Alternativní medicína,  Meduňka,  Péče o tělo,  Psychosomatická medicína,  Zdraví

Význam správného složení a vyzařování krve

Z březnového čísla Meduňky pro tento týden vybíráme ukázku z článku naturterapeuta Ing.Víta Syrového, který se problematice vyzařování krve věnuje dlouhodobě. Jeho článek je součástí tématu březnového čísla, které zní KREV – POSEL ŽIVOTA a naši autoři v něm publikují výborné články týkající se této vzácné tekutiny, tedy krve – z hlediska praktického i symbolického. Meduňka je vám k dispozici buď v elektronické verzi na emedunka.cz nebo v klasické „papírové“ podobě k zakoupení ve stáncích PNS i v některých obchodech, najdete nás na mnoha prodejních místech.

 Ukázka z článku Ing. Syrového:
Je známo, že krev kolující v těle umožňuje náš pozemský život. Správné složení krve ovlivňuje nejen naše tělesné zdraví, ale má značný vliv i na psychické naladění. O krvi bylo napsáno více knih, neboť badatelé už po desetiletí zkoumají její vlastnosti a odhalili i úžasné objevy, jež by měly sloužit k všeobecnému prospěchu. O těchto zajímavých poznatcích se však většina lidí téměř nedozví nebo o nich ani slyšet nechce, poněvadž nemá zájem měnit své zvyklosti. Dokazuje to mimo jiné i skutečnost, že si do krve buď sami dobrovolně přidávají, nebo si do ní nechávají někým jiným vpravovat až neuvěřitelné škodliviny, a pak s údivem pozorují, co to s nimi dělá. Nechceme-li mít zbytečné problémy, měli bychom se v našem vlastním zájmu důkladně seznámit s vlastnostmi krve a poznané zákonitosti začít i prakticky využívat.

Materialisticky orientovaná věda se však omezila jen na sledování přítomnosti a počtu určitých hmotných součástí, které se účastní biochemických a dalších procesů v organismu. Mimoto je však nutné brát v úvahu i jemnější energetické hladiny; v prvé řadě záření, jež obklopuje všechny objekty, což potvrzují nejen jasnovidní lidé, ale i speciální fotografické a další techniky. Tím jsme se dostali k vyzařování, jež vychází z toho, že každá látka vysílá určitý druh energie. Proto je jasné, že své vyzařování musí mít i naše krev. Není již ale běžně známé, že právě vtom spočívá její nejdůležitější úloha i klíč k pochopení skutečného účelu krve.
Náš duch, tzn. ona nehmotná věčná jiskra v nás, se totiž potřebuje prostřednictvím přenosů záření spojit s hmotným tělem, které mu má sloužit jako nástroj k činnosti zde na zemi. Nepostradatelnou úlohu přitom plní právě naše krev, která svým vyzařováním vytváří most pro činnost ducha ve hmotnosti, jež se teprve jejím prostřednictvím může spojit s pozemským tělem. Zdravá krev v určitém množství obsahuje všechna právě potřebná vyzařování, což umožňuje danému duchu, tedy člověku samému, dokonale ovládat své hmotné tělo.
Jelikož každý z nás je jiný a bývá i na odlišném stupni vývoje, tak podle toho náš duch potřebuje k navázání dokonalého spojení právě odpovídající složení a vyzařování krve. Každá z jednotlivých složek krve, ať již jde o krvinky, minerály, bílkoviny či další krevní elementy a substance, má určitým způsobem vliv na celkové vyzařování. Obecně můžeme říci, že vyzařování krve je v prvé řadě závislé na jejím složení; spolupůsobí přitom ovšem ještě další rozličné faktory, což je podrobněji rozebíráno v knihách Tajemství krve I a II.

