Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rady a tipy

Trénujte intuici…Třetí oko je branou k vyššímu poznání – a rozvíjet tuto schopnost může každý – tedy i vy!

„Lidé, jejichž Třetí oko je probuzené a aktivní, disponují schopnostmi, které jsou pro mnohé lidi daleko za hranicemi fantazie,“ vysvětluje ve své nové knížce Aktivujte své Třetí oko její autorka MUDr. Monika Sičová, naše autorka a dlouhodobá spolupracovnice. O schopnosti, které člověk získá probuzením Třetího oka, se lidé zajímali už odedávna, Monika k tomuto tématu přistupuje s hlubokou znalostí věci a zároveň tak, aby informace byly srozumitelné pro nás, lidi třetího tisíciletí. Kniha je úžasným průvodcem na cestě k probuzení pozoruhodných schopností i na cestě k sobě samým – a věřte, že na tuto cestu se může vydat každý… Knihu zakoupíte na našem e-shopu www.obchodmedunka.cz nebo na www.knihovnickamedunky.cz

Ukázka z knihy:
Lidé s probuzeným Třetím okem mohou být schopni například mimosmyslového vnímání, telepatie, pozorování aury a energetických toků, vnímání toho, co si lidé myslí, a dokonce i astrální projekce. Vše závisí na tom, nakolik se vám podaří své Třetí oko energizovat. I u začátečníků, jejichž Třetí oko se teprve začíná probouzet, dokáže jeho obnovující se moc zajistit lepší a kvalitnější spánek, vyšší inteligenci, vylepšení kreativních schopností,  představivosti, intuice, paměti a fantazie. Jakmile se vám podaří vaše Třetí oko probudit a aktivovat, budete se s jeho pomocí schopni napojit na nefyzické energie. Znamená to, že budete moci vnímat své spojení s vyšším jsoucnem, s paralelním vesmírem kde sídlí vaše duchovní tělo ve světě složeném z ušlechtilých vibrací vyšší úrovně. Poznáte, že tato spojení, tyto energetické toky jsou všude kolem vás – ovlivňují celý náš viditelný svět, ačkoli o jejich existenci většina lidí nemá ani ponětí. Díky znalosti principu, který ovlivňuje vše okolo vás, budete schopni ovlivňovat události, které se kolem vás dějí. Tato spojení budete mít neustále k dispozici, poslouží vám jako neomylný kompas, díky kterému budete schopni vždy vybrat rozhodnutí, které vás nejlépe a nejrychleji přivede ke splnění vašich cílů a přání.

Třetí oko má každý z nás. I vy!
Možná si říkáte, jak to, že se u mě neprojevují všechny ty úžasné schopnosti, které nám Třetí oko dokáže zprostředkovat? Znamená to snad, že Třetí oko mají pouze výjimečně nadaní jedinci? Je možné, že Třetí oko snad vůbec nemám? Ale kdepak. Třetí oko má každý z nás a tudíž samozřejmě i vy. Důvod, proč zatím nedokážete využívat jeho skvělých schopností je jednoduchý: Stejně jako jiné tělesné orgány, které sice byly pro naše dávné předky nutností k přežití, ale pod současným vlivem civilizace nejsou využívány, i Třetí oko ochabuje. Stejně jako vaše svaly, které jsou vlivem sedavého zaměstnání postupně nahrazovány tukem, tak i váš vnitřní duchovní zrak, vaše Třetí oko postupně atrofuje, jelikož jste jej nikdy nepoužívali. Přestože bylo pro naše předky Třetí oko naprosto nezbytné jako prostředek včasného varování před nebezpečím, jako byly na příklad jedovaté bobule či útok predátora, dnes svou intuici využíváme minimálně.
Úroveň energie, která přes čakru Třetího oka proudí, je velice slabá a my se tak podobáme lodím bez plachet, kompasu a kormidla, které jsou rozbouřeným oceánem unášeny neznámo kam. Nevíme, co se okolo nás děje, netušíme co si ostatní lidé myslí a neumíme předvídat budoucí události, takže se nedokážeme předem vyhnout kolizím a problémům, které nás nevyhnutelně čekají, stejně jako na bezcílně bloumající, neovladatelnou loď, která dříve či později narazí na útes a klesne ke dnu i s celou svou nic netušící posádkou.

Jak probudit Třetí oko
Pokud chcete vaše Třetí oko probudit a získat tak duchovní schopnosti, o jakých se vám dříve ani nesnilo, budete se muset vydat na dlouhou cestu vnitřní očisty, správné životosprávy, meditace, harmonizace vašich čaker a proudění vaší vnitřní energie, kterou soustředíte do vaší šesté čakry. Princip fungování je v podstatě stejný, jako když chodíte do fitness centra. Netrénujete ovšem vaši fyzickou, nýbrž duchovní sílu – a stejně jako u cvičení s činkami, i u tréningu harmonizace vaší vnitřní energie a posilování čakry Třetího oka se postupně začne vaše šestá čakra probouzet a sílit. Jedná se o dlouhodobý proces, který je potřeba postupně rozvíjet a zdokonalovat, nejlépe pod vedením zkušeného odborníka. Přestože se v této knize dozvíte spoustu informací a praktických tipů o tom, jak probudit vaše Třetí oko,  vaši cestu k osvícení si můžete podstatně zkrátit pomocí online i živých  kurzu otevírání Třetího oka od MUDr. Moniky Sičové,  monikasicova.cz– autorky,  která patří mezi přední odborníky na tuto tématiku v ČR. V kurzu budete všechny techniky trénovat pod dohledem zkušených lektorů a ve společnosti dalších adeptů, s nimiž můžete sdílet své zkušenosti. MUDr. Monika Pranama Sičová je žákyní Ma Anandy Sarity, světoznámé mistryně tantry a mystičky, která nabízí kurzy a školení po celém světě a disponuje neuvěřitelnou vnitřní sílou a mystickými schopnostmi, které jí předal samotný mistr Osho, v jehož osvícené blízkosti žila téměř 20 let.

Co získáte probuzením Třetího oka
Třetí oko je sídlem lidské duše, umožňuje nám naplno rozvinout naši intuici, vnímat dobré či špatné energie proudící mezi lidmi a odhalovat tak věci či informace, které nám dosud byly skryty. Lidé, kteří probudili své Třetí oko a stali se vidoucími, popisují tento stav jako když náhle vyjdete z temného sklepa do prosluněného letního dne. Náhle vidíte souvislosti, které vám předtím nedocházely, je vám jasné, která rozhodnutí jsou dobrá a která špatná, který člověk je váš přítel a kterému byste se naopak neměli příliš důvěřovat. Dokážete dopředu vycítit nebezpečí a instinktivně se mu vyhnout. Často nedokážete zdůvodnit, proč to tak je, ale prostě to víte, cítíte a vnímáte to jako tu nejpřirozenější věc.
Tato schopnost, ať už jí budete říkat intuice, jasnozřivost či nějak jinak, vám umožní orientovat se v životě, nacházet nové příležitosti a být mnohem úspěšnější po všech stránkách. Sílu intuice dokazují i mnozí super úspěšní lidé, jako například Jeff Bezos, Steve Jobs, Richard Branson či Elon Musk, Albert Einstein, Nikola Tesla, kteří během rozhovorů s novináři často přiznávají, že je to právě intuice, která je přivedla k jejich současným úspěchům a umožnila jim vybudovat obrovská finanční impéria. Je to intuice plynoucí z moci probuzeného Třetího oka, která jim ukázala příležitosti, které nikdo jiný neviděl. Tyto schopnosti získáte probuzením Třetího oka i vy.
Sílu intuice a její schopnost pomáhat lidem přijímat lepší rozhodnutí potvrzují i vědecké výzkumy na  předních světových univerzitách, které jasně ukazují, že intuitivní rozhodnutí jsou přijímána rychleji a jsou často objektivně „lepší“ než ta, která učiníme pouze s pomocí racionálních prostředků. Ti, kdo aktivně pracují na rozvoji své intuice, jsou schopni činit lepší, rychlejší a přínosnější rozhodnutí.

Koupit Meduňku