Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Knihovnička Meduňky: ZNAMENÍ V NÁS

„Když nedokážeš odhadnout, v jakém znamení má dotyčný slunce, bude to nejspíš Vodnář…“, říkával s trochou nadsázky jeden zkušený český astrolog. Je to skutečně tak? Jsou zrozenci tohto znamení tak neproniknutelní, neodhadnutelní či proměnliví?
Z pozoruhodné knihy Markéty Vostré nazvané ZNAMENÍ V NÁS, vybíráme část kapitoly věnované aktuálně panujícímu znamení Vodnáře. Markéta má díky své bohaté praxi odbornice na tarot spoustu zkušeností a vyslechla mnoho různých příběhů a příkladů ze života. Tyto příběhy jsou poučné i zábavné, a autorka navíc je podává vtipně a s nadhledem. Kniha vám pomůže pochopit spefiické rysy zrozenců jednotlivých znamení horoskopu i své vlastní znamení… Knihu získáte na www.knihovnickamedunky.cz, kde se můžete podívat i na celou pestrou nabídku naší edice.


VODNÁŘ – naše budoucnost
20. 1. – 18. 2.
Po náročném a složitém výstupu na nejméně přístupná místa se nám jistě uleví, když se budeme moci vydat do méně náročného terénu. Teď tedy kráčíme do míst až pohádkových, protože v těch je možné všechno. Krajina znamení Vodnáře je kouzelná právě tím, že v ní můžeme zažít či nás zde může potkat cokoli, co jen připustíme. Jsme v krajině neomezených možností, protože jakékoli omezení Vodnář opravdu nesnáší.
Pryč je striktnost předchozího znamení, řád, systém a pořádek jsme nechali za sebou.
Znamení Vodnáře jako kdyby působilo protikladně. Tam, kam Kozoroh nastrčil omezení, Vodnář vnese neomezení. Jako kdyby toto znamení působilo rozklad všeho toho, co bylo doposud pracně vybudováno.
Vodnář přináší svobodu a čerstvý závan vzduchu tam, kde cosi stagnuje. Toto znamení nesnáší stojaté vody a udělá vše pro to, aby se klidná hladina zčeřila. Co je mu po tradicích?
Sbírka zatuchlých a dogmatických norem společenství se musí proměnit v to, co odpovídá dnešku.
Vodnář v nás je naše budoucnost, je to fakt, který tvoříme právě teď a tady. Čím více chápeme svou minulost, k jejímuž kontextu přispěl výrazně Štír, Střelec i Kozoroh, tím lépe si uvědomujeme, proč se nám momentálně děje to či ono. Potřebujeme v sobě povolit všechna omezení plynoucí z minulosti. Možná byla užitečná, a hlavně určená předchozím generacím. Vyplývala jim z nich jejich vlastní karma. Toto dědictví minulosti, zvláště to temné, je však potřeba si uvědomit a snažit se rozpouštět neustálým uvědomováním si přítomnosti. Tady a teď je nejuchopitelnější realitou. Mnohdy jsme zajatci situací, které se odehrály v našem dětství, ale dodnes mají tu moc a sílu ovlivňovat kvalitu naší přítomnosti.
Pokud připustíme teorii minulých životů, co z těchto dob tvoří naše současné bytí? Zamyslíme-li se nad tím, z kolika lidských bytostí jsme stvořeni, jak dlouhá řada předků a jejich osudů tvoří naši genetickou výbavu, je jasné, že materiálu z minulosti je ke zpracování víc než dost.
Vodnář v nás žije budoucností. Co s minulostí teď a tady? Zajímavé může být teprve to, co přijde. A to, v jaké kvalitě to přijde, záleží na tom, co nyní zasejeme.
Vodnář je tím, kdo vkládá semena do půdy budoucnosti. Výsledků se možná on sám již nedočká, jeho vklad bude potravou pro příští generaci. Mnoho svou dobou nepochopených tvůrců je dnes oslavováno a jejich díla jsou vysoce ceněna. Nebudeme tvrdit, že to všechno byli Vodnáři, ale jisté je, že tak nějak jeho princip funguje. Vodnář musí v době tmy zažehnout malou jiskru světla. Velmi jednoduchý je příklad našeho dnes naprosto běžného způsobu komunikace prostřednictvím mobilního telefonu, něco, co bylo ještě pro generaci našich babiček nemyslitelné. Musel přijít někdo, kdo vůbec připustil myšlenku takovéhoto způsobu komunikace, kdo se musel oprostit od všech dosavadních omezení a tím se dostal k novým možnostem.
Vodnářský princip v nás je nadčasovost, která přináší geniální vynálezy. Leč věda jde mnohdy rychleji, než na co lidská přizpůsobivost stačí. Máme stále rychlejší a chytřejší dopravní prostředky, ale jsou ovládané člověkem, který na to občas nestačí. Místo aby techniku svou inteligencí zvládl, často je tomu naopak a technika způsobí jeho zánik.
Vodnář tím, že plane pro velké skutečnosti, které zajistí lidstvu budoucnost, může mít sám potíž s tím, čemu se říká normální a běžný život. Tím, že jeho doba je dobou zimní, působí, jako by on sám byl za tenkou krustou ledu. Ostatní se k němu jen složitě přibližují a také on má s příliš osobními vazbami problém.
Nic naplat, je na špičce peletonu se zrakem upřeným vpřed, a tak mu mnohé běžnosti unikají.
Navíc jej běžnost příliš nebaví. Ze všeho nejvíce nesnáší nepochopení druhých, nebo když jej někdo s pomalejším způsobem myšlení zdržuje. Vodnář přijde k problému, zhlédne jej a vysloví konečné řešení, většinou správné. Ostatní, kteří nemají potřebný nadhled nebo schopnost syntézy, se k výsledku dopracovávají mnohem složitějším způsobem.
Vodnář, zvláště pokud má zaměstnance, zuří, když do jeho příkazů, většinou velmi logických, vnášejí ostatní svou invenci, která celý proces zvrhne v něco, co rozhodně nebylo Vodnářovou původní představou. Ten se pak samozřejmě zlobí, protože ti druzí jej připravují o čas, peníze, a hlavně o výsledek, který neodpovídá možnostem, jež původně měl.
Vodnář je znamení vysoce intelektuální a bytostně nemá rád, když v něm někdo svou hloupostí vyprovokuje reakce, které jsou velmi pudové a velmi pod jeho úroveň.
Vodnář se chce distancovat od všeho, co zavání lidskou nízkostí – podvádění, lhaní, sprostá slova, krádeže. Vodnář je znamení, které vyznává férovou hru.
Samozřejmě že po celém světě pobíhá množství Vodnářů, kteří nejsou zrovna vzorem pro morální pravidla člověka. Jejich vlastní sebereflexní složka je i chvíli nechá pobíhat proti jejich vlastní přirozenosti, ale den zúčtování dorazí a může se projevit neblaze zejména na zdravotním stavu.

