Meduňka

Obsah čísla 12/2023

Vážení čtenáři,
rok 2023 se chýlí ke konci a my se setkáváme nad poslední, dvanáctou Meduňkou. Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu, za to, že Meduňku kupujete a čtete, a rádi s vámi budeme sdílet nové informace, nápady, aktuální trendy, příběhy a inspirace i v roce dalším.
Toto číslo Meduňky jsme pro vás připravili jako jakýsi „inspiromat“ pro zimní a vánoční čas. Temnější polovina roku je jistě náročnější než měsíce plné světla a slunce, ale v koloběhu roku má svůj hluboký význam, a bylo by škoda tento čas jen tak „přetrpět“, lepší je zkusit ho vědomě prožít a využít, nebo si ho dokonce užít! Můžeme například pečovat o své nohy pomocí reflexní terapie, řešit dlouhodobou únavu třeba pomocí Bachových esencí, dopřát si více spánku nebo si více všímat svých snů a jejich poselství, jak nám v článcích radí naše autorky. A jsou tu i články s recepty, informacemi a tipy pro vánoční dny.
Vánoce! Vánoční nabídka se na nás v obchodech valí už od října a mnozí lidé se děsí blížícího se shonu i složitých a nákladných příprav. Dobrá zpráva je, že vánoční běsnění není povinné, že Vánoce budou takové, jaké si je uděláme, a že mohou mít různou podobu. Znám lidi, kteří se počátkem prosince přemístí na jiný kontinent a Vánoce pro ně neexistují. Vím i o rodině, kde se každoročně před Vánoci „zgruntu“ uklízí celý byt, včetně obsahu skříní a šuplíků. (Výsledkem je pak kromě uklizeného bytu i jakési svátečnější naladění všech zúčastněných.) Znám ženu, která peče asi 15 druhů vánočního cukroví – a velmi ji to těší jako protiklad k jejímu náročnému zaměstnání. Jednotný recept na spokojené Vánoce evidentně neexistuje. Přesto mě něco napadá.
Filosofové odedávna hledali dobrý poměr mezi životem činným, aktivním (tedy působením v reálném světě, prací s lidmi a pro lidi atd.) a životem kontemplativním (setkávání se s Bohem a svým nitrem). Dovolím si toto složité téma velmi zjednodušeně aplikovat i na oblast vánočních příprav – považuji zkrátka za důležité obě tyto stránky vědomě vyvažovat. Bez neuchopitelného tajemství, pocitu výjimečného času, víry a tiché radosti by mi i dokonale připravené Vánoce připadaly jen jako zaměnitelný, byť třeba velkolepý večírek. K usebrání a naladění duše a mysli na jedinečný čas Vánoc slouží právě nastupující advent.
Vyvážit život činný s tím spirituálním je ostatně každodenním i celoživotním úkolem každého z nás, pokud usilujeme o to, aby náš život měl směr a přesah. Je dobré vzít to v potaz, až se budeme ohlížet za tímto rokem a uvažovat nad rokem nastupujícím, stejně jako je dobré vyjádřit vděčnost za to, co máme. Jak víme např. ze seriálu o duchovním léčení, nacházíme se právě v takové životní situaci, jakou pro svůj vývoj potřebujeme, a teprve, až ji přijmeme, můžeme se posunout dál.
Přeji vám, milí čtenáři, pěkné Vánoce a dobrý vstup do nového roku. Ať se nám daří nacházet harmonii mezi „životem činným“ a „životem kontemplativním“ ve dnech svátečních i všedních. Vážení čtenáři,
rok 2023 se chýlí ke konci a my se setkáváme nad poslední, dvanáctou Meduňkou. Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu, za to, že Meduňku kupujete a čtete, a rádi s vámi budeme sdílet nové informace, nápady, aktuální trendy, příběhy a inspirace i v roce dalším.
Toto číslo Meduňky jsme pro vás připravili jako jakýsi „inspiromat“ pro zimní a vánoční čas. Temnější polovina roku je jistě náročnější než měsíce plné světla a slunce, ale v koloběhu roku má svůj hluboký význam, a bylo by škoda tento čas jen tak „přetrpět“, lepší je zkusit ho vědomě prožít a využít, nebo si ho dokonce užít! Můžeme například pečovat o své nohy pomocí reflexní terapie, řešit dlouhodobou únavu třeba pomocí Bachových esencí, dopřát si více spánku nebo si více všímat svých snů a jejich poselství, jak nám v článcích radí naše autorky. A jsou tu i články s recepty, informacemi a tipy pro vánoční dny.
Vánoce! Vánoční nabídka se na nás v obchodech valí už od října a mnozí lidé se děsí blížícího se shonu i složitých a nákladných příprav. Dobrá zpráva je, že vánoční běsnění není povinné, že Vánoce budou takové, jaké si je uděláme, a že mohou mít různou podobu. Znám lidi, kteří se počátkem prosince přemístí na jiný kontinent a Vánoce pro ně neexistují. Vím i o rodině, kde se každoročně před Vánoci „zgruntu“ uklízí celý byt, včetně obsahu skříní a šuplíků. (Výsledkem je pak kromě uklizeného bytu i jakési svátečnější naladění všech zúčastněných.) Znám ženu, která peče asi 15 druhů vánočního cukroví – a velmi ji to těší jako protiklad k jejímu náročnému zaměstnání. Jednotný recept na spokojené Vánoce evidentně neexistuje. Přesto mě něco napadá.
Filosofové odedávna hledali dobrý poměr mezi životem činným, aktivním (tedy působením v reálném světě, prací s lidmi a pro lidi atd.) a životem kontemplativním (setkávání se s Bohem a svým nitrem). Dovolím si toto složité téma velmi zjednodušeně aplikovat i na oblast vánočních příprav – považuji zkrátka za důležité obě tyto stránky vědomě vyvažovat. Bez neuchopitelného tajemství, pocitu výjimečného času, víry a tiché radosti by mi i dokonale připravené Vánoce připadaly jen jako zaměnitelný, byť třeba velkolepý večírek. K usebrání a naladění duše a mysli na jedinečný čas Vánoc slouží právě nastupující advent.
Vyvážit život činný s tím spirituálním je ostatně každodenním i celoživotním úkolem každého z nás, pokud usilujeme o to, aby náš život měl směr a přesah. Je dobré vzít to v potaz, až se budeme ohlížet za tímto rokem a uvažovat nad rokem nastupujícím, stejně jako je dobré vyjádřit vděčnost za to, co máme. Jak víme např. ze seriálu o duchovním léčení, nacházíme se právě v takové životní situaci, jakou pro svůj vývoj potřebujeme, a teprve, až ji přijmeme, můžeme se posunout dál.
Přeji vám, milí čtenáři, pěkné Vánoce a dobrý vstup do nového roku. Ať se nám daří nacházet harmonii mezi „životem činným“ a „životem kontemplativním“ ve dnech svátečních i všedních.

Zuzana Paulusová

Z obsahu

Rozhovor s Petrou Špindlerovou 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA:
Vánoční svátky a zimní čas

Vánoce napříč Evropou 10
Iva Lhotská

Jak udělat svátky zdravě 13
MUDr. Vladimíra Strnadelová,
Jan Zerzán

Vánoční čaj 15
Ing. Markéta R. Vopičková, Ph.D.

Čas kouzel 17
Gabriela Filippi

Dary tří králů:
myrha, kadidlo a zlato 18
Kateřina Boesenberg, BHSc., ND.

Vánoční čas okem
tradiční čínské medicíny 20
Eva Zimmelová

Naslouchání – nejkrásnější dárek 22
Kateřina Fišerová

Léčivé neřesti III:
Čajovník, nebo kamélie? 23
Václav Větvička

Sváteční povídání s Ivankou Adamcovou 28
Mgr. Věra Keilová

Bylinka měsíce prosince: jmelí bílé 32
Bc. Martin Kolár

Aminokyseliny, covid a mRNA 33
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Jak pracovat se sny 36
Taťána Kročková

Reflexní terapie chodidel 38
Lucie Hrubá

Všechny barvy únavy 42
Mgr. Petra Suchá

Řádky proti samotě

Řádková inzerce

Koupit Meduňku