Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Znamení v nás: Vládne nám hrdý Lev…

V současných dnech nám vládne znamení LVA. Jací jsou Lvi a Lvice? Rozborem jednotlivých znamení zvěrokruhu, tedy i Lva, se velmi podrobně zabývá Markéta Vostrá ve své knize Znamení v nás, která vyšla před časem v naší edici Knihovnička Meduňky. Markéta prokládá text i názornými a poučnými velmi zajímavými případy ze své bohaté tarotové praxe… Nabízíme ukázku, v knize ovšem najdete ke každému znamení mnohem více informací… www.knihovnickamedunky.cz


LEV – naše síla vůle
23. 7. – 22. 8.
Lev v nás je vědomí si sebe sama, své individuality svých hranic, svého ega, své vůle, své moci.

Jak nejlépe popsat toto znamení?
Stačí se podívat vzhůru k nebi na jeho vládce, kterým je samo slunce. Příjemně hřejivé, jarně laskající, svým teplem uzdravující. Nebo také žhavé, sálavé, kdy vzduch je horký jako láva a není se kam schovat, pálící tak, až zůstává jen sežehlá zem a poušť.
Jak bylo výše popsáno, toto znamení má výrazně co do činění s uplatněním Já mezi ostatními. Na rozdíl od Raka, který má potřebu či tendenci se s druhými hluboce propojit prostřednictvím emocí, Lev se záměrně odděluje pro uchopení své vlastní síly.
Ta je v důsledku znovu použita pro druhé, ale způsobem, který určuje Lev.
Lev potřebuje vládnout a nejbližším útvarem je právě rodina. Lev má v sobě hluboce založený smysl pro klan a jeho přežití a prosperování. Vše, co Lev dělá a vytváří, je motivováno užitkem pro rodinu.
Ovšem kdyby se k tomu mohla vyjádřit rodina, potvrdila by, že jí sice nechybí nic, co se týká hmotného zabezpečení, ale zároveň vše, co by potvrdilo jejich vlastní identitu, protože na tu se Lev rozhodně neohlíží a vždy rozhodne tak, jak se on domnívá, že je správné.
Lev vyzařuje to, co má v rámci zvěrokruhu v popisu práce. Autoritu. Může být moudrým vládcem a ostatní nemají problém tuto autoritu uznat a přijmout její pravidla, která pokud stále mluvíme o moudrém vládci – jsou spravedlivá, morální a zajišťují fungování společenství.


Dvě tváře Lva
Každé znamení má své dvě tváře a ta Lví odvrácená je rádoby autoritou, která si sice „vyřve“ funkci, ale poté vede klan po křivolakých cestách své nevyzrálé osobnosti. Většinou to nedopadá dobře pro všechny zúčastněné. Připadalo by nám podivné usednout vedle řidiče, který sotva dosáhl deseti let. Jeho způsob jízdy by tomu zřejmě odpovídal a rozhodně bychom se necítili bezpečně.
V životě mnohokrát narazí náš vnitřní Lev na vnitřního Lva někoho jiného a je potřeba zaměřit území, vytýčit hranice. Kam až si pustíme něčí ego? Či do jaké míry si něčí potřebou moci necháme zkazit svůj vlastní život? Vedle koho usedáme a dovolíme mu, aby řídil náš život, přestože o něm nemáme valné mínění? Jak často se podvolujeme něčemu, co nám bytostně nesedí, a přesto z takzvané slušnosti nejsme schopni říci ne?