Jak docílit správného složení krve
Klíčovou a nezastupitelnou úlohu při udržování normálního složení krve mají zejména játra. Kromě zpracovávání přirozených živin musí rovněž rozpoznat, které sloučeniny organismu neprospívají a z krve pokud možno odstraňovat v ní přítomné škodliviny. To ale zvládnou jen tehdy, jestliže je dlouhodobě nepoškozujeme či nepřetěžujeme. K tomu dochází zejména tím, když se do těla dostávají nemalá množství toxických látek. Těch je bohužel v našem okolí nespočet, neboť lidé už přes sto let produkují škodlivé chemikálie a uvolňují do svého okolí četné umělé sloučeniny, jež postupně zanášejí a ničí nejen přírodu, ale i nás samé.
Nepřirozené látky se tudíž dnes vyskytují jednak v potravinovém řetězci. Přiotrávená jídla a nápoje proto po jejich konzumaci vnášejí do krve různé škodlivé substance. Kromě toho se také do ovzduší vypouštějí rozličné jedovaté plyny, pocházející zejména z chemických provozů, nadměrné automobilové a další dopravy, četných požárů atd. Nezanedbatelnou měrou se organismus zanáší i při užívání chemické kosmetiky. Aby toho nebylo málo, vstřikují se také mnohé chemické škodliviny do krve injekčně. Proto zřejmě ještě nikdy v naší historii neměla většina z lidí v takové míře tělo zanesené znečišťujícími až ničivými chemikáliemi. Je pak překvapivé, že se natolik zhoršuje zdravotní stav lidí? A to nejen fyzický, ale i psychický. Co však s tím?
V prvé řadě je třeba zamezit či alespoň minimalizovat příjem chemických škodlivin. Jak toho docílit z hlediska stravování a užívání prostředků denní péče, se můžete dočíst v knihách Tajemství výrobců potravin a Tajemství kosmetiky. To uleví neúměrnému přetěžování jater a dalších detoxikačních orgánů. V dnešní době také není záhodno snažit se rychle zhubnout, neboť mnohé škodlivé chemikálie, jež organismus nedokázal včas odbourat či vyloučit, se ukládají do tukových tkání. Jestliže dojde k jejich rychlejšímu odbourání, uvolní se v nich uložené škodliviny do krve, což vyvolává různé příznaky otrav.
Rovněž je moudré posilovat řádnou činnost jater. V tomto ohledu se doporučuje pravidelně zařazovat byliny s hořkou chutí, k nimž patří třeba smetánka lékařská (listy i kořen), řebříček, chmel (šištice), hořec a další. Lze užívat i jejich hořké lihové výluhy. O tom ale nejspíš nemusím čtenáře Meduňky poučovat. Funkci jater podporují i semena ostropestřce mariánského a obzvláště olej z něj, který lze užívat buď na lžičce, nebo je možné ho přidávat do tvarohu či dalších pokrmů.
Bytosti přírody nám nabízejí i další pomocné prostředky, jež podporují potřebné pročištění organismu. Obzvláště důležité je jeho dostatečné proplachování tekutinami, zejména bylinnými čaji čistícími krev. K vyloučení škodlivin také napomáhá strava s dostatkem vlákniny a vhodné minerální absorbenty. Mimoto lze k detoxikaci užívat i podpůrné přirozené prostředky, jako je česnek medvědí, kysané zelí, koriandr a další.
Po pročištění organismu můžeme přistoupit k vědomému a cílenému posilování vyzařování krve. Obecně bychom se měli snažit vytvářet co nejpříznivější podmínky pro všechny krvetvorné orgány. Hlavně je potřeba zásobovat tělo všemi potřebnými živinami i dalšími nepostradatelnými látkami. Mezi nejdůležitější z nich patřívitaminy, enzymy, minerální látky a stopové prvky. Jak tělu zajistit dostatek nepostradatelných látek se můžete dočíst ve více článcích. Zdůrazněme ovšem, že nepostačí doplnit jen některé z nich, o nichž se třeba dočtete, že často chybějí. Pro řádnou činnost tělesných orgánů a náležité vyzařování krve je nutno dodávat všechny potřebné látky! Mimo jiné mají i určité zabarvení, a doplňují tedy celkové barevné spektrum, které je nezbytné pro harmonickou výměnu záření mezi tělem a duchem.
Jak tedy dosáhnout optimálního složení krve? V prvé řadě se nám nabízejí výživová opatření, jelikož nejlepšími přirozenými prostředky, jimiž lze docílit změn složení krve, jsou právě odpovídající pokrmy a nápoje. Injekcemi nebo léky lze též dosáhnout určitých změn, ale ty většinou nebývají trvalé. Pokud chceme docílit dlouhodobě příznivého působení, měli bychom potřebné látky získávat přirozenou cestou z potravy a nápojů. Ty jsou nejdůležitějším zdrojem látek, nepostradatelných pro tvorbu krve i řádnou funkci orgánů, ovlivňujících její složení. Kromě toho mají látky z přírody nejpříznivější vyzařování. Samozřejmě mám v tomto ohledu na mysli jen přirozeně a správně pěstované či chované potravinové zdroje. Rostliny i zvířata mají mít vše, co potřebují, aby mohly řádně prospívat. Teprve poté mohou našemu tělu dodávat všechny potřebné látky i vyzařování.

Jak zjistit, co v krvi chybí či přebývá
Obecně můžeme říci, že libovolné změny krevního složení zákonitě předcházejí vlastnímu a výrazněji se projevujícímu onemocnění. Nepříznivé změny složení krve na sobě přitom většinou pociťujeme – ať již ve formě „rozladěnosti“, nervozity, únavy, bolesti hlavy nebo dalších problémů. Pokud na tyto impulsy těla včas nezareagujeme, neuvědomíme si, kde a jakou jsme udělali chybu a nesnažíme se co nejrychleji nalezené nedostatky napravit, organismus „přepíná“ na skutečné onemocnění.
Jestliže někdo nedokáže sám vycítit, co v jeho krvi chybí, či naopak přebývá, nebo má-li již určité zdravotní problémy, naskýtají se možnosti účinných pomocí terapeutů, jež mají odpovídající znalosti a schopnosti.Rovněž by se na ně měli obrátit lidé, trpící onemocněním vyplývajícím z nedostatku nebo přebytku určitých látek v krvi. Jestliže v ní např. chybí některé elementy, vitaminy nebo minerály, vyplývají z toho posléze určité poruchy, případně až fyzická či psychická onemocnění.

Koupit Meduňku