Znamení Vodnáře má vizionářský talent a vynikající intuici. Ta společně s bystrým myšlením vyprodukuje ideální představu, jež se může týkat čehokoli. Pokud je Vodnář schopen tuto představu zrealizovat sám, výsledkem bude skvost. Pokud potřebuje ke své představě další lidi, musí se oni připravit na perné dny. Vodnář pro zachování své idey udělá maximum. Vyvine neskutečné úsilí a vynaloží velký nátlak na druhé, aby se dílo podařilo. Neklade si otázku, zda výsledek stojí za to, že s ním skoro nikdo nemluví či se ho bojí. Nenapadá ho, zda je adekvátní výdaj energie na všechno to rozčilování, rozhorlené telefonování a infarktové stavy při kontrole průběhu.
Již dávno jsme ve zvěrokruhu opustili znamení, která se věnovala výhradně rozvoji individuality. Vodnář je znamením předposledním, a tak i jeho životní témata nebudou prioritně zahrnovat jednotlivce, nýbrž společenství.
Vodnář potřebuje ovlivňovat děj klanu, veřejnosti, země. Nespokojí se s menšími tématy.
Vodnářův den se tedy odehrává asi následovně. Ráno bedlivě pročte čerstvé noviny, aby byl v obraze, co se od včerejšího dne událo. Vtažen do děje, nepřítomně pozře snídani a odchází rozčilovat se do práce. Vodnáři nikdy nikdo neudělá nic tak, jak to odpovídá výše jmenovaným ideálním představám, tudíž následuje mnoho hodin, kdy jím vydaná námaha rovná se ručnímu tlačení lokomotivy do depa. Vodnář se nespokojeně zmítá tváří v tvář výsledku a po nějakých čtrnácti až patnácti hodinách práce odchází domů. Cesta mu rozhodně neposkytne potřebný klid. Zmatek v dopravě, všudypřítomný nepořádek, necitlivé zasahování do architektury města – vliv Kozoroha na tradiční hodnoty se zde přece jen ozývá. Vodnář trpí, ale to zdaleka nekončí. Nějaký hulvát mu parkuje na místě přesto, že jej má předplacené, a jakási „lopata“ opřela lopaty o novou fasádu domu, která tím doznala lehké újmy. Ve Vodnáři to vře. Navíc někdo vyházel letáky ze schránky na zem, aniž by se namáhal odnést je do tříděného odpadu. Vodnář odemyká byt s energií vyfouklého balonu. Věnuje se tichému upíjení a rozjímání nad tím, kam lidstvo s takovouto morálkou dospěje, či sebelítostivému monologu, jak on, takový chytrý a slušný, se musí denně stýkat s těmi, kteří v něm vyvolávají nižší pudy, o kterých se domníval, že v jeho případě již neexistují.
Tím, že Vodnář přes hlavu jednotlivce hledí vstříc davu, je jasné, že v rámci osobních kontaktů to s ním nebude jednoduché.
Jestli se Vodnář něčeho obává, tak je to osobní rovina vztahu. Lidské emoce jsou něco, z čeho on se snaží vyvázat prostřednictvím svého intelektu. Vodnář má opravdu bujnou představivost, co se týká vynálezů nebo politického uspořádání. Na poli emocí jej však veškerá představivost opouští a Vodnář zde funguje poněkud neobratně, respektive následky vypadají stejně jako vjezd bagru do výlohy starožitnictví.

