Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Znamení v nás: Panna – náš rozum

Máte ve svém okolí zrozence či zrozenkyni znamení Panny? Pokud ano, má nebo brzy bude mít narozeniny (nezapomeňte na to…-:) a také vás možná zajímá, jací tito lidé vlastně jsou? Odpovědi najdete v knize Markéty Vostré Znamení v nás (vyšlo v edici Knihovnička Meduňky – www.knihovnickamedunky.cz), vybíráme tedy část kapitoly, týkající se znamení Panny…


23. 8. – 22. 9
Rozloučili jsme se s krajinou, kde vládnou vášně, kde domovem je srdce i ego zároveň a pomalu přecházíme do prostředí, kde vládu přebírá rozum. Přibrzděny jsou vzlety i pády, pryč je horká neúprosnost krajiny Slunce. Vcházíme do zahrad, ve kterých vládne systém, řád a pořádek, o který se stará pečlivá, svědomitá Panna, neponechávající nic na náhodách.

Smíme vstoupit na dokonale uhrabané pěšinky vedoucí skrze stejně dokonalé trávníky a symetrické záhony. Ale pozor! Netrhat, nedotýkat se, nevyhazovat odpadky, nešlapat na trávníky, nepovalovat se… Hned u brány dostáváme každý do ruky řád, jak se správně pohybovat panenskou zahradou.
Panna v nás je další bytostí přidružující se k pětici předešlých znamení.

Již jsme mluvili o tom, že nikdo není pouze Býk či Rak. V každém z nás je všech dvanáct znamení v různých proporcích. Pokud se k podstatnému slovu dostává Panna, můžeme si být jisti, že náš život bude probíhat pod značnou sebekontrolou. Panna v nás je náš kritik, naše hodnotící složka.
„Tohle jsi říkat neměl, tamto jsi mohla napsat lépe, proč jsi mu to neřekl takto, jak je možné, že jsi stále tak neúspěšný?
Panna v nás nám umí klást nepříjemné otázky. Umí nám kazit večer u televize dotěrnými dotazy, zda si myslíme, že už jsme dostatečně připraveni na zkoušku, a co to nevyžehlené prádlo a kdy hodláme dodělat to či ono…
Panna v nás nám umí klást nepříjemné otázky. Umí nám kazit večer u televize dotěrnými dotazy, zda si myslíme, že už jsme dostatečně připraveni na zkoušku, a co to nevyžehlené prádlo a kdy hodláme dodělat to či ono…
Lev bujností nevěděl co počít, co vyzkoušet dříve. Každý večírek ale jednou skončí, přijde kalné ráno a je potřeba vstát a pustit se do úklidu. Po neomezování se, přichází omezování se. Ano, je to rozumné, nejde to sice příliš od srdce, ale díky tomu je to relativně bezpečné. A to má Panna ráda. Předvídatelnost, uchopitelnost, diagnostikovatelnost. Pryč jsou spontánní vzlety i pády, pryč je bujaré veselí.
Oblékáme služební stejnokroj, který setře poslední zbytky individuality a dáme tak světu najevo, že jsme ochotni k oběti pro společenství. A bude se poslouchat!