Příběh z praxe
Docela roztomilý je příběh jedné rodiny, které pevnou rukou vládne matka Lvice. Ta kdysi zakoupila chalupu a pro svou rodinu z ní vytvořila víkendový pracovní tábor, místo, kde neexistuje zahálka či sladký odpočinek po celotýdenní práci. Zajímavé je, že ač rodina na této nemovitosti pracuje roky, není to příliš znát. Matka Lvice je natolik přesvědčena o své neomylnosti, že odmítá jakoukoli odbornou radu.
Jednou přijela na návštěvu přítelkyně její dcery, vyhlášená kuchařka. Matka Lvice zavětřila možnost někoho opět pověřit úkolem a poručila si buchty. Přítelkyně tedy nekladla nejmenší odpor a pustila se do pečení. Matka Lvice se každou chvíli přitočila ke kynoucímu těstu a něco tam přihodila. Tu zbytek starého kakaového pudingu v prášku, či žluklé žitné mouky, zkrátka to, co jí ve spíži padlo do ruky a teď se to může spotřebovat, aby se to nevyhodilo. Přítelkyně se jen jednou zmohla na odpor, ale byla Lvicí nekompromisně umlčena s tím, že to tomu nemůže uškodit.
Buchty byly po vytažení z trouby velmi tuhé, tmavé, chuti nedefinovatelné. Matka Lvice žvýkajíc pronesla: „No poslechni, já myslela, že ty přece umíš péct.“
Bohužel mi není znám komentář nešťastné pekařky, ale lze předpokládat, že na chalupu už zřejmě nepojede. Takto matka Lvice velela všude, kam její teritorium sahalo. Stejně mluvila do stavby střechy, do pokládání podlahy, zkrátka do všeho, co se v jejím teritoriu dělalo. Zvláštní je, že rodina plnila příkazy a nikdy ji nenapadlo se vzepřít, i když pod tímto vedením budovali Kocourkov.
Toto je tedy odvrácená strana lvího působení. Toto znamení disponuje mocnou silou, kterou nazýváme vůlí. Je to naše schopnost zaměřit svou energii kýženým směrem a dosáhnout vytčených cílů.
Pokud tuto mohutnou energii nasměrujeme skrze nesmysl, podaří se nám jej úžasně zvětšit. Tato ohromná síla může ve svých dopadech hodně poničit vztahy s blízkými.
Lví Já vjede s buldozerem mezi sbírku starých porcelánových hrnečků a překvapeně hledí, že se to druhých dotklo. Jejich city jsou stejně křehké jako starý porcelán, ale to Lev neuzná či spíše nemá dostatek empatie, aby toto pochopil.
Klient Roman mi vyprávěl o své matce Lvici. „Je s ní nesmírně složitá komunikace, respektive, není to příjemné klábosení s mámou, ale kontrolní výslech. Myslím si, že o mne a můj dospělý život zase až takový zájem nemá, že nejde ani o její zvědavost. Zřejmě pouze o tu kontrolu.“ „Kde jsi byl? Kam jedeš? V kolik přesně ti startuje letadlo? Kde přistane? Čím jsou pilotovi rodiče? Kdo tam s tebou bude? Jaká je jejich práce? Kde dokončili vysokou školu?“
„Jakmile takto spustí, což je pokaždé, nemám chuť odpovídat vůbec, respektive ji asi zbytečně razantně umlčím a na našem vzájemném kontě přibude jen další oboustranná hořkost z neporozumění. Nepamatuji si, že by se mě úplně normálně zeptala, jak se mám nebo co mě baví, netuší o mém životě vůbec nic, protože ji zajímá více člověk, kterého nikdy neuvidí.“
Ale Lev není samozřejmě jen samozvaným, egoistickým vladařem, jeho vyšší poloha či světlá strana je neuvěřitelně vitální a přitakávající životu ve všech směrech a formách.
Pokud Lev zvládne svou animalitu či ji transformuje do podoby, jež je pro jeho vývoj smysluplnější, jeho cesta k moudrosti či pochopení záměru je otevřena.
Lev potřebuje ke svému životu kulisy, které jsou takzvaně na úrovni. Lev moudrý, tedy Lev na vysoké vnitřní úrovni, již tyto prostředky ke zvýšení pocitu sebevědomí nevyhledává. On sám je tím, co transformuje vše nízké a jeho vnitřní jas prozařuje okolí. Jeho vyzrálost pomáhá druhým nalézt svou vlastní tvář a projít v pravdě alchymistickou proměnou.
Zabezpečení je pro Lva odpovědí na jeho úspěšnost, na schopnost dát své vůli konkrétní tvar. Lev je král, který si získané umí také patřičně užít. A jak již bylo podotknuto, Lev je rozený organizátor a své pohodlí si umí zajistit právě prostřednictvím ostatních.
K jeho dobru ovšem budiž přičteno, že málokdo umí být takovou ozdobou společnosti jako právě on. Jeho vyzařování naplní v mžiku prostor. I ten nejobyčejnější oděv halící Lva na něm vypadá zajímavě. Žena Lvice, která zvolí červenou barvu nehtů, ji opravdu povýší na královskou červeň, na ní nebude působit lacině.

Lev a děti
Lev má velice rád děti a také většinou zakládá početnější rodinu.
Lvice Helena se provdala za muže se čtyřmi dětmi ve vlastní péči. K těmto dětem přibyl časem syn a poté, po rodinné tragédii, ještě dvě osvojené děti z příbuzenstva. Všem vytvořila rodinné zázemí, všichni vystudovali vysoké školy a časem založili vlastní rodiny.
Helena zvládla nejen domácnost, ale i velmi výraznou vlastní kariéru. Nabízí se otázka, jak to všechno dokázala? Odpověď je velmi jednoduchá, je to Lvice.
Toto znamení umí nasadit veškeré síly, pokud je potřeba. Překypuje životní silou, a jestliže si vytvoří funkční systém, zvládne prakticky cokoli. A dosáhne úspěchu, protože ten je vždycky odrazem osobní snahy a pracovitosti.
Bylo již mnohé řečeno o líných Lvech, ale je to stejné jako se lvem v kleci. Když se někomu vezme potřebný prostor pro sebevyjádření, dostaví se apatie. „Líným“ Lvem může být tedy ten, který nebyl ve správný čas či spíše ve správném věku motivován k rozvoji sebe sama. Nelze se ale donekonečna vymlouvat na to, co měli či neměli udělat kdysi naši rodiče.
Jednou ze známek dospělosti a vyzrání, což je právě to, oč Lev v nás usiluje, je naše vlastní dovýchova. Tedy osvojit si přesně to, čemu nebyla z mnoha důvodů věnována dostatečná pozornost.
Lev v nás je tím, co nás vede na vrchol a udržuje v nás oheň optimismu, že v cíli na nás čeká odměna, pro kterou toto celé podnikáme.

Koupit Meduňku