívat se na to s větší odvahou. Neznamená to, že svému tělu neulevíme, protože i západní medicína zaměřená na řešení vnějších symptomů je důležitá, ale zůstaneme-li jen u toho, svůj skutečný potenciál necháme ležet ladem, takže se zcela uzdravit ani nemůžeme.
Začněme tím, jak si všichni při každé příležitosti navzájem přejeme „hlavně to zdraví“. Ano, dá se říct, že v našem životě opravdu není nic důležitějšího než tělesné zdraví a duševní rovnováha, jenže k „A“ je vždy nutné říci i „B“. V nevědomosti, kdy ještě nevíme, že hlavním smyslem našeho života je žít láskyplně v souladu se Stvořitelem (Prvotním Zdrojem, Duchem), chceme být zdraví hlavně proto, abychom mohli žít dle programů svého ega a mohli se honit za svými osobnostními cíli. V této úrovni poznání to jinak ani nejde. Nevede to však nikdy k ničemu dobrému, protože ego nám velí soutěžit s druhými, povyšovat se, hromadit majetek třeba i na jejich úkor atd. Žijeme-li pod jeho diktátem, skutečné zdraví proto nikdy mít nemůžeme. Dokud se „neprobudíme“, stále jen přiléváme olej do ohně, a to je důvod, proč zdravotních potíží postupně přibývá. Za přáním mít zdravé tělo by měla být naše upřímná touha používat jej nikoliv pro naše ego, ale jako nástroj poznání Stvořitele, jímž ve skutečnosti je, a ničím jiným nikdy ani nebylo. Sami, jako těla s určitým tvarem a jménem, nejsme nic. Tělo je vozítko, které naší duši umožňuje získávání cenných zkušeností a poznání, a duše je součástí Ducha neboli Stvořitele. V odpovědích na moje otázky to v rozhovoru hezky vysvětluje MUDr. Soňa Peková, když Stvořitele obrazně přirovnává k velké měňavce, která má miliardy panožek (lidí). Do určité chvíle to lidé nevědí, a tak se ocitají v pasti, protože si svým nevědomým chováním nabíhají na vidle nejrůznějších problémů, včetně těch zdravotních. Proto vám, milí čtenáři a přátelé, s nastávajícím jarem přeji především rozpuk ve vašich srdcích… Přesně tak, jak říká mentorka Claire Shutes: „Naslouchej větru, mluví. Naslouchej tichu, mluví. Naslouchej srdci, ví…“

Věra Keilová

Rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA: Cesty naší krve
Srdečně cévní systém
a jeho zdraví 10
prof. RNDr. Anna Strunecká, Dr.Sc.
Zdravé cévy a srdce z pohledu
tradiční čínské medicíny 14
Mgr. Kristina Beranová
Zdravé cévy a přírodní léčba 17
Bc. Martin Kolár
Jak předcházet chronické
zánětlivosti v cévním systému 18
Charlotte Matysková

Top 10 bylin pro ženské zdraví 20
Tetiana Kovaříková
Jarní očisty a tradiční čínská
medicína aneb Jak podpořit
prvek Dřeva 22
Eva Zimmelová
Esence jako duchovní průvodce 24
Mgr. Petra Suchá
Oleje – zázračná léčiva 28
Iva Lhotská
Bylinka měsíce dubna:
Šišák bajkalský 32
Bc. Martin Kolár
O hormonech: aldosteron 34
MUDr. Ludmila Eleková
Meduňka na druhou 37
Václav Větvička
Indie – láska na první pohled 38
Lenka Lorien
Nástrahy pro kočku 42
Zdeňka Kudová
Na vlně ceremoniálního kakaa 44
Daniela Pečínková
Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádky proti samotě

Řádková inzerce

Koupit Meduňku