Znamení Panny má dokonale vyvinuté senzory na nelad, nepořádek, chyby, nedostatečnosti. Projde deset lidí a nevšimne si, projde Panna a vidí. A také napravuje.
Panna disponuje tímto trochu danajským darem v hojné míře. Do její kompetence spadá být vykřičníkem pro druhé. Panna dává výhost všem nešvarům, jako je nespolehlivost, nepořádnost, rozhazovačnost, lenost atd., a někdy to činí způsobem, který ostatní označují za šťouravost a věčnou nespokojenost. Panna je však tak zatížena odpovědností za pořádek doma, v práci, ve městě, v zemi, ve vesmíru, že ji musíme jen a jen litovat. Toto znamení bere slovo povinnost opravdu vážně a díky němu fungují systémy a řády.
Panna dokáže vyšívat milimetrové stehy hodinu po hodině, den za dnem, a každou práci, jakkoli titěrnou, nezáživnou, zdlouhavou, vždy dokončí. Je si vědoma své povinnosti. Má ráda proces zrodu, stability a zániku pod kontrolou. Tam, kde vládne chaos, osud nastrčí Pannu a pak se bude s chutí dívat, jak zaniká nelad a vzniká řád. Vše má svou úhledně nadepsanou přihrádku, vše má svůj šuplík.
Panna přesně ví, co je v pořádku, a co nikoli, co je patřičné, a co ne. Vyzařuje prostou, čistou, lehce sterilní důstojnost. Panna se umí velmi dobře ovládat a málokdy se stává chrlící sopkou dlouho utlačovaných pocitů. I když to na první, někdy i na druhý pohled není příliš patrné, i Panna prožívá své emoce. Rozum je však selektuje na patřičné a nepatřičné, mnohé odsuzuje předčasně k zániku, a tak se může stát, že se Panna stává neurotickou.


Případ klientky Pavly
Klientka Pavla má celá léta těžké psychosomatické stavy. Je typickou Pannou a svůj život si doslova zarámovala do pravidel a limitů. Jejími častými výrazy jsou slova jako nekompromisně, existuje pro mne pouze jediné řešení nebo dávám si maximální lhůtu atp.
Když přišla na výklad tarotu Panna Pavla, měla sama sebe již plné zuby.
Její život se smrskl do celodenní bitvy s neurózou. Pavla sice držela pořádek ve svém vnějším světě na vysoké úrovni, ale vnitřní svět byl chaosem plným potlačených energií, nedokončených emočních toků. Ptala jsem se jí na sny.
„Opakuje se mi docela často jeden typ snu. Většinou jsem ve velkém domě, kde bydlí spousty lidí. Snažím se dostat k sobě domů přes jejich byty. Stoupám po schodech, které končí u stropu, nebo se snažím dostat dveřmi, které jsou příliš nízké a úzké. Bloudím a nemohu najít své vlastní dveře.“
Pavla se ztrácí ve změti pravidel, která mohou být i naprosto zbytečná a omezující – jsou to nikam nevedoucí schody a moc úzké vchody. Přílišné bytí v životech druhých a služba pro ně ji natolik vyčerpávají, že přestala vidět svůj vlastní život, což jí podvědomí předkládá ve snech jako nemožnost nalézt svůj byt, svůj vlastní vchod.
Stejně jako ostatní Panny i Pavla má největší problém s tím, povolit si jinou možnost než tu, kterou žila doposud. A také – věrna svému znamení – mě nezklamala. Na všechny mé návrhy a rady, které by mohly vést k uvolnění zablokovaného, odpovídala „kdepak na tohle, kde já bych brala čas, či nevím, nikdy jsem to nezkusila a teď s tím začínat.“
Ale jako správná Panna mi nakonec odvětila: „Ještě si to všechno promyslím a možná pak něco vyzkouším.“
Evidentně potřebovala najít logické body, o které opře svou snahu. Panna se nerada zdržuje věcmi, u kterých není předvídatelný či jasný výsledek. Ve světě emocí však vládnou trochu jiná pravidla než v království rozumu, a pokud se člověk odhodlá ke změně, musí počítat s tím, že minimálně zvíří kal usazený u dna a nějakou dobu se může cítit ještě hůře než předtím. To, jak dlouho mu bude trvat, než se voda jeho emocí pročistí a on se bude cítit vyrovnán a klidný, mu zřejmě nikdo neřekne.


