Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

ZNAMENÍ V NÁS: RYBY – naše sjednocení

Jaké jsou vlastnosti a rysy jednotlivých znamení zvěrokruhu? Co pro to které znamení typické? Jednotlivé archetypy podrobně představuje kniha Markéty Vostré nazvaná Znamení v nás – tento titul je součástí portfolia edice Knihovnička Meduňky www.knihovnickamedunky.cz Celý zvěrokruh uzavírá znamení Ryb, které právě zahájilo svou vládu – Slunce vstoupilo do znamení Ryb v pondělí 19. února 2024 v 5. 13 hod. Říká se, že Ryby jsou nejzáhadnější a nejméně pochopitelné znamení zvěrokruhu. Tak co se tedy o zrozencích Ryb v Markétině knize dozvíme???

Znamení Ryb
19. 2. – 20. 3.

Překročili jsme strmé štíty hor a prošli krajinou, kde se uskutečňovaly naše vize a představy.
Vracíme se domů, tam odkud na samém začátku povstal nový život. Kdysi dávno jsme odtud vyšli, abychom se zažili v mnoha procesech a formách. Nejprve jsme museli pochopit veškeré své protiklady, zakoušeli jsme zkušenost různosti. Tu nám umožňoval právě průchod první šesticí znamení a uvědomování si, jak tyto faktory fungují v nás. Další šestice pak završuje tento proces opětovným spojením, sjednocením a shodou. Naše osobnost vykrystalizovala, pochopila svou jedinečnost a nyní ji čeká vrátit se do celku v krajině oceánu.
Území znamení Ryb je nekonečným oceánem, který skrývá stejné krajiny, jako jsou ty pozemské. Nechybí rozsáhlá pohoří, ani písčitá údolí, nechybí duhový třpyt Slunce, pronikajícího hladinou.
Vodnář vytvořil mnohé pro celek, ale přesto se mohl vnímat jako oddělený, nezapadající, příliš jiný, aby mohlo docházet k všestrannému souznění. Znamení Ryb je jak poslední dílek puzzle, chybějící do obrazu. Jakmile se vloží, obraz se stává celistvým a teprve pak jej vnímáme v jeho plné kráse.
Ryby v nás jsou naše schopnost splynout s celkem, cítit se součástí druhého, rodiny, společenství, země, vesmíru. Ryby v nás jsou sdílením se s celkem, už nejsme Já proti všemu a všem, ale My.

O Rybách se praví, že jsou léčiteli celého zvěrokruhu. Může to tak opravdu být. Ryby nás učí, že i když se zažíváme v oddělenosti, nejsme od svého zdroje odděleni. Pokud žijeme v pocitu, že vše, co je mimo nás, je naším přirozeným nepřítelem, pak na tento úhel pohledu dnes dostáváme odpověď, která nám ukazuje stav, v jakém se svět nachází.
Můžeme si dát jednoduchý příklad na tom, jak nakládáme s odpadky. Doma si uklidíme, do koše naházíme vše, co už nepotřebujeme nebo je v rozkladném stavu, a dojdeme to vyhodit do popelnice. Máme dobrý pocit, že jsme si uklidili. Jenže to „ven“ je ve skutečnosti stále uvnitř, na naší planetě. Nevyhodili jsme to nikam, kde bychom již nebyli konfrontováni s následky našeho přebujelého konzumu. Naše společnost a právě žijící generace produkuje množství odpadků, a pokud užijeme slova karmy, následky našeho současného počínání budeme jednou muset převzít s veškerými důsledky.
Ryby nás učí vnímat kontext, stejně jako to dělal Kozoroh a Vodnář. Tam ale šlo o vědomé chápání kontextu. Zde musíme pochopit mnohem hlubší souvislosti. U Ryb máme co do činění se světem neviditelným, neboť z břehu nelze zahlédnout a zjistit, co se právě děje pod hladinou. Pokud tuto symboliku převedeme na lidskou bytost, oceánem plným života je pak lidské nevědomí. Zde je říše intuice i zdroj veškerých informací o tom, čím vším naše Já kdy prošlo, zde se naše vědomé, ohraničené a limitované Já poprvé setkává s pojmy jako absolutno, nekonečno, věčnost, Bůh a začíná se cítit jako jedna jediná, malá kapka v nekonečném množství vod.
Ryby jsou jedním z nejcitlivějších znamení zvěrokruhu. Jako kdyby byly stvořeny z podstatně jemnějších substancí než ostatní znamení. V důsledku toho neustále překypují pocity, dojmy, tušeními. Vzhledem k tomu, že fungují tak trochu jako filtr, přelije se skrze ně každým okamžikem nesmírné množství informací, které oni nějak pociťují. Než si Ryby uvědomí tuto svou schopnost, můžou mnoho času trávit tím, že se snaží vyřešit tyto své domnělé stavy. Logicky se jim to nedaří, protože to, že cítí problém, neznamená, že je to jejich vlastní prblém. Ano, každý problém každého, i když je pouze jeho, tak ale přesto se váže na společnou energii. Je též součástí oceánu. Ryba svými jemnými čidly pak vnímá zdraví nebo nemoc prostředí.
Ryby bývají výbornými léčiteli, ale musí si dávat pozor na to, aby problémy druhých nestahovaly na sebe.
Ryba potřebuje být potřebná, to je její základní rys a tím se řadí k jednomu z nejoddanějších znamení. Bohužel často bývá také zneužita, pokud si neujasní rozdíl mezi pojmy služba a služka.
Jedním z jejích hlavních potíží bývá to, že jen složitě rozpoznává, kým vlastně je. Může mít pocit, že je vším a vlastně nikým. Může hrát desítky rolí, ale která je ta nejautentičtější? Kdo vlastně jsem?