Příhody s Vodnáři
Veselá byla příhoda jedné klientky, která před roky začala chodit s Vodnářem, dalo by se říci typickým.
Plánovali spolu první dovolenou v exotice, kam Vodnář čas od času zajížděl. Líčil tedy velmi zaujatě půvaby místa i jiné výhody pobytu. Aby umocnil krásu přítomné chvíle, přinesl své milé ukázat album s fotkami ze svých minulých návštěv. A opravdu, něco takového dotyčná vskutku ještě neviděla. Na fotkách byly exotické pláže, modravé mořské dálavy a také všechny bývalé známosti, které tam, do stejného místa, vzal Vodnář již před ní.
I když nevěřila vlastním očím, nedala na sobě nic znát, protože si potřebovala ujasnit, co tím Vodnář myslí. Zda je tak nesoudný, zlomyslný či je mu ona tak lhostejná, že jí lze předvést i říci cokoli. Když se ho po nějaké době na tuto situaci zeptala, odpovědí jí byl naprosto nechápavý údiv. „Vždyť to je minulost, která mě dnes naprosto nezajímá.“

Vodnář je fanatik pravdy, a jestli se mu něco příčí, tak jsou to fabulace, předstírání či upravování faktů.
Jiné klientce po několika letech známosti, kdy se ona domnívala, že spolu chodí, řekl Vodnář, že tedy on se domnívá, že spolu jenom kamarádí. Vodnář potřebuje prostor a svobodu a to i v rámci popisu skutečnosti. Kamarádství nezní tak děsivě jako pojem chození, známost či vážná známost, zasnoubení nebo manželství. Jak se tlak, který vyvolávají slova vystihující vzájemný poměr, zvyšuje, Vodnář se ukrývá za ochrannou hradbu netečnosti či úplně mizí v dál.
Jak již bylo naznačeno, toto znamení má rádo nadčasovost, a jestli se mu něco příčí, pak je to normálnost. Jenže nestandardní postupy vyvolávají mnohdy natolik nestandardní výsledky, že i Vodnář může být na rozpacích…

Koupit Meduňku