Životní úkoly
Panna v nás ale není pouze puntičkář a kritik, především je tou, která nás vede k našim životním úkolům. Předchozí Lev řešil výhradně sebe, zatím nezatížen obavou, že v reji zábavy a poklonkování vlastnímu egu promešká něco hodně podstatného. Tím je míněn smysl stávajícího života. Každá inkarnace má svůj význam, je kostičkou v mozaice geniálního plánu zvaného život a je potřeba dostát své úloze. To ovšem předpokládá alespoň tušit, jakou roli hrajeme tentokrát, a doplnit své úvahy mírně znervózňující otázkou: „Naplňuji úkoly tohoto života?“
Panna nás vede k zodpovědnosti za sebe v širokém slova smyslu. Abychom mohli dostát svým závazkům, musíme být v optimální psychické i fyzické kondici. Panna nás učí, jak správné pečovat o své tělo, to nejcennější, co zde máme. Bez těla zde nemůžeme dokázat vůbec nic. Mnozí si teď pomyslí, „tak to jsme se dozvěděli novinku“, a přesto se ke svému tělu chovají hůře než třeba ke svému autu. Přitom je naprosto jasné, že když do auta nedoléváme kvalitní benzin a nedoplňujeme další nutné tekutiny, daleko nás nedoveze.
Panna nás motivuje k tomu, abychom si vyhledávali informace a vzdělávali se v oblasti, která se týká našeho těla a jeho zdraví. Učí nás používat zdravý selský rozum a tím nás chrání před podivnostmi naší chemické doby.
Na tarotový rozbor přišla paní doktorka, unavená životem i svými pacienty, a sama vypadala velmi nezdravě. Dostaly jsme se na téma životosprávy a vyšlo najevo, že se živí z větší části hlavně čínskými nudlemi. Zalévá si je několikrát za den a stačí jí to.
Či jiná klientka, která trpěla záchvaty paniky a strachu. Jejich hlavním zdrojem byly její vztahy, respektive její postavení v různých vztahových vazbách, které bylo vždy podřízené. Je jasné, že trpěly zejména ledviny jako párový orgán a sídlo emoce strachu. Když jsem se jí ptala na pitný režim, odvětila mi, že skoro nepije a ani s tím nehodlá začínat. Mají to v rodině, matka ani dcera také skoro nepijí. Ráno si dá kávu a žízeň necítí.

Co k tomu dodat?
Absence Panny, či v obou případech spíše zdravého rozumu v kombinaci s velkou mírou sebeničení. Tyto typy lidí, jako kdyby svou sebedestrukcí potvrdily nevíru v sebe sama. Nevíru v to, že jsou stejně podstatní a důležití jako vše, co ve vesmíru existuje, a potřebují zde naplnit svůj záměr a posunout svůj vývoj opět o kousek dál. Pochybování o sobě vede k ničení sebe sama. Někdy je tato destrukce natolik viditelná, že si jí všimne okolí a pomůže dotyčnému vymanit se z osidel, která si bohužel utkal ze své vlastní nenávisti vůči sobě samé. Jindy jsou formy méně viditelné, o to však plíživější a zákeřnější. Tím nejsou teď míněny drogy či alkoholismus, ale nevhodně zvolené vztahy. I když možná – z jiného úhlu pohledu – paradoxně vlastně velmi dobře zvolené vztahy jako zrcadlo míry sebekrutosti. Partneři, kteří deptají, ponižují, slídí, žárlí a ještě se tváří, že je to k našemu dobru a co bychom si bez nich počali, jsou přesně tím, co nám může naše zdraví i trvale poškodit. Míra sebeuzdravení rovná se naše schopnost zbavit se toho, co nebo kdo nás někdy i roky programově deptá.
Takto s bravurou vyřešila svůj vztah jedna mladá žena, která přišla na tarot ne proto, aby se poradila, ale aby si potvrdila své rozhodnutí, jehož důsledky ale již proběhly.
Týden před Vánocemi jí manžel oznámil, že se do kohosi zamiloval (po týdenní známosti) a příliš si s tím neví rady. Na rozdíl od Panny, která si po počátečním šoku rady věděla a začala okamžitě jednat. První týden po Vánocích proběhlo sezení s právníkem, druhý týden odstěhování manžela. V další etapě předělání bytu, včetně vymalování. Manžel byl zřejmě také v šoku, protože tuto reakci, i vzhledem k tomu, že měli dvouletou dceru, neočekával. A tak jen mlčky splnil požadavek Panny, aby se okamžitě odstěhoval a promptně řešil rozvod.
Panna udělala ostrý řez s minimálním krvácením. Zřejmě jí jednu provždy došlo, že když má partner tendence zamilovávat se, i když jejich manželství patřilo k těm poměrně šťastným, nebude to s ním v budoucnu zřejmě lepší.
Na tarot přichází mnoho žen, které jsou na „čekačce“. Jak jinak nazvat místo, kde čekají, jak o jejich osudu rozhodne partner, který si jen tak „odskočil“ k jiné ženě a zatím v tom nemá jasno. Jejich nitro je v hrozném a zoufalém stavu.
Panna, která se rozhodla pro ostrý řez, mi řekla: „Na to, odbrečet tohle zklamání, mám čas po zbytek života. Teď ale musím fungovat. Mám malou dceru, náročnou práci, rodiče přes šest set kilometrů daleko. Nemůžu si dovolit pižlat si svou ránu tupým nožíkem, který neustále vyndávám v naději, že se poraněné srdce zase zacelí, že se mi to možná jenom zdálo. Nemá smysl si něco nalhávat a očekávat něco dobrého. A šance, že se vrátí, až ho to přejde? Už ho nechci, když ho slečna použila, tak ať si ho nechá.“

