Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Je tady nový titul edice Knihovnička Meduňky: Obyčejná kniha o věcech neobyčejných…

Milí přátelé, vážení čtenáři, spolu s prosincovou Meduňkou vyšel také nový titul naší meduňkové edice. Autorkou knihy s pěkným názvem Obyčejná kniha o věcech neobyčejných je naše spolupracovnice, pedagožka a lektorka Milena Králová, která je zároveň osobností a respondentkou titulového rozhovoru předchozího, listopadového čísla Meduňky. Zatímco ve své první „meduňkové“ knížce s názvem Děti nového milénia se věnovala dětem a jejich výchově, ve své nové knize se zabývá tzv. věcmi mezi nebem a zemí, ať už jde o fenomén lidské duše nebo třeba o výklad z tarotových karet. Přesně tato „neobyčejná“ témata se hodí do nastávajícícho období adventu, tak si dopřejte příjemné a inspirativní čtení, které potěší na duši – opravdu to potřebujeme… Kniha může také být pěkným vánočním dárkem pro vaše blízké a milé lidi…-:) Tak ať se vám líbí!


Nejdříve knihu představíme…

V rozhovoru, který jste si mohlil přečíst v listopadovém čísle, požádala redaktorka Věra Keilová paní Milenu, aby svou novou knihu krátce představila…

Jak bys krátce našim čtenářům představila svoji novou knihu a jak vznikala? Kdy ses začala zajímat o věci mezi nebem a zemí?
„Moje druhá knížka vznikla podobně jako ta první, vlastně na žádost druhých lidí, ať už přátel či klientů – zkrátka že by bylo fajn aby to, o čem mluvím nebo píšu v článcích, bylo možné si někde přečíst v uceleném podání. Meduňka mi tuto možnost dala a já jsem za ni ráda. Ty zmíněné „vyšší“ věci jsem asi vnímala vždycky, i když vedená jsem k nim nijak nebyla. Moje maminka i táta se naopak vždycky divili, kde jsem „to“ vzala.
Vždycky jsem byla úzce napojena na přírodu, kterou jsem vnímala, kam až mi paměť sahá. Jako malá jsem si povídala s květinami, se stromy, s nebem… byla jsem vlastně takový rozený malý „pohan“ v tom nejlepším slova smyslu, tedy uznávala jsem své přírodní náboženství. Později se mi staly různé zážitky, ovlivnily mě různé knihy, různí lidé a různé zkušenosti, které mě v mém duchovním nastavení utvrdily, “ vysvětlila Milena Králová důvody, které ji vedly k napsání knihy.

A tohle je úvod, který pro knihu napsala přímo redaktorka Věra, která – jak vysvětluje – se při spolupráci s Milenou postupně spřátelily:

Milí čtenáři časopisu Meduňka a knížek z naší edice!

Vítám vás už u druhé knihy naší autorky, pedagožky a lektorky Milena Králové. S jejími články na různá témata se na stránkách našeho časopisu setkáváte už několik let a v roce 2019 vyšla v edici Knihovnička Meduňky také její první kniha Děti nového milénia. Shrnula v ní svoje vlastní zkušenosti z mnohaleté pedagogické práce, ale rovněž vycházela z nejnovějších vědeckých výzkumů. Svoji „obyčejnou“ knihu o „neobyčejných věcech“, kterou nyní držíte v ruce, sepsala především na základě svých dlouholetých zkušeností a poradenství v oblasti mezilidské komunikace, také poskytuje konzultace v oblasti numerologie a tarotových archetypů. Její profesní život se navíc po celou dobu prolíná i se zráním a vývojem v osobní rovině, a tak jde o velmi zkušenou terapeutku se sympatickou schopností reflexe příběhů druhých lidí, kteří k ní chodí pro radu, ale i sebe samé.
Za ta léta, kdy rozšířila rodinu autorů časopisu Meduňka, jsme se již poznaly blíž a troufám si tvrdit, že mezi námi vzniklo přátelství. Libí se mi, že Milena stojí nohama pevně na zemi (možná proto, že je Kozorožka stejně jako já), ale zároveň je velmi vnímavá a empatická. Také velmi oceňuji její upřímnost i otevřenost a s takovým lidmi je vždy radost pracovat. Redakce textů do této knihy jsem se proto ujala velmi ráda a zároveň mě práce těšila i proto, že duchovní tématika mi je víc než blízká. V současné době spatřuju v poznání této podstaty všeho projeveného jedinou možnost, jak se jako jedinci i celá společnost můžeme posunout dál a projít zdárně současnou transformací.
A teď už víte o knize všechny potřebné počáteční informace – a můžete si přečíst následující ukázku, kterou jsme z nové knihy vybrali – a věřte, že jsme ani nevěděli, na kterou kapitolu se dřív zaměřit – všechny jsou totiž velmi zajímavé.
Neváhejte a Obyčejnou knihu o neobyčejných věcech si objednejte na www.knihovnickamedunky.cz

A tady je ukázka z 1. kapitoly knihy, která má název Vesmírné zákony

Vesmírné zákony fungují úplně stejně jako zákony fyzikální. Funguje podle nich celý vesmír, příroda i lidská duše. Stejným způsobem ovlivňují každého z nás, ať už jsme si toho vědomi nebo nejsme, ať už s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, ať s tímto fenoménem spolupracujeme, nebo jím pohrdáme. Abychom pochopili, že je vlastně všichni známe a předáváme si jejich poselství z generace na generaci, uvedu u každého duchovního zákona staré české pořekadlo nebo přísloví, které ho vystihuje.
Zákon duchovní přitažlivosti funguje stejně neomylně jako fyzikální zákon gravitace, tedy přitažlivosti zemské. S nadsázkou řečeno, zralé jablko spadne ze stromu vždy jen na zem, i když o gravitaci vůbec nic neví. A také pro nás, pro lidské bytosti, i v duchovní oblasti platí ono známé: „Neznalost zákona neomlouvá.“
Zůstaňme ale klidní, protože do vesmírných zákonů dohlédneme jen tak daleko, kam nás pustí naše úroveň vědomí. Život v nás rozvíjí to, co po nás žádá. Každý z nás musí dozrát pro určité zážitky. Nedostaneme těžší lekce, než jaké jsme schopni unést. A nejen schopni, ale také ochotni. Vesmír nás do ničeho nenutí, každý z nás má svobodnou vůli nakládat se svým životem, jak uzná za vhodné.  To přesně vystihuje známé české pořekadlo: „Kdo chce kam, pomozme mu tam.“ Jakmile jsme vnitřně dozráli pro nějakou určitou zkušenost nebo setkání, odpovídající zážitek se nám přihodí právě na základě zákona přitažlivosti. Převedeno do přísloví to je: „Jak si kdo ustele, tak si lehne.“

Vysvětlit se zákon přitažlivosti, nebo chcete-li magnetismu, se však dá i jinak. Pokud ještě nejsme na určitý zážitek a na novou zkušenost, dostatečně připraveni, sebevětší chtění a námaha nám nebudou nic platné. Tento fakt jsme většinou velmi dobře schopni rozpoznat v milostných vztazích, hůře už v ostatních oblastech života. Bez skutečné vnitřní připravenosti nemůžeme svá přání přitáhnout a nemůžeme je ani přijmout. „Trpaslík nebude větší, ani kdyby se na horu postavil.“  „Kdo chce víc, nemá nic.“
O vesmírných zákonech bychom mohli mluvit celé dlouhé dny a týdny. Je to velice široké a hluboké téma, o němž byly napsány stovky knih, a každý z nás má s vesmírnými zákony každodenní osobní zkušenosti. Vesmírné zákony vždy fungovaly a stále fungují v našich běžných životech. I když si toho třeba nejsme vědomi, neustále prožíváme jejich důsledky. Lépe řečeno, prožíváme důsledky svých každodenních rozhodnutí, která si sami volíme. Jsme proto tvůrci svých životů, nikoli oběti okolností. A to vždy, ať se nám to líbí nebo ne. „Každý svého štěstí strůjcem.“

Kdo na sobě nepracuje, na tom musí být pracováno...
Faktem zůstává, že kdo na sobě nepracuje sám, na tom musí být pracováno. V těchto momentech je lehké propadat dojmu, že život nám dělá něco, co nechceme, za co nemůžeme a co jsme si nezasloužili, natož abychom si to přáli.  Můžeme mít pocit, že „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.“  Život nám však neubližuje, jen nám dává to, o co si říkáme. Poskytuje nám učební látku. Když ji nepřijmeme a nepohneme se z místa, budeme žít sice zcela bezpečný, zato k smrti nudný život. Vystihují to přísloví „Kdo se bojí, nesmí do lesa“ a „Kdo nic nezkusí, nic nezkazí,“ která násvarují před nenaplněným životem. Připomínají nám, že šance, která se nám naskytla, a my ji promarnili, se nemusí víckrát vrátit. „Pozdě bycha honit.“
Ať nám to připadá sebevíc nepravděpodobné či nemožné, fakt, že svůj život ovlivňujeme a řídíme sami, už dokazují i vědecké výzkumy. Mimochodem – asi se všichni shodneme na tom, že Isaac Newton gravitaci nevymyslel, ale že existovala vždy. On ji pouze vědecky dokázal. A stejně tak moderní věda dokazuje fakta dříve nedokazatelná.

Stěžejní je zákon rezonance
Vesmírný zákon je vlastně jeden jediný, a je to zákon rezonance neboli přitažlivosti, magnetismu neboli karmy. Jinými slovy zákon příčiny a následku. Ten v sobě ale obsahuje tolik informací, tolik souvislostí a duchovních ingrediencí, že je snazší o něm přemýšlet, když si ho pomyslně rozdělíme na menší části. Asi jako kdybychom si velký kulatý posvícenský koláč rozkrájeli na mnoho menších dílků. Každý dílek představuje určitou část univerzálního vesmírného zákona. Každý z nás během života ochutná všechny dílky, někdy i opakovaně. Všichni tento koláč sníme nakonec celý, ale pro každého člověka je nejdůležitější jiná část koláče, kterou si chodí přidávat.
Ano, „Bez práce nejsou koláče.“ Každý z nás prochází opakovaně jinými životními zkouškami, a to tak dlouho, dokud se díky prožitým zkušenostem nenaučí projít svou lekcí správně a neopakovat přitom stejné chyby. Vždyť víme, že „Chybami se člověk učí.“  Co by se stalo, kdyby se malá batolata po prvním pádu odmítla učit chodit ze strachu z dalších pádů? Je to tedy naprosto v pořádku, ale opakovat umíněně stejné chyby a odmítat se poučit, už vystihuje jiné přísloví: „Za chyby se platí.“ Je tedy důležité být vnímaví a nevěnovat jedné lekci zbytečně moc času, protože i v tomto smyslu platí, že „Čas jsou peníze.“
Zákon karmy učí tím způsobem, že nechává člověka prožít to, v čem je nedokonalý. Je to vše, co se potřebuje naučit pro prožití plnohodnotného života a pro to, aby splnil své životní poslání a svůj úděl. Na vědomém prožívání života není nic snadného, ale mnohem těžší je prožívat nevědomý život. Ten nás často konfrontuje s příslovím „Tak dlouho se se džbánem pro vodu chodí, až se ucho utrhne.“ Nezbývá tedy, než se poučit a uvědomovat si kvalitu svých myšlenek, protože jejich nevýslovně silná tvořivá energie uvádí do pohybu zákon příčiny a následku. To nás nutí „Podívat se pravdě do očí.“ Každá příčina má svůj následek, každý následek má svou příčinu, všechno se děje podle tohoto zákona. Náhoda je pouze označení pro nerozpoznaný zákon…

Obyčejnou knihu o věcech neobyčejných získáte na našem e-shopu, koukněte na www.knihovnickamedunky.cz

Koupit Meduňku