Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Psychosomatická medicína

Jak působí duchovní léčení?

 Na startu nového roku se většina z nás zamýšlí nad tím, co letos dělat a co naopak nedělat, abychom prožili dobrý rok, aby naše konání mělo smysl, abychom udělali něco dobrého pro sebe i pro druhé a napravili minulé chyby a omyly… Jenže mnohdy i přes dobré úmysly nevíme, jak na to… Inspirujte se u psycholožky a terapeutky PhDr. Marie Říhové, která v následujícím článku vysvětluje sílu a potenciál duchovního léčení…


Často se mě pacienti ptají, jak a za jak dlouho jim pomůže duchovní léčení a jak vlastně poznají jeho účinek. Pokusím se nyní na tyto otázky odpovědět.
Skutečným testem jakéhokoliv duchovního léčení je to, zda nám pomohlo v období krize. Medicína při léčbě chorob často používá léky, které působí pouze projevy a následky nemoci a nikoli na její příčinu (a navíc mívají značné vedlejší účinky). Nemoc se pak často přesouvá do  jiné orgánové oblasti. Pokud chceme působit na skutečnou příčinu nemoci, je třeba vyjít z celostního chápání lidské bytosti.

Kdo jsem?
V každém z nás je bezmezný duchovní potenciál, je ovšem nutné, abychom se učili ho hledat a nacházet. Úkolem duchovního léčení je naučit každého z nás poznat a pochopit, kdo doopravdy jsme. Každý člověk je totiž bytostí trojího druhu: – jaký si myslí, že je
– jaký si myslí druzí, že je
– jaký ve skutečnosti je
Důležité je oprostit se od mínění a kritiky druhých lidí, kteří naše jednání nemohou pochopit, protože nevědí, co nás k němu vedlo. Oprostit se také od sebemrskačské sebekritiky. Pak pochopíme, jak můžeme překonat problémy a obtíže v životě. Každý z nás má svou vlastní cestu, kopírování ostatních není řešením. Naše činy mají obrovský význam, protože určují nejen naše prožitky, ale také prožitky ostatních. Usilujme tedy o pozitivní činy a vyvarujme se činů negativních. Důsledky našich činů sahají mnohem dále, než si uvědomujeme. Činům vždy předcházejí myšlenky, a myšlenka je obrovská energie, která se neztrácí, ale odchází do prostoru kolem nás a do vesmíru. Mnoho lidí mi v životě ublížilo, mnoho lidí mne okradlo. Já ale vím, že to není můj problém, ale jejich problém, s nímž se budou muset dříve či později vyrovnat. Cítím k nim dokonce i soucit, a proto se nikdy nikoho nebojím. Cítím se silná a odvážná. Umím se podívat na utrpení druhých lidí přímo. Ani socialistická éra se svojí snahou zavírat duševně a tělesně postižené lidi za vysoké zdi ústavů mě nepřiměla odvracet se od utrpení druhých lidí nebo se dokonce bránit ho přijmout.

Nejsme oběti
I když se v životě ocitneme ve velmi obtížné situaci (nemoc dítěte, finanční těžkosti, ztráta zaměstnání či partnera…), je třeba abychom se stále snažili pomáhat,  jak jen můžeme. Neztrácejme sebevědomí a hlavně o sobě nezačínejme uvažovat jako o člověku s těžkou karmou a obtížným osudem. 
Karma není jednou provždy daná, v naší moci je ji změnit. Jestliže jsme schopni převzít od milované bytosti všechny obtíže a zármutek na sebe, pak nám to dá pocit klidu, pochopení a štěstí. Osvoboďme se od myšlenky, že jsme oběťmi osudu. Cokoliv zažíváme, je výsledek našich vlastních myšlenek a činů – třeba v hluboké minulosti, v životě nebo dokonce v životech před tímto životem.
Každé utrpení je lekce, jejímž smyslem je naučit nás být skutečně lidmi, nikoli zvířaty, která se požírají navzájem. A lekce, byť i sebebolestnější, nemá nikdy špatné záměry, jejím úkolem je posunout nás na vyšší stupeň vědomí. Příčinou našeho utrpení je často skutečnost, že se staráme jen sami o sebe. Pokud dáme jídlo hladovému, zachráníme život člověka, potom bez ohledu na to, zda jsme věřící či ateisté, žijeme svatě.

Další pilíře našeho štěstí
– nezabíjet
– nekrást
– nelhat
– neprovádět sexuální chování, které škodí jiným
Těmto zásadám se říká osobní disciplína. Naše minulost je naším osobním učitelem. Proto nikdy nelitujme toho, co se stalo a važme si všeho, co nás potkalo. Vždy si položme otázku: Mohu se starat o jiné, když se neumím postarat sám o sebe ?“
Sebeovládání a soustavná péče o mysl, duši a tělo jsou základem hledání svého vyššího já. Nemohu mít někoho ráda, když nemám ráda sama sebe. Jen pokud otevřu své srdce, mohu se dotknout srdcí lidí kolem sebe.

Rychlá řešení neexistují
Buďte trpěliví a existujte s vědomím, že najdete vše, co hledáte, pokud budete připraveni a budete to očekávat. Nenechte se pohlcovat zbytečnými, nekonečnými obavami. Žijte v momentu TEĎ.
Až přijde zítra problém, pak ho budete zítra řešit. Nezáleží na tom, zda jste podobný problém nedokázali vyřešit v minulosti. Teď trávíte čas třeba procházkou v krásné přírodě či při setkání s příjemným člověkem. Vychutnejte si tyto okamžiky s plným pocitem štěstí, bez vzpomínek na nezdary v minulosti a beze strachu z budoucnosti. Zbytečně se tak připravujete o energii, o napojení na univerzální zdroj inteligence, který pulzuje každým živým stvořením. 
Jakmile se vám podaří soustředit svou mysl na současnost, nikdy vám nebude chybět energie. Najdou jen ti, kdo hledají. Naučte se smát sám sobě. Zapomeňte na slovo musím. Nic nemusíte. Všechno můžete.
Ale za všechno budete spravedlivě odměněni. Za lásku láskou, za pomoc pomocí, za zradu zradou. Vězte, že den bez smíchu a lásky je den bez života. Převezměte kontrolu nad svým životem a staňte se pány svého osudu. Každý vnější úspěch začíná úspěchem vnitřním. Našimi jedinými omezeními jsou ta, která si vytváříme sami. Nejprve je potřeba změnit sebe a potom budeme schopni změnit svůj život.
Každá změna přináší nepohodlí a je riskantní. Jakmile však dáme dohromady sami sebe, svět kolem nás bude také v pořádku. Odpověď na každou otázku je už někde napsána. Všechny chyby, které jsme v životě udělali, už udělali i jiní. A tak žijme pro dnešek, už se nikdy nebude opakovat. Nesoutěžme s ostatními, soutěžme sami se sebou!

Osobní mantra
Doporučuji každému, aby si vytvořil vlastní mantru.
Mantra je soubor slov nebo slabik, sestavených dohromady za účelem pozitivního účinku. V sanskrtu man znamená smysl, tra znamená pocit. Mantra je tedy formule, jejímž cílem je osvobodit mysl.
Mantry mají velmi silný účinek. Nemusejí se říkat nahlas, mohou být i psané. Člověk, který se podceňuje, si může vytvořit mantru např.: Cítím se inspirovaný, silný, plný kosmické energie. Jsem mnohem víc, než se jevím.  Dřímá ve mně veškerá moc a síla světa.
Opakováním mantry s pravidelnou vizualizací sebe sama takovým, jakým se chcete stát, získáte nesmírnou sílu. Přeji vám hodně úspěchů a šťastný nový rok!

                                                           PhDr. Marie Říhová

Koupit Meduňku