Co je dané a co ne?
Jak již bylo mnohokrát zmíněno, život či svůj osud potřebujeme akceptovat v tom, co je dané a co nelze tvarovat a měnit svou svobodnou vůlí. Zde je potřeba přijmout skutečnost a přizpůsobit své vnitřní prostředí tomuto stavu. A naopak, být aktivní tam, kde nám život popřává široké mantinely, ve kterých můžeme rozprostřít své možnosti a potvrdit si tak reálně své schopnosti.
Těmto dvěma životním skutečnostem nás učí právě Panna a předchozí znamení Lev. Panna chápe, že mnohé je daností a cestou nejmenšího odporu je cesta přijetí, byť je to nepohodlné a neodpovídá to našim představám či potřebám. Panna nás učí, že toto je podstatná část života a že schopnost přizpůsobit se nám může ušetřit mnoho zbytečné bolesti vzniklé z otloukání se o zeď, kterou jsme hodlali projít v domnění, že tam pro nás jsou otevřené dveře. Když vězíme v něčem omezujícím a nepohodlném, nemá význam si to ještě více znechucovat svým vnitřním nastavením. Optimistický a pesimistický pohled na svět máme vždy za jedny peníze.
Důležité je uchopit ve správnou chvíli šanci a snažit se skutečnosti změnit. Tady už funguje Lev v nás. Panna je naše omezení ve prospěch věci, Lev naše neomezení ve prospěch věci. Jde vlastně jen o to, umět rozpoznat, co měnit mohu a co nikoli, či co změnit mohu, ale ne v tuto chvíli. Mnohdy je potřeba počkat na příznivější dobu, jinou kvalitu času, ve které se propojí potřebné, aby vůbec mohla nová možnost vzniknout.
Na to je ovšem potřeba značné trpělivosti i vytrvalosti. Av tom umí být Panna mistr, protože patří ke znamení, které lépe zvládá schopnost žít přítomností. Většinou u ní nenacházíme nešťastné přehrabování se v minulosti jako třeba u Raka, ani nějakou snovou projekci do vzdálené budoucnosti.
Panna žije tady a teď právě pro svou potřebu být potřebná. Ne někdy, ale nyní.

Koupit Meduňku