Ekologie, příroda,  Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Životní styl

Pro inspiraci: Den stromů

Pátek 20. října je podle Kalendáře krásné paní DNEM STROMŮ. Ano, stromy máme kolem sebe, obklopují nás v přírodě i ve městě, ale otázkou je, jakou pozornost jim věnujeme. Jsou pro nás v běžném dni něčím víc, než jen „kulisou“? Všímáme si jejich krásy a proměnlivosti, zejména teď, na podzim, kdy jejich listí rychle mění barvy? Pokud plánujeme procházku nebo prostě jen jdeme po ulici či kolem parku, věnujme jim o trochu víc pozornosti… Inspirujte se v knize naší autorky Mileny Králové. Jmenuje se OBYČEJNÁ KNIHA O VĚCECH NEOBYČEJNÝCH a vyšla před časem v naší meduňkové edici. Snadno ji zakoupíte na našem e-shopu – podívejte se na www.obchodmedunka.cz . Autorka Milena upozorňuje na „zázraky všedního dne“, které nás stále obklopují, jen si jich musíme všimnout… Po přečtení této neobyčejné knihy se „obyčejná“ procházka do přírody může změnit v procházku „neobyčejnou“ – vědomou…

Vybrali jsme ukázku ze 16. kapitoly, věnované právě přírodě a stromům…

Příroda a stromy
Příroda je chrám. Dává nám možnost prožívat klid a mír. Jak krásně nabádá tarot: „Vnímej energie přírody i celého vesmíru a pozvi je do svého těla.“ Stát se součástí přírody je mystérium.
V přírodě můžeme vědomě sladit svůj rytmus s rytmem přírody a otevřít se tomu, co nás přesahuje. Pod širým nebem naše intuice snáze zachytí vnuknutí z vyšších sfér, což se v hluku městského života podaří málokdy. V přírodě je snazší najít vnitřní klid, který si pak můžeme uchovat nebo alespoň připomínat i ve stresujícím prostředí či situaci.
V přírodě také vždy načerpáme životní energii, která nás uzdravuje, zbavuje nás stresu, úzkostí, chaosu, spěchu i bolesti.  A platí to i o obyčejné procházce, kterou absolvujeme, aniž bychom takto přemýšleli. A což teprve, když se na tom podílíme aktivně a vědomě. Pak objevíme svůj vlastní životní rytmus. Když se s ním dokážeme sjednotit a uchovat si ho i v běžném životě a respektovat ho, udělali jsme pro sebe víc, než by se zdálo.

Lék na stres
Dýchání se na čerstvém vzduchu automaticky stává uvolněnějším a hlubším, a právě to sehrává podstatnou úlohu při odstraňování stresu. Také se optimalizuje krevní oběh, který je podle lékařů zodpovědný za stav imunitního systému. Jakmile však cítíme stres, krevní oběh stagnuje. Postupně jsme si však my lidé v moderní době na stresu vytvořili negativní závislost a také jsme ji zakotvili ve svém těle, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Být ve stresu je již standardní pocit, který jsme vyměnili za pozitivní závislost na klidu, jednoduchosti a radosti. Stres a obavy se vlastně staly základním návykem člověka. Je to norma. Bohužel.
Nevěřím lidem, kteří tvrdí, že na pravidelné chvilky v přírodě nemají čas. Jde jen o výběr priorit. A pokud se opravdu stane, že nám ani chvilka času pro pobyt v přírodě nevyjde, buďme alespoň vědomě v kontaktu s nebem, kdy v každé části dne víme, jaká je obloha. Cítit vzduch, vnímat vánek nebo vítr, sluneční paprsky, teplotu vzduchu a uvědomovat si přitom i zem pod nohama, můžeme kdykoliv.
V této souvislosti doporučuji Oshovu Nejkratší meditaci. Je to velice jednoduchá technika, kterou můžeme bez problémů provést několikrát denně. Na chvilku se v kterémkoli okamžiku dne zastavíme, zvedneme hlavu k nebi (ještě lépe i obě paže) a uvědomíme si sami sebe právě v tomto současném okamžiku jako součást přírody. Na chvíli se „připojíme “. Vnímáme, že jsme nohama na zemi a hlavou v oblacích. A tak to má být, protože v tom tkví životní rovnováha.

Představte si krásný, silný, zdravý listnatý strom. Aby mohl nést svou širokou korunu, kvést a dávat plody, musí mít pod zemí stejně tak široké kořeny. Tvarem připomíná přesýpací hodiny.
Naslouchat tekoucí vodě uklidňuje uši,
Hledět na zelené stromy a rostliny uklidňuje oči.
Cítit vůně přírody uklidňuje smysly.
Dotýkat se jemného a měkkého uklidňuje nervy.

úryvek z taoistické básně

Stromy – bytosti, přátelé
Dnes už se běžně mluví o prospěšnosti přímého fyzického kontaktu se stromy, i když informace o léčebných účincích stromů na lidská těla i duše jsou staré jako lidstvo samo.
Není úplně nutné znát přesně konkrétní účinky jednotlivých druhů stromů.  Je to stejné jako s polodrahokamy, jejichž léčivé účinky jsou dávno vědecky prokázané – ani tady nemůžeme udělat chybu, pokud si kámen prostě vybereme podle intuice neboli podle toho, jak vnímáme jeho energii.
Stromy jsou nám z vývojového hlediska ještě mnohem blíže než kameny. Stejně tak jako u kamenů tedy podvědomě vycítíme, ke kterému stromu nás to právě táhne a u kterého je nám dobře. To se v různých situacích a v různých životních obdobích mění, stejně tak jako se v životě střídají medicinská zvířata, i když většina z nás si „svůj“ strom oblíbí natolik, že s ním naváže přátelský vztah, často na celý život.
Strom, se kterým nás pojí takové přátelství, naši sympatii bezpečně vycítí a opětuje ji. Zkuste to a pocítíte to na vlastní kůži. Stejně jako v každém jiném vztahu je i ve vztahu se stromem nutné nejen brát, ale také dávat. Měli bychom (stačí v duchu) strom pozdravit, dát mu najevo, že jsme rádi, že existuje, požádat ho o podporu a za jeho energii mu také poděkovat. Stromy jsou schopny vnímat myšlenky a pocity lidí, a to i na velké vzdálenosti, což dokazují současné vědecké výzkumy na kvantové úrovni. Všechno je přece ve spojení se vším a platí ,jak uvnitř, tak vně‘. Vše existuje v jednom Vědomí, všechny součásti vesmíru jsou na sobě závislé a souvisejí spolu. Stromy jsou nejen symbolickými, ale i fyzickými prostředníky mezi nebem a zemí.
Strom v sobě nese symboliku celého stvoření a lidského života. Koruna stromu představuje budoucnost, kmen přítomnost, kořeny minulost

Symbolika jednotlivých stromů
Každý strom vyjadřuje a podporuje určitý princip bytí. Má své konkrétní osobité vyzařování a svou energii, která v lidském těle vyvolává odpovídající rezonanci. Informace, o které se s vámi teď podělím, jsem pochopitelně nevymyslela, přede mnou to udělali jiní, za což jim patří velký dík. Já to jen svými zkušenostmi potvrzuji.
Například dub je symbolem síly. A to jak síly ducha, tak síly fyzické. Posiluje naši intuici, víru ve správná vnuknutí, svobodnou volbu a porozumění zákonitostem osudu.Je stromem spravedlnosti a nejvyššího zákona, pochopením zákona příčiny a následku čili karmy. Učí nás vidět za vším univerzální lásku. Dub pomáhá přijmout vlastní zodpovědnost, ale zároveň odmítnout nést zodpovědnost, která nám nenáleží.Učí nás, že naše ANO získá na hodnotě teprve tehdy, když umíme říct i NE. Udržuje rovnováhu mezi tělem a duchem. Dub je tím pravým stromem pro ty, kteří mají pocit, že jim bylo ukřivděno, a často říkají: „Proč se to muselo stát zrovna mně?“ nebo „Vůbec nevím, co mám dělat…“
Další nádherný strom je buk. Umožňuje nám získat odstup od situace. Uklidní nás, že nic nespěchá natolik, aby se to nedalo vyřešit v klidu. Je to ideální pomocník pro workoholiky. Buk dává vyrovnanost a nadhled a také umožňuje vidět souvislosti.Tento strom vyhledejte, pokud máte neustále hlavu plnou myšlenek, nedokážete vypnout, upřednostňujete rozum před srdcem a používáte tyto věty: „Když to neudělám já, tak to neudělá nikdo!“ nebo „Na to nemám čas!“ případně „Takhle už to dál nejde!“    

Jako zástupce kvetoucích stromů uvedu nádhernou lípu, strom s ženským principem. Ve spirituální rovině je to rodinný strom, mimořádně laskavý k lidem, ochranný a přátelský. Lípa je strom lásky, smiřuje s osudem, s předky i potomky, čistí a uzdravuje mezilidské vztahy a také pomáhá odpouštět. Má uklidňující vliv, mírní a hojí všechna zranění těla i duše. Dává jistotu, že nikdo není sám. Lípu by měli často navštěvovat lidé, kteří se neumí začlenit, jsou samotářští a často říkají: „To ti nikdy neodpustím!“ „Po ostatních mi nic není, jdu si za svým“ nebo „Nikoho nezajímám, nikdo mě nemá rád.“
Lípa vždy stávala na náměstích, okolo kostelů a kapliček, u božích muk. Naši předci moc dobře věděli, že její energie je potřeba právě tam, kde se setkávají lidé, kteří se potřebují v klidu dohodnout nebo usmířit. Jsem opravdu ráda, že lípa je naším národním stromem.
Jako zástupce stromů jehličnatých vybírám běžný, ale nádherný modřín. Modřín nám dává odvahu prostě žít, radovat se ze života a nechat vše plynout bez našich věčných zásahů rozumu, logiky, ega atd. Jednat sám za sebe, ale nikdy na úkor druhých. Energie modřínu je dávající a připomíná nám, že čím více dáváme, tím více dostáváme. Odpoutává nás od závislosti na výkonu, úspěchu, poměřování sil, majetku a kariéře. Navrací nás k našim snům a k víře ve vlastní intuitivní pravdy. Pomáhá nám vytvářet svou vlastní radostnou realitu bez ohledu na názory a posuzování druhých a také v získání vnitřní svobody to je princip modřínu. Modřín by měli často vyhledávat ti, kdo mají málo sebedůvěry, jsou strnulí a jimž jsou vlastní věty: „To už je na mně moc, to nezvládnu“, „Jsem na všechno sám, nikdo mi nepomůže“, „Bez práce nejsou koláče. “ 
Jehličnatým stromem s ženskou energií je sosna, borovice. Borovice dává sílu přežívat i v extrémně chudých podmínkách, žít nenáročným a přitom plnohodnotným způsobem života. Zároveň je symbolem dlouhověkosti a dobrého zdraví a také rovnováhy v dávání a braní.Borovice svou přítomností utěšují ty, kdo se cítí opuštění, zklamaní nebo nemilovaní. Podporují nás v tom, abychom byli sami sebou a nepřistupovali na falešné kompromisy jen proto, abychom se zalíbili druhým lidem. Odvádějí nás od přetvářky a od strachu, že nemůžeme obstát právě takoví, jací doopravdy jsme.
Borovice nás vede k tomu, abychom přestali všechno posuzovat, hodnotit a rozdělovat na dobré nebo špatné. Abychom přestali přísně posuzovat a odsuzovat i sami sebe, dokázali se přijmout i se svými chybami, a tak si uvědomovali svou lidskou důstojnost. Borovice tedy disponuje léčivou energií pro ty, kdo si sami sebe příliš neváží a mají pocit, že za všechno mohou oni a jsou za všechno zodpovědní stejně jako pro ty, kdo se podřizují druhým z přehnané zdvořilosti, která souvisí s malým sebevědomím. Pomáhá i těm, kdo si myslí, že si zaslouží trpět. Lidé, kterým může být borovice velice nápomocna, přemýšlejí tímto způsobem: „To mě mrzí“, „To jsem neměl říkat“, „Za všechno můžu já“, „Zasloužím si to, zasloužím si trpět“. Borovice (sosna) vyzařuje velmi silnou energii klidné vnitřní autority a zdravého sebevědomí.

Stromy kolem nás
Velmi jednoduchým, a přitom zajímavým způsobem, jak vnímat energii stromů, je uvědomit si, jaké stromy denně vídáme ve svém okolí – ať už kolem svého domu nebo v místě, kde pracujeme, případně jaké stromy rostou kolem cesty, kudy denně chodíme. I zde platí věta, že náhoda neexistuje! Pokud nemáte možnost být často v přímém spojení se stromy, můžete jejich energie vnímat i prostřednictvím jejich plodů, listů, kůry či větvičky.
Velmi jednoduchým, a přitom zajímavým způsobem, jak vnímat energii stromů, je uvědomit si, jaké stromy denně vídáme ve svém okolí – ať už kolem svého domu nebo v místě, kde pracujeme, případně jaké stromy rostou kolem cesty, kudy denně chodíme. I zde platí věta, že náhoda neexistuje! Pokud nemáte možnost být často v přímém spojení se stromy, můžete jejich energie vnímat i prostřednictvím jejich plodů, listů, kůry či větvičky.
Z plodů ovocných stromů můžeme střádat i jádra nebo pecky, je skvělé je použít jako výplně polštářků. Zejména třešňové pecky mají úžasnou schopnost dlouho udržet teplo. Nahřátý polštářek je skvělý pomocník na bolavé svaly a klouby, namražený zase na otoky, záněty a bolesti hlavy. Kaštany, žaludy, bukvice, nejrůznější šišky a další usušené plody a listy jsou navíc krásné dekorativní předměty a v proutěném košíku nebo skleněné míse splní kromě svého léčebného účelu i funkci estetickou…

Koupit Meduňku