Klientka Ryba mi vyprávěla, jak prožila již několik známostí. Vždy, když s někým začala chodit, jako by přijala tvar jeho života. Začala používat podobné výrazy jako dotyčný, převzala módní styl, pokud nějaký měl. Poslouchala muziku, kterou měl rád, zkrátka snažila se o maximální splynutí. Když došlo k rozchodu, Ryba obvykle odvrhla vše, co by jí jen náznakem připomínalo minulost, ale najednou se začala cítit příliš obnažená, bez jakékoli ochrany vlastního autentického života.
Stejně jako voda kopíruje nádobu, do které je vlita, tak i toto znamení má tendenci vyplnit život druhého beze zbytku. Potřeba splynout s druhým je však u každého velmi individuální. Jiná vodní znamení budou nadšena. Pro vzdušná znamení se to však může stát zdrojem trápení, vzhledem k jejich potřebě svobody.
Tomuto znamení se děje mnoho nesnází z jednoho důvodu: mají problém s dokončováním započatého. Oceán je plný myšlenek, plný inspirace, a tak Ryba pluje chvíli sem, pak ji proud zanese o kousek dál a vlastně kde nic tu nic. Myšlenky připlouvají a zase odplouvají a Ryba mezi nimi sní své romantické sny.
Ve znamení Ryb se rodí velké množství umělců. Není se čemu divit, protože ke zdroji inspirace se již zřejmě nelze více přiblížit. Ryba se přibližuje na maximum jiným světům. Tam, kam vědomí nedohlédne, ona bez problémů vpluje a přinese odtud netušené poznatky.
Ryby mají velkou tendenci k obětování se, a to i v případě, kdy se po nich nic takového nežádá. Objektu svého zájmu je Ryba ochotna přinést jakoukoli oběť. Bude o něj pečovat, starat se, živit ho a možná ji ani nenapadne, zda za to dotyčný stojí. Většinou on sám jí svým chováním časem předvede, že vynaložená oběť byla marná a k ničemu. Rybu to silně zasáhne, ale i to, jaké utrpení prožívá, patří svým způsobem k její oběti.
Přišel takto jednoho večera mírně ovíněný manžel domů ke své ženě Rybě. Zmožen ulehl na otoman a vyslovil se, že by si dal něco dobrého. Žena Ryba mu tedy začala vyjmenovávat obsah spíže a lednice. Muž to odmávl a řekl: „Víš co, nos mi ukazovat.“
Ne, opravdu to nebyl vtip, jen praktická ukázka toho, jak se dá zacházet s Rybou. Například se Lvem bychom riskovali, že po takovéto žádosti budeme nacpáni do lednice a časem použiti jako součást jídelníčku.

Kdybychom použili analogii růstu a zrání v přírodě, v rámci zvěrokruhu, tak první tři jarní znamení, Beranem počínaje, k nám hovoří o rašení, nalévání poupat a rozkvétání. Letní znamení přebírají dále proces uzrávání, plody jsou již spatřitelné, ale ještě zdaleka nejsou k jídlu. Podzimní trojice završuje proces zralostí a sklizní. Energie mizí zpět hluboko do nitra, kde se obnovuje pro nový začátek. Plody, které zůstaly pod stromy, podléhají rozkladu. Přesto v sobě nesou zárodky příštího cyklu – semena, ze kterých vyroste další život.
S tímto losem se ve zvěrokruhu potkávají právě Ryby. Jejich oběť dává vzniku nových forem života i začátku nových cyklů.
Mnoho Ryb pročeká spousty času na to, až začne skutečný život, „až konečně dostuduji, až si najdi zajímavější práci, až se vdám, až budu na mateřské, až se konečně zbavím toho otrapy… atd. V přítomném čase mají pocit neskutečnosti, toho, že jde zatím o něco jako o generálku či úlohu psanou nanečisto. Kdy ale tedy začne život? Tím, že Ryby mají v popisu práce zpochybnit vědomé a viditelné, můžou mít celoživotní dojem, že toto je opravdu něco, co píšeme na nečisto. Opravdový život se odehrává někde úplně jinde. To, že někde může existovat země zaslíbená, zřejmě v jiné dimenzi, způsobuje, že Ryby nelpí na pozemském bytí. Sní o svých světech bez hranic a v absolutní lásce.
To byl i případ mladého hocha narozeného v tomto znamení. Jako malý prodělal velmi zvláštní prožitek. Zřejmě se nějak dostal do změněného stavu vědomí a ocitl se v jiných světech, kde bytí alespoň na první pohled vypadalo téměř dokonale. Na tento svůj raný zážitek si vzpomněl až v pozdějším věku, kdy se pomocí psychoanalýzy snažil dobrat k podstatě sebe sama. Měl totiž utkvělou představu, že sem nepatří, že se někdo někde spletl a vysadil jej o stanici dříve. Také jeho adaptace na každodennost neprobíhala jednoduše, respektive se nedařila vůbec. Hoch odmítal studovat, pracovat a většinu času trávil ve svém vnitřním světě, kde si zřejmě budoval nějakou tu repliku dokonalého světa. Rodina si zoufala, ale nebylo jí to nic platné. Zato si vyslechla spousty informací o tom, jak jsou naše zavedené formy zbytečné, jak se tady nesmyslně plahočíme, přitom lze přestoupit do úplně jiné dimenze. Návod sice nedal, ale zato pravidelně luxoval lednici a nechal se živit ještě ve věku, kdy ostatní již mají založené své vlastní rodiny. Je možné, že jako Ryba se opravdu cítil na dosah něčemu, co je ostatním zatím příliš vzdáleno. Na druhou stranu poměrně excelentně parazitoval na tom, čím tak pohrdal.

Pro mnohé Ryby je mezi snem a skutečností jen lehký závoj či mlžný opar, který nebrání tomu, aby proplouvaly tam a zpět. Obzvlášť, pokud se jejich realita výrazně odlišuje od představ, vybudují si svět, který s tímto pozemským jen málo souvisí. Většinou až jejich skutečná životní realita je přivede do přítomnosti, kde s hrůzou zjistí, že jim život, mezitímco snily, podškrtl účet a žádá jej zaplatit.
Pro Rybu je všednost dlouhou řadou nesnází a nezajímavých a nudných úkonů, které lze po nějakou dobu odsouvat. Pokud se k něčemu mají postavit čelem, pak může docházet k útěkům do nemoci či jiným přijatelným alibi, aby ostatní viděli, že to sice řešit chtěla, ale zatím se na to necítí.
Takto se jedna Rybka dostala coby samoživitelka do velkých finančních nesnází. Měla nárok na podporu, a tak jsem jí poradila, ať si podporu alespoň načas vyřídí. Ryba se však kroutila jako v síti. „Jak bych to vyplnila, a kde se vůbec žádá? S tím mi musí někdo pomoc, to sama naprosto nezvládnu.“ A také měla naprostou pravdu. Trvalo jí skoro rok, než dokázala sebrat sílu a dojít na příslušný úřad.
Jako ostatní vodní znamení, tak i Ryby mají sklon k výše uvedeným únikům mimo realitu, a k závislostem. Alkohol či drogy na určitou dobu rozvlní vědomí a není potřeba nic řešit. O to horší je pak vystřízlivění. Pokud Ryby něčemu takovému propadnou, je to u nich zvláště nebezpečné. Jednak se jim čím dál míň chce vracet zpátky a pak, je to znamení, které se zrovna nevyznačuje silou vůle a smyslem pro realitu. Mohou tedy velmi podcenit to, v jakém stavu se opravdu nacházejí.

Ryby jsou bezradné, bezbranné i bezmocné a mnohokrát se topí v moři nesnází, které si samy nadrobily. Ale ryby nejsou jen plaché bělice či líní kapři. Ryba umí být i pěkně nebezpečným predátorem či štikou, která si svůj rybník podle hesla „sežeru, než něco sežere mě“ umí velmi rychle vyčistit.
U tohoto znamení si občas musíme dávat pozor na to, co kolem nás vytvářejí. Umí totiž velmi dobře maskovat a zastírat. Ryby, aby obstály samy před sebou, vytvářejí iluzi dobra a potřebnosti, a tak nenápadně tkají sítě, do kterých chtějí pro změnu ony něco ulovit.
Pro toto znamení je také typické, že více než realitou žije tím, co není či co chybí.
Jejich výrazná fantazie je z přítomnosti přenese kamsi do ideálního svět, který jim doplní skutečnost, v níž se právě v tu chvíli nacházejí. Nedělá jim pak potíž představovat si, že jsou třeba na dovolené a že je tam s nimi i jejich idol. Propojí svět iluze se světem reálným tak dokonale, že časem mohou začít ztrácet přehled o tom, co je pouhá fikce a co skutečnost. Snící Ryba připisuje svému idolu vše, co ona sama potřebuje, aby cítila, že její život je naplněný. Tím ale riskuje, že ve světě skutečných lidí ji čeká jedno zklamání za druhým. Málokdy odpovídá realita představám, natož tak vyprofilovaným, jako má Ryba.
Toto znamení se potřebuje smířit s faktem skutečnosti a pokusit se neunikat tomu, co je potřeba žít.

Koupit